نصاب پمپ اب ساختمانی در میدان  توحید تعمیر پمپ آب در مرحله اول باید عیب یابی انجام شود تا به رفع آن بپردازیم.

عموما مشکلاتی که در پمپهای خانگی ایجاد می شود از تنظیم خارج شدن فشار پمپ، یکسره کار کردن پمپ و قطع نشدن آن، قطع و وصل شدن متوالی پمپ، کم شدن باد داخل منبع تحت فشار و آب دادن پمپ می باشد که برای رفع هر کدام از موارد ذکر شده راه حل خاص خود وجود دارد.

یکی از وسایلی که به پمپ متصل می شود کلید اتوماتیک پمپ می باشد که مغز متفکر و فرمانده پمپ می باشد و دستور قطع یا وصل پمپ را می دهد. که این وسیله برقی در مقایسه با دیگر وسایل پمپ، بیشتر دچار مشکل یا خرابی می شود.
در داخل کلید پمپ 2پیچ یا مهره می باشد که یکی برای تنظیم فشار استارت پمپ و دیگری برای تنظیم فشار قطع پمپ می باشد. که توسط این دو مهره می توان فشار آب پمپ (به اصطلاح فنی بار پمپ) را کم یا زیاد کرد. با این کلید می توان تنظیم کرد که پمپ در چه فشار آبی(بار) شروع به کار کرده یا در چه فشاری قطع شود.

در مواقعی که بخواهیم فشار پمپ را تنظیم کنیم باید تمامی شیر های آب بسته باشد و با باز و بسته کردن یک شیر پمپ را تنظیم کنیم. این تنظیم باید متناسب با واحدهای ساختمان متناسب باشد که دورترین نقطه به پمپ فشار خوبی را داشته باشد.
منبع فشار آب

در داخل منبع فشار آب یک تویوپ لاستیکی پر از هوا قرارا دارد که انتخاب منبع تحت فشار متناسب با پمپ انتخاب می شود که مقدار هوای آن نیز در منبع ها متفاوت است که در روی هر منبع مشخصات آن نیز وجو دارد که با کم شدن هوای داخل منبع پمپ به خوبی کار نمی کند و دچار مشکل می باشد.

در صورتی که یک پمپ بیش از 5بار در دقیقه خاموش یا روشن می شود به احتمال فراوان منبع تحت فشار یا تویوپ آن دچار مشکل شده است.  نصاب پمپ اب ساختمانی در میدان  توحید

 

 نصاب پمپ اب ساختمانی در میدان  توحید


                     

راهنمای انتخاب پمپ آب خانگی (پمپ آب آپارتمانی):

 

پمپ آب خانگی : الکتروپمپی است که در مصارف خانگی جهت تقویت فشار آب خانگی استفاده می شود. در انتخاب این نوع پمپ ها باید به نکات زیر توجه داشت:

-  تعداد طبقات و تعداد واحدهای ساختمان

-  متراژ ساختمان

-  تعداد شیر موجود

-  میزان مصرف آب

 

پمپ آب خانگی انواع مختلفی دارند که با توجه به میزان مصرف آب، یکی از مدل های زیر انتخاب خواهد شد:


- پمپ آب خانگی

با مخزن انبساط: اجزای تشکیل دهنده آن شامل پمپ، پنج راهی، کلید اتوماتیک، درجه و مخزن انبساط است. تعیین اندازه منبع انبساط، مقدار ارتفاع قدرت پمپ و مقدار برق مصرفی پمپ نوع اتوماتیک ارتباط مستقیم با میزان آب مصرفی ساختمان دارد. پمپ آب خانگی با مخازن انبساط نسبت به سایر پمپ ها، نیازمند مراقبت های بیشتر، کنترل و سرویس به موقع می باشند.  نصاب پمپ اب ساختمانی در میدان  توحید


- پمپ آب خانگی با کلید اتوماتیک: اجزای تشکیل دهنده آن شامل پمپ و کلید اتوماتیک است که مدل پمپ و مدار مصرف الکترو پمپ نوع کلید اتوماتیک  توسط مقدار ارتفاع آب تعیین می شود. پمپ آب خانگی با کلید اتوماتیک هزینه کمتری نسبت به پمپ با مخزن انبساط دارد اما در استفاده از کلید اتوماتیک برای پمپ های خانگی باید مقدار باز و بسته شدن شیر را در نظر گرفت چون در هر دور باز و بسته شدن شیر، کلید اتوماتیک استارت زده و پمپ شروع به کار می کند، لذا این نوع پمپ در صورتی که مقدار مصرف زیاد است توصیه نمی شود.  نصاب پمپ اب ساختمانی در میدان  توحید-  بوستر پمپ آب خانگی: اجزای تشکیل دهنده آن شامل الکترو پمپ ، فشار سنج ، تابلو کنترل ، اینورتر و غیره می باشد. بوستر پمپ ها جایگاه نسبتا مهمی دارند زیرا بسیار مقرون به صرفه بوده و هزینه نگهداری آنها نیز کمتر می باشد، لذا در اکثر آپارتمان ها و مراکز بزرگی که مصرف آب زیادی دارند مانند شهرک ها مورد استفاده قرار می گیرد.  نصاب پمپ اب ساختمانی در میدان  توحید

 

 نصاب پمپ اب ساختمانی در میدان  توحید

 

دسته بندی نصب پمپ آب

نصاب پمپ اب ساختمانی در توحید  تعمیر پمپ آب در مرحله اول باید عیب یابی انجام شود تا به رفع آن بپردازیم.

