Friday, 20 January 2017 11:53

تعمییرات موتورخانه

 

تعمیرات  موتورخانه

 

يشرفت روز افزون علم و تكنيك و توجه هر چه بيشتر به آسايش و رفاه زندگي بهمراه گسترش احداث واحدها و مجتمع هاي مسكوني، تجاري واداري، ابداع و ساخت تاسيسات متنوع مهندسي (نظير سيستمهاي تهويه مطبوع و حرارت مركزي )را به دنبال داشته كه به كارگيري آنها ضمن بر آوردن اهداف اوليه و اساسي كنترل شرايط حرارتي و برودتي ،پي آمدهاي مطبوعي نظير بهينه سازي استفاده از منابع انرژي، كاهش آلودگيهاي زيست محيطي ،اجتناب از خطرات مالي و جاني را بدنبال داشته است .

 

تعمیر موتورخانه
تعمیر موتورخانهدر اين راستا سيستم حرارت مركزي (شوفاژ) با بهره گيري از سيال عامل جهت انتقال انرژي حرارتي از واحد مولد گرما ، به لحاظ سهولت استفاده و دسترسي آسان ،هزينه نصب و نگهداري مناسب ،عدم ايجاد آلودگيهاي اجتناب ناپذيردر سيستمهاي احتراقي (نظير بخاري) از چند دهه پيش تا كنون در بسياري از اماكن عمومي و خصوصي نظير منازل ، مجتمعهاي مسكوني ، ساختمانهاي اداري،ورزشگاهها، بيمارستانها و... از كاربرد موفقي برخوردار بوده است. در مجموعه مولد گرمايي، رادياتور به عنوان جزء آشكار سيستم و عامل اصلي انتشار حرارت به محيط اطراف در يك چرخه گرمايي، عهده دار نقش اساسي در نيل به توقعات همه جانبه ‏‍“ظاهري تزئيني” و “راندمان و عملكرد مطلوب” بوده از اينرو، طراحي و ساخت آن مد نظر قرار دادن شرايط ويژه اي همچون ظرافت و زيبائي، ايمني و استحكام ، حجم كم و عمر طولاني را به عنوان پارامترهاي اوليه الزامي مينمايد. تعمییرات  موتورخانهجهت حصول به موارد فوق الذكر ، استفاده از مواد فلزي و غير فلزي نظير فولاد ،آلومينيوم ، چدن ومواد پليمري با برخورداري از فراواني وقيمت مناسبتر در ساخت رادياتور ها متداول بوده و اقتضاي توليد هر يك از انواع فوق را شرايط كاربرد،محدوديتهاي فني و ملاحظات اقتصادي در تطبيق با مناسبات اقليمي و فرهنگي مشخص مينمايد كه نتايج بررسيهاي امكان سنجي توليد و نوع رادياتور فولادي و آلومينيومي ضمن برآوردهاي مستدل فني ، مالي و اقتصادي در ابعاد صنايع كوچك طي گزارش حاضر به عنوان الگوي كارشناسي احداث واحدهاي توليد آنها ارائه ميگردد.

 

تعمییرات  موتورخانهفرآيندتوليد رادياتور فولادي نيازبه دانش فني پيچيده اي نداشته ومراحل آن عمليات متداول در صنايع فلزي اعم از مراحل ورقكاري ( برش ،پرس كاري و فرم دهي )،جوشكاري (جوش مقاومتي وجـــــوش (اكسي استيلن)،پوشش دهي بارنگ وكنترل كيفيت را شامل بوده و عمده مواد مصرفي آن را ورق فولادي تشكيل مي دهد.

 

تعمیر موتورخانه
تعمیر موتورخانه

 

شماره تعمیرکار موتورخانهراديــــاتورهاي آلومينيومي نيز از فرآيند توليد متشكل از ريخته گري تحت فشار ، لحيم كاري سخت ،رنگ آمبزي و كنترل كيفيت برخوردار بوده كه شمشهاي آلومينيوم ماده اوليه اساسي توليد آنها بشمار مي آيند. ماهيت عمليات مكانيكي فر آيند توليد و نوع مواد اوليه مورد استفاده در واحدهاي توليد رادياتور ،آلودگيهاي زيست محيطي را كه در بـــــرخي صنايع عامل بازدارنده و

