تصفیه خانه استخر

تصفیه اب استخرخانگی تصفیه آب استخر نوعی از دستگاه تصفیه آب صنعتی بوده و بر اساس روش های متفاوتی انجام میگردد . به طور کل استخرها را میتوان به دونوع تقسیم نمود که عبارتند از : استخرخصوصی و شخصیاستخر عمومی و مجتمع ها معمولا حجم استخرهای خصوصی تا ۴۰۰m3 شناخته…
تعمیرکاران