تعمیر موتورخانه اپارتمانی در میدان تجریش

تعمیرات موتورخانه های سرمایش و گرمایش با خدمات زبر  در تجریش

1- روشنائی کلیه موتورخانه های حرارتی و برودتی


2- نظافت و نقاشی موتورخانه های حرارتی و برودتی


3- تنظیم فشارشکنهای مربوط به موتورخانه ها و ساختمان و متعلقات مربوطه


4- رفع گرفتگی کفشورهای داخل موتورخانه تعمیر موتورخانه اپارتمانی در میدان تجریش


5- نگهداری و رفع عیب از رگلاتور گاز مربوط به موتور خانه ها تا محل مصرف


6- نظافت کلیه هواسازها ، کانالهای آدم رو ، محوطه موتورخانه به انضمام کلیه متعلقات مکانیکال و الکتریکال موتورخانه ها


7- تهیه نمودن شناسنامه دستگاهها و منظور نمودن کلیه تعمیرات و سرویسها با ذکر تاریخ و ساعت در کارتکس مشخصه هردستگاه


8- تمیز کاری ، آب بندی و روان کردن انواع شیر فلکه های کشوئی ، برنجی ، یکطرفه ، ماهی شیر اطمینان ، فشارشکن و انواع شیرهای برقی و پروانه ای


9- تمیز کردن دودکش ها و مسیرهای دود داخل دیگ‌ها


10- رسوب گیری کلیه منابع آبگرم ( کویلی – دو جداره - انبساط – کندانس ) انواع دیگ‌ها و دستگاه‌های مربوطه


11- تمیز نمودن کلیه سطوح لوازم ، دستگاهها ، کف ، سقف ، کانالهای ساختمانی و تأسیساتی لوله‌ها و بستها  تعمیر موتورخانه اپارتمانی در میدان تجریش

و در صورت لزوم رنگ آمیزی آن


12- روغنکاری ، گریس کاری نوبتی کلیه قطعات دستگاههای متحرک موجود


13- نظافت ، سرویس و تعمیرات کلیه هواسازها شامل :


الف- تمیزکردن و شستشوی انواع فیلترهای مربوطه


ب- تعویض و در صورت امکان رفع نشتی از کویلهای هواسازها


ج- راه اندازی کلیه شیر سه راهه های موجود در مدار کویل هواساز


د- صداگیری و رفع لرزش از هواسازها


14- صداگیری و رفع عیب از کلیه دستگاه‌های موجود


15- تمیز کاری، سرویس و تعویض قطعات فرسوده تابلوهای برق و دیگر دستگاه‌های برقی و انواع ترموستات‌ها و لوازم کنترل مشعل‌ها ، الکتروپمپ‌ها و وسایل کنترل آنها و روشنائی داخل موتورخانه‌ها، اطاق‌های هواساز، کانال‌های ارتباطی تأسیساتی


16- ایجاد شرایط لازم برای کارکردن درست سختی گیرها، راه اندازی و حفظ و حراست از آنها و نمونه گیری و تهیه آمار نوبتی


17- تمیز کاری، شستشو و تعویض قطعات و رنگ آمیزی کلیه سطوح داخلی و خارجی برج‌های خنک کننده و سیستم‌های کنترل آن


18- سرویس و نگهداری کامل چیلرهای ابزوربشن


19- کنترل و آنالیز محلول لیتیوم بروماید -شارژ اکتیل الکل در مواقع ضروری به سیستم- به حد استاندارد رسانیدن مشخصات آب مورد استفاده در دستگاه چیلرابزوربشن (آب چیلد- آب برج خنک کننده)  تعمیر موتورخانه اپارتمانی در میدان تجریش


20- رعایت کلیه نکات فنی طبق گراف تنظیمی کارخانه سازنده شامل :


- کنترل های قبل از راه اندازی
- کنترل های در زمان راه اندازی


21- رعایت کلیه موارد جهت پیشگیری از کریستالیزاسیون در دستگاه


22- سرویس ، تعمیر و نگهداری کلیه برج‌های خنک کننده


23- سرویس و نگهداری کلیه متعلقات الکتریکال و مکانیکال در رابطه با چیلرهای ابزوربشن