عموما مشکلاتی که در پمپهای خانگی ایجاد می شود از تنظیم خارج شدن فشار پمپ، یکسره کار کردن پمپ و قطع نشدن آن، قطع و وصل شدن متوالی پمپ، کم شدن باد داخل منبع تحت فشار و آب دادن پمپ می باشد که برای رفع هر کدام از موارد ذکر شده راه حل خاص خود وجود دارد.

یکی از وسایلی که به پمپ متصل می شود کلید اتوماتیک پمپ می باشد که مغز متفکر و فرمانده پمپ می باشد و دستور قطع یا وصل پمپ را می دهد. که این وسیله برقی در مقایسه با دیگر وسایل پمپ، بیشتر دچار مشکل یا خرابی می شود.
در داخل کلید پمپ 2پیچ یا مهره می باشد که یکی برای تنظیم فشار استارت پمپ و دیگری برای تنظیم فشار قطع پمپ می باشد. که توسط این دو مهره می توان فشار آب پمپ (به اصطلاح فنی بار پمپ) را کم یا زیاد کرد. با این کلید می توان تنظیم کرد که پمپ در چه فشار آبی(بار) شروع به کار کرده یا در چه فشاری قطع شود.

در مواقعی که بخواهیم فشار پمپ را تنظیم کنیم باید تمامی شیر های آب بسته باشد و با باز و بسته کردن یک شیر پمپ را تنظیم کنیم. این تنظیم باید متناسب با واحدهای ساختمان متناسب باشد که دورترین نقطه به پمپ فشار خوبی را داشته باشد. نصاب پمپ اب ساختمانی در توحید
منبع فشار آب

در داخل منبع فشار آب یک تویوپ لاستیکی پر از هوا قرارا دارد که انتخاب منبع تحت فشار متناسب با پمپ انتخاب می شود که مقدار هوای آن نیز در منبع ها متفاوت است که در روی هر منبع مشخصات آن نیز وجو دارد که با کم شدن هوای داخل منبع پمپ به خوبی کار نمی کند و دچار مشکل می باشد.

در صورتی که یک پمپ بیش از 5بار در دقیقه خاموش یا روشن می شود به احتمال فراوان منبع تحت فشار یا تویوپ آن دچار مشکل شده است. نصاب پمپ اب ساختمانی در توحید

 

نصاب پمپ اب ساختمانی در توحید

 


                     

راهنمای انتخاب پمپ آب خانگی (پمپ آب آپارتمانی):

 

پمپ آب خانگی : الکتروپمپی است که در مصارف خانگی جهت تقویت فشار آب خانگی استفاده می شود. در انتخاب این نوع پمپ ها باید به نکات زیر توجه داشت:

-  تعداد طبقات و تعداد واحدهای ساختمان

-  متراژ ساختمان

-  تعداد شیر موجود

-  میزان مصرف آب

 

پمپ آب خانگی انواع مختلفی دارند که با توجه به میزان مصرف آب، یکی از مدل های زیر انتخاب خواهد شد:

نصاب پمپ اب ساختمانی در توحید

با مخزن انبساط: اجزای تشکیل دهنده آن شامل پمپ، پنج راهی، کلید اتوماتیک، درجه و مخزن انبساط است. تعیین اندازه منبع انبساط، مقدار ارتفاع قدرت پمپ و مقدار برق مصرفی پمپ نوع اتوماتیک ارتباط مستقیم با میزان آب مصرفی ساختمان دارد. پمپ آب خانگی با مخازن انبساط نسبت به سایر پمپ ها، نیازمند مراقبت های بیشتر، کنترل و سرویس به موقع می باشند.


- پمپ آب خانگی با کلید اتوماتیک: اجزای تشکیل دهنده آن شامل پمپ و کلید اتوماتیک است که مدل پمپ و مدار مصرف الکترو پمپ نوع کلید اتوماتیک  توسط مقدار ارتفاع آب تعیین می شود. پمپ آب خانگی با کلید اتوماتیک هزینه کمتری نسبت به پمپ با مخزن انبساط دارد اما در استفاده از کلید اتوماتیک برای پمپ های خانگی باید مقدار باز و بسته شدن شیر را در نظر گرفت چون در هر دور باز و بسته شدن شیر، کلید اتوماتیک استارت زده و پمپ شروع به کار می کند، لذا این نوع پمپ در صورتی که مقدار مصرف زیاد است توصیه نمی شود. نصاب پمپ اب ساختمانی در توحید-  بوستر پمپ آب خانگی: اجزای تشکیل دهنده آن شامل الکترو پمپ ، فشار سنج ، تابلو کنترل ، اینورتر و غیره می باشد. بوستر پمپ ها جایگاه نسبتا مهمی دارند زیرا بسیار مقرون به صرفه بوده و هزینه نگهداری آنها نیز کمتر می باشد، لذا در اکثر آپارتمان ها و مراکز بزرگی که مصرف آب زیادی دارند مانند شهرک ها مورد استفاده قرار می گیرد.

 

نصاب پمپ اب ساختمانی در توحید

 

 

دسته بندی نصب پمپ آب
تعمیرکاران