ارور های پکیج شوفاژ دیواری  ایساتیس مدل نیواستار

ارور های پکیج شوفاژ دیواری  ایساتیس مدل نیواستار  اگر پکیج در وضعیت ایمنی که در ذیل آمده قرارگیرد به شرح زیر عمل میکند.  ارور های پکیج شوفاژ دیواری  ایساتیس مدل نیواستار

1- خطای E1 ظاهر میشود =نبود آب کافی در مدار

درصورتیکه پکیج در این وضعیت قرار گیرد، با بازکردن شیر پرکن زیر دستگاه فشار آب مدار را بین 0.6∼1.2 bar تنظیم کنید. دراین صورت پکیج مجددا آماده به کار خواهد شد.

2- خطای E2 ظاهر میشود =عدم تشخیص شعله

 

ارور های پکیج شوفاژ دیواری  ایساتیس مدل نیواستار

 

 

 

ارور های پکیج شوفاژ دیواری  ایساتیس مدل نیواستار
ارور های پکیج شوفاژ دیواری ایساتیس مدل نیواستارزمانی که پکیج نتواند تشکیل شعله دهد دروضعیت ایمنی قرار میگیرد جهت برطرف نمودن خطا از باز بودن شیرگاز مطمئن شوید پس از باز کردن شیر گاز و تامین گاز دکمه Reset را فشار دهید تا دستگاه مجددا راه اندازی شود.  ارور های پکیج شوفاژ دیواری  ایساتیس مدل نیواستار


3- خطای E3 ظاهر میشود = حفاظت دمای اب مدار گرمایش

زمانی که پکیج در این وضعیت قرار گرفت دستگاه را خاموش کرده و جهت رفع عیب با تکنسین مجاز ما تماس بگیرید

4- خطای E4 ظاهر میشود = حفاظت دمای آب گرم مصرفی

خطا در کارکرد ناصحیح سنسور آبگرم مصرفی میباشد. در این صورت دستگاه را خاموش کرده وجهت رفع عیب با تکنسین مجاز ما تماس بگیرید

 
5-خطای E6 ظاهر میشود = حفاظت خروج دود

در این وضعیت دستگاه بطور موقت خاموش میشود .با ریست کردن و رفع عیب دستگاه بطور خودکار بکار می افتد .

در صورتی که دستگاه شروع بکار نکرد ، با تعمیرکار مجاز باید تماس گرفته شود .

 
6- خطای E7 ظاهر میشود = حفاظت در برابر گرمای بیش از حد

افزایش سریع دما و رسیدن به دمای 95 درجه سانتیگراد در حالت گرمایشی و 80 درجه سانتیگراد  در حالت ابگرم مصرفی موجب فعال شدن این سیستم حفاظتی میشود .با کاهش دما به 10 درجه سیلیسوس زیر دمای ترموستات حد و با فشار دادن دکمه Reset   دستگاه روشن میشود .  ارور های پکیج شوفاژ دیواری  ایساتیس مدل نیواستار
حفاظت در برابر یخزدگی :

زمانی که دستگاه به برق متصل است ، سیستم ضد یخ زدگی دستگاه مستقل از سایر قسمتها به بررسی دمای جریان گرمایش مرکزی میپردازد .

سیستم حفاظت در برابر یخ زدگی تنها زمانی فعال میشود که (در صورت صحت کارکرد پکیج ):

    فشار اب بین 0.6 تا 1.5 bar باشد .


    برق دستگاه وصل باشد .


    گاز دستگاه باز باشد .

توجه : درصورتی که پکیج ایساتیس در حالت off باشد ولی دستگاه به برق متصل باشد  ارور های پکیج شوفاژ دیواری  ایساتیس مدل نیواستار


سیستم حفاظت در یخ زدگی فعال بوده و در صورت نیاز وارد عمل خواهد شد . نصب پکیج

  ارور های پکیج شوفاژ دیواری  ایساتیس مدل نیواستار
ارور های پکیج شوفاژ دیواری ایساتیس مدل نیواستار

 

 


وارد شدن به مود تابستانه ( فقط آبگرم مصرفی )

1- شیر گاز را باز کنید.

2- دستگاه را به برق زده و دکمه پاور را فشار دهید.

3- صفحه نمایش وضعیت کاری را نمایش میدهد. کلید علامت تابستانه/ زمستانه را فشار دهید تا علامت تابستانه ظاهر شود. در این حالت دستگاه درحالت تابستانه میباشد.

4- دکمه + یا – ( شماره های 16 و 17 ) مربوط به آبگرم را جهت تنظیم دمای آبگرم مصرفی فشار دهید. اگر دمای تنظیمی C° 37 باشد صفحه نمایش به این شکل دما را نمایش میدهد. ارور های پکیج شوفاژ دیواری  ایساتیس مدل نیواستار

5- بعد از تنظیم، دستگاه به طورخودکار تنظیمات را ذخیره میکند و صفحه نمایش دمای آب گرم را نمایش داده ودر مود تابستانه فعالیت خواهد کرد.

6- شیر آب گرم را باز کنید پکیج روشن شده و در وضعیت آبگرم مصرفی کار میکند. بابستن شیر آبگرم پکیج خاموش شده و در وضعیت آماده فرمان قرارخواهد گرفت.

 

ارور های پکیج شوفاژ دیواری  ایساتیس مدل نیواستار

تعمیرکاران