محدوده كنندهاي بشمار مي آيند، منتفي نموده و به منظور حصول به شرايط استاندارد نيز با ملحوظ داشتن واحدهاي كنترل كيفيت مواد، فرآيند ومحصول در طرح ، پيش بيني هاي لازم جهت كنترل عوامل آلوده سازوتوليد محصولات كيفي براي تامين مقاصدصادرات و پوشش دهي هر چه بيشتر بازار مصرف در رقابت با محصولات قابل جانشيني صورت گرفته است.در سيستم حرارت مركزي كه با عنوان شوفاژ مطرح مي شود .در محلي به نام موتورخانه دستگاههايي از قبيل ديگ، مشعل، پمپ، و... نصب شده و حرارت به سيال واسطه كه ميتواند اب باشد منتقل گرديده سپس پمپ موجود در موتورخانه ابگرم را توسط لوله كشي به داخل اتاقها هدايت نموده و وارد رادياتورهاي مستقر در اتاق مي كند .

اين رادياتورها گرما را به اتاق منتقل كرده و در نتيجه دماي اب كاهش مي يابد .و آب توسط لوله برگشت به طرف موتورخانه رفته و براي جذب مجدد گرما به داخل ديگ هدايت مي شود و بار ديگر اين سيكل و چرخه تكرار مي شود .

اصولا در سيستم حرارت مركزي كه از آبگرم استفاده مي شود .دماي خروجي اب از ديگ 180 درجه فارنهايت و دماي ورودي اب به داخل ديگ كه گرماي لازم را به اتاق منتقل كرده است . برابر 160 درجه فارنهايت در نظر گرفته مي شود .به عبارت ديگر اختلاف دماي ابگرم خروجي از ديگ و آب برگشت داده شده از ساختمان برابر 20 درجه فارنهايت است . تعمییرات  موتورخانه

 

تعمیرکار حرفه ای موتورخانهنحوه گرم شدن اتاق توسط رادياتور به صورت جابجايي آزاد يا طبيعي ميباشد .هواي بالاي رادياتور معمولا به دليل گرم شدن سبك شده و به طرف بالا حركت ميكند و هواي سرد طرف مقابل اتاق جايگزين آن مي شود .به همين ترتيب يك چرخش طبيعي در جريان هواي اتاق بوجود آمده و دماي تمامي نقاط اتاق بالا رفته و اتاق گرم مي شود .

رادياتور شوفاژ فاقد هرگونه موتور يا وسيله برقي است .پس نميتوان توسط راياتور شوفاژ دماي اتاق را كنترل كرد .ميزان رطوبت نسبي اتاق نيز قابل كنترل نمي باشد .اصولا وقتي هواي اتاق گرم مي شود .ميزان درصد رطوبت نسبي كاهش مي يابد .به عبارت ديگر رادياتور شوفاژ ميزان رطوبت نسبي اتاق را كاهش مي دهد .و بايستي توسط افزودن بخار به هواي اتاق ميزان رطوبت مورد نياز انسان را تامين نمود .به طور كلي در زمستان فضاهايي كه كنترل دما و در صد رطوبت نسبي در آنها اهميت زيادي ندارد مي توان از رادياتور شوفاژ استفاده نمود .( هرچند دماي اتاق در سيستم رادياتوري به راحتي و به كمك كنترل كننده هاي الكتريكي و مكانيكي قابل كنترل است )

تعمیرموتورخانه
تعمیر موتورخانهتعمیرات موتورخانه


در زير پنجره يا كنار ديوارهاي خارجي است .علت اين است كه توسط رادياتور شوفاژ در فصل زمستان دائما گرما به اتاق افزوده مي شود .ولي دماي اتاق بالا نمي رود و اين دما ثابت مي ماند .چون بخش بيشتري از گرماي توليد شده تلف مي شود.

تلفات حرارتي از دو طريق انجام ميگيرد . يكي تلفات حرارتي ناشي از جداره ها از قبيل سقف- كف و ديوار و پنجره و... ديگري تلفات حرارتي ناشي از نفوذ هواي سرد از درزهاي پنجره مي باشد . به عبارت ديگر چه بخواهيم و نخواهيم اين تلفات حرارتي صورت مي گيرد . ما فقط ميتوانيم ميزان آن را كاهش دهيم ولي نميتوانيم آن را به طور كامل حذف نماييم . پس بهتر است رادياتور را در زير پنجره نصب كنيم تا مقداري از حرارت رادياتور صرف تلفات پنجره وجدارها شود .و بخشي كه باقي مي ماند اتاق را گرم كرده و دماي ان را در حدي مناسب نگه دارد .و بتوانيم در نزديكي پنجره از اتاق استفاده نماييم . اگر راياتور در خلاف ضلع پنجره نصب شود . به دليل سردي محيط اطراف پنجره استفاده از آن محيط خالي از اشكال نمي باشد .