24- کنترل و رسیدگی کامل مدارهای گاز مصرفی بعد از رگلاتور، همچنین آماده کردن و سرویس کامل مسیرهای گازوئیل انوع مشعل‌ها و تمیز کردن و رنگ آمیزی لوله‌های گاز روکار با بست و پایه‌های آنها


25- حفظ و حراست کلیه سطوح عایقکاری شده لوله ها و کانالها و برطرف نمودن عیوب احتمالی از کلیه لوله ها و کانالهای موجود در فضای موتورخانه‌ها و هواسازها و غیره


26- دفع آب‌های جاری دستگاه‌های موجود به مسیر فاضلاب مربوطه و هدایت آن به چاه‌ها و یا منهول‌های نزدیک و تمیز نمودن مسیرهای آن


27- تهیه و نگهداری کارت سرویس نوبتی برای کلیه وسایل و اجزاء تأسیساتی مکانیکال و الکتریکال


28- رگلاژ و بازدید و تمیز کردن کلیه لرزه گیرها، بست‌ها، آویزها، پایه‌ها و دیگر ملحقات موجود طبق گراف تصویبی


29- تهیه و نگهداری کارت سرویس نوبتی برای کلیه وسایل و اجزاء تأسیساتی مکانیکال و الکتریکال برطبق نظر دفتر نظارت


30- سرویس کامل چیلرهای رفت و برگشتی


31- پیمانکار تعهد مینماید تأسیسات مورد قرارداد را حداقل یک بار در هر فصل با حضور ناظر مربوطه و نماینده واحد بهره برداری بازدید و سرویس عمومی و رگلاژ نماید و نیز هرگاه در ضمن بهره برداری نیاز به تعمیر یا رگلاژ پیدا شود در اسرع وقت برای رفع عیب اقدام نماید.


32- پیمانکار تعهد می‌نماید تأسیسات مورد قرارداد را طبق دستورالعمل‌های کارخانجات سازنده و براساس کاتالوگ‌های مربوطه سرویس نماید بطوریکه فرسودگی و تعویض احتمالی قطعات دستگاه اصلی و لوازم یدکی به حداقل مربوطه تقلیل یابد.


33- ثبت کلیه تعمیرات و سرویس‌ها در دفتر مربوط به این کار با ذکر تاریخ و محل دقیق انجام کار و گزارش روزانه آن به دفتر نظارت .


34- کنترل و رسیدگی کامل مدارهای گاز مصرفی قبل از رگلاتور، همچنین آماده کردن و سرویس کامل مسیرهای گازوئیل انواع مشعل‌ها و تمیزکردن و رنگ آمیزی لوله‌های گاز روکار با بست و پایه‌های آنها


35- حفظ و حراست کلیه سطوح عایقکاری شده لوله‌ها و کانال‌ها و برطرف نمودن عیوب احتمالی از کلیه لوله ها و کانالهای موجود در فضای موتورخانه‌ها و هواسازها و غیره


36- دفع آب‌های جاری دستگاه‌های موجود به مسیر فاضلاب مربوطه و هدایت آن به چاه‌ها و یا منهول‌های نزدیک و تمیزنمودن مسیرهای آن

 

 تعمیر موتورخانه اپارتمانی در میدان تجریش

 

 


( نگهداری و تعمیرات موتورخانه سرمایش و گرمایش و تاسیسات  در تجریش)


راه اندازی اول فصل موتورخانه


راه اندازی گرمایش موتورخانه


سرویس پمپ موتورخانه


لوله کشی موتورخانه


تعویض شیر رادیاتور


تعویض ترموستات دیگ


تعویض ترموستات پمپ

 

تعمیر موتورخانه اپارتمانی درتجریش

 

تعمیر موتورخانه در  میدان  تجریش
تعمیر موتورخانه در  میدان  تجریش

 

 

