سرویسکار اسانسور

سرویسکار سیار آسانسور در تهران شرکت ما ا تمرکز و الگو قرار دادن مقوله سرویس و نگهداری آسانسور به صورت 24 ساعته و بدون تعطیلی ، سعی در رفع مشکلات داشته و با داشتن برنامه ریزی دقیق و نیروهای مجرب و آموزش دیده ، مقوله سرویس و نگهداری را به…
سرویس کار اسانسور تعمیرات آسانسور نسبت به نصب اولیه آسانسور پیچیده تر است چرا که به دلیل ازدیاد قطعات موجود در آسانسور یافتن قطعه معیوب و علت خرابی قطعه معیوب و تعمیر یا تعویض آن در کل سخت تر خواهد بود. رفع خرابی به موقع و آسان، نیازمند تجربه ،…
تعمیرکاران