 تعمیر موتورخانه اپارتمانی در میدان تجریش

 

دسته بندی سرویس موتورخانه

تعمیر موتورخانه اپارتمانی درتجریش  

تعمیرات موتورخانه های سرمایش و گرمایش با خدمات زبر  در تجریش

1- روشنائی کلیه موتورخانه های حرارتی و برودتی


2- نظافت و نقاشی موتورخانه های حرارتی و برودتی


3- تنظیم فشارشکنهای مربوط به موتورخانه ها و ساختمان و متعلقات مربوطه


4- رفع گرفتگی کفشورهای داخل موتورخانه


5- نگهداری و رفع عیب از رگلاتور گاز مربوط به موتور خانه ها تا محل مصرف


6- نظافت کلیه هواسازها ، کانالهای آدم رو ، محوطه موتورخانه به انضمام کلیه متعلقات مکانیکال و الکتریکال موتورخانه ها


7- تهیه نمودن شناسنامه دستگاهها و منظور نمودن کلیه تعمیرات و سرویسها با ذکر تاریخ و ساعت در کارتکس مشخصه هردستگاه


8- تمیز کاری ، آب بندی و روان کردن انواع شیر فلکه های کشوئی ، برنجی ، یکطرفه ، ماهی شیر اطمینان ، فشارشکن و انواع شیرهای برقی و پروانه ای


9- تمیز کردن دودکش ها و مسیرهای دود داخل دیگ‌ها


10- رسوب گیری کلیه منابع آبگرم ( کویلی – دو جداره - انبساط – کندانس ) انواع دیگ‌ها و دستگاه‌های مربوطه


11- تمیز نمودن کلیه سطوح لوازم ، دستگاهها ، کف ، سقف ، کانالهای ساختمانی و تأسیساتی لوله‌ها و بستها

و در صورت لزوم رنگ آمیزی آن


12- روغنکاری ، گریس کاری نوبتی کلیه قطعات دستگاههای متحرک موجود


13- نظافت ، سرویس و تعمیرات کلیه هواسازها شامل :


الف- تمیزکردن و شستشوی انواع فیلترهای مربوطه


ب- تعویض و در صورت امکان رفع نشتی از کویلهای هواسازها


ج- راه اندازی کلیه شیر سه راهه های موجود در مدار کویل هواساز


د- صداگیری و رفع لرزش از هواسازها


14- صداگیری و رفع عیب از کلیه دستگاه‌های موجود


15- تمیز کاری، سرویس و تعویض قطعات فرسوده تابلوهای برق و دیگر دستگاه‌های برقی و انواع ترموستات‌ها و لوازم کنترل مشعل‌ها ، الکتروپمپ‌ها و وسایل کنترل آنها و روشنائی داخل موتورخانه‌ها، اطاق‌های هواساز، کانال‌های ارتباطی تأسیساتی


16- ایجاد شرایط لازم برای کارکردن درست سختی گیرها، راه اندازی و حفظ و حراست از آنها و نمونه گیری و تهیه آمار نوبتی


17- تمیز کاری، شستشو و تعویض قطعات و رنگ آمیزی کلیه سطوح داخلی و خارجی برج‌های خنک کننده و سیستم‌های کنترل آن


18- سرویس و نگهداری کامل چیلرهای ابزوربشن


19- کنترل و آنالیز محلول لیتیوم بروماید -شارژ اکتیل الکل در مواقع ضروری به سیستم- به حد استاندارد رسانیدن مشخصات آب مورد استفاده در دستگاه چیلرابزوربشن (آب چیلد- آب برج خنک کننده)


20- رعایت کلیه نکات فنی طبق گراف تنظیمی کارخانه سازنده شامل :

 

 

تعمیر موتورخانه اپارتمانی درتجریش

 

 


- کنترل های قبل از راه اندازی
- کنترل های در زمان راه اندازی


21- رعایت کلیه موارد جهت پیشگیری از کریستالیزاسیون در دستگاه


22- سرویس ، تعمیر و نگهداری کلیه برج‌های خنک کننده


23- سرویس و نگهداری کلیه متعلقات الکتریکال و مکانیکال در رابطه با چیلرهای ابزوربشن


24- کنترل و رسیدگی کامل مدارهای گاز مصرفی بعد از رگلاتور، همچنین آماده کردن و سرویس کامل مسیرهای گازوئیل انوع مشعل‌ها و تمیز کردن و رنگ آمیزی لوله‌های گاز روکار با بست و پایه‌های آنها


25- حفظ و حراست کلیه سطوح عایقکاری شده لوله ها و کانالها و برطرف نمودن عیوب احتمالی از کلیه لوله ها و کانالهای موجود در فضای موتورخانه‌ها و هواسازها و غیره


26- دفع آب‌های جاری دستگاه‌های موجود به مسیر فاضلاب مربوطه و هدایت آن به چاه‌ها و یا منهول‌های نزدیک و تمیز نمودن مسیرهای آن


27- تهیه و نگهداری کارت سرویس نوبتی برای کلیه وسایل و اجزاء تأسیساتی مکانیکال و الکتریکال


28- رگلاژ و بازدید و تمیز کردن کلیه لرزه گیرها، بست‌ها، آویزها، پایه‌ها و دیگر ملحقات موجود طبق گراف تصویبی


29- تهیه و نگهداری کارت سرویس نوبتی برای کلیه وسایل و اجزاء تأسیساتی مکانیکال و الکتریکال برطبق نظر دفتر نظارت


30- سرویس کامل چیلرهای رفت و برگشتی


31- پیمانکار تعهد مینماید تأسیسات مورد قرارداد را حداقل یک بار در هر فصل با حضور ناظر مربوطه و نماینده واحد بهره برداری بازدید و سرویس عمومی و رگلاژ نماید و نیز هرگاه در ضمن بهره برداری نیاز به تعمیر یا رگلاژ پیدا شود در اسرع وقت برای رفع عیب اقدام نماید.


32- پیمانکار تعهد می‌نماید تأسیسات مورد قرارداد را طبق دستورالعمل‌های کارخانجات سازنده و براساس کاتالوگ‌های مربوطه سرویس نماید بطوریکه فرسودگی و تعویض احتمالی قطعات دستگاه اصلی و لوازم یدکی به حداقل مربوطه تقلیل یابد.


33- ثبت کلیه تعمیرات و سرویس‌ها در دفتر مربوط به این کار با ذکر تاریخ و محل دقیق انجام کار و گزارش روزانه آن به دفتر نظارت .


34- کنترل و رسیدگی کامل مدارهای گاز مصرفی قبل از رگلاتور، همچنین آماده کردن و سرویس کامل مسیرهای گازوئیل انواع مشعل‌ها و تمیزکردن و رنگ آمیزی لوله‌های گاز روکار با بست و پایه‌های آنها


35- حفظ و حراست کلیه سطوح عایقکاری شده لوله‌ها و کانال‌ها و برطرف نمودن عیوب احتمالی از کلیه لوله ها و کانالهای موجود در فضای موتورخانه‌ها و هواسازها و غیره


36- دفع آب‌های جاری دستگاه‌های موجود به مسیر فاضلاب مربوطه و هدایت آن به چاه‌ها و یا منهول‌های نزدیک و تمیزنمودن مسیرهای آن

 

تعمیر موتورخانه اپارتمانی درتجریش

 


( نگهداری و تعمیرات موتورخانه سرمایش و گرمایش و تاسیسات  در تجریش)


راه اندازی اول فصل موتورخانه


راه اندازی گرمایش موتورخانه


سرویس پمپ موتورخانه


لوله کشی موتورخانه


تعویض شیر رادیاتور


تعویض ترموستات دیگ


تعویض ترموستات پمپ

 

تعمیر موتورخانه اپارتمانی درتجریش

 

تعمیر موتورخانه در تجریش
تعمیر موتورخانه در تجریش

 

دسته بندی سرویس موتورخانه
تعمیرکاران