پيشنهاد ديگري كه در اينجا مطرح است اين مي باشد . كه در حد امكان پنجره ها داراي شيشه دوبل يا دولايه باشند . استفاده از شيشه دوجداره علاوه بر اينكه سبب عايق صدا خواهد بود . همچنين ميزان ضريب انتقال حرارت شيشه را به حد نصف مي رساند .در نتيجه تلفات حرارتي كاهش مي يابد . و سبب صرفه جويي در مقدار پره هاي رادياتور مي شود .و در فصل زمستان از خيس شدن شيشه در سطح داخل اتاق جلوگيري ميكند . چون سطح شيشه در فصل زمستان يك لايه سرد است . در اثر تماس بخلر آب در داخل اتاق با آن در روي شيشه آب جاري مي شود . ولي وقتيكه شيشه دوجدار باشد . سطح داخلي آن گرم شده و ميعان در سطح شيشه اتاق نخواهد افتاد .

رادياتورهاي شوفاژ از نظر جنس به سه دسته تقسيم مي شوند:

1.       چدني

2.         فولادي

3.         الومينيومي

خط توليد رادياتورهاي چدني به دليل پايين بودن راندمان حرارتي و بالا بودن وزن آنها برچيده شده و تقريبا منسوخ شده مي باشد .

رادياتور آلومينيومي سبك تر زيباتر و ضريب هدايت حرارتي بالاتري نسبت به فولادي دارد .ولي از لحاظ قيمت گرانتر مي باشد .معمولا در فضاهايي كه رطوبت زياد دارد . مانند حمامها بايستي حتما از رادياتور آلومينيومي استفاده كرد .

پره رادياتورهاي فولادي به صورت يك بلوك غير قابل تفكيك توليد مي شوند . يعني در خارج از كارخانه نميتوان به آنها پره اضافه كرد و يا كم نمود .ولي در مورد رادياتورهاي آلومينيومي اين قابليت وجود دارد .

مبناي فروش رادياتورهاي آلومينيومي در بازار پره مي باشد . يعني قيمت به ازاي هر پره سنجيده مي شود . تعمییرات  موتورخانه

توجه:

با توجه به اينکه در ساختمان هاي کنوني معمولاْ در مقابل پنجره پرده نصب مي شود نصب رادياتور زير پنجره موجب اتلاف انرژي از پشت پرده و خرابي پرده مي گردد. لذا پيشنهاد مي گردد در نزديک ترين ديوار به محل پنجره محلي براي رادياتور در نظر گرفته شود. با اين کار ضمن اين که مشکلي براي خانم هاي با سليقه پيش نمي آيد تا حدود زيادي از اتلاف انرژي نيز جلوگيري خواهد شد. پس لازم است در نصب راداتورها اين قضيه مورد توجه همکاران عزيز قرار گيرد و پنجره را به صورت پرده کشيده شده مجسم فرمايند تا مشکلي براي اتلاف انرژي و زيبايي پرده در ساختمان بوجود نيايد.

 

 

تعمییرات  موتورخانه
تعمییرات موتو رخانه
دسته بندی سرویس موتورخانه
Wednesday, 18 January 2017 13:30

بررسی وتعمیر موتورخانه

بررسی وتعمیر موتورخانه  اپارتمانی
 


موتورخانه  (Power House)

موتورخانه بخشي از ساختمان است كه به عنوان قلب سيستم تهويه مطبوع يا حرارت مركزي مورد استفاده قرار ميگيرد. اين بخش ممكن است در زير زمين يا اتاقي خارج از ساختمان بنا شود و شامل اجزايي مانند چيلر، بويلر، پمپها، لوله ها، مشعل، برج خنك كن و ... مي شود. در ادامه در مورد اجزاي تشكيل موتورخانه توضيحاتي ارائه مي گردد.

 


وسایل توليد حرارت – ديگ (Boiler)از معمول ترين مولد هاي گرمائي ،ديگ هاي حرارت مركزي مي باشند . در ديگ ها انرژي حرارتي از سوخت (كه توسط مشعل توليد حرارت مي نمايد ( گرفته شده و به آن داده مي شود . بسته به نوع مصرف، آب مي تواند در ديگ ها به آب گرم (87 درجه سيلسيوس)، آب داغ (200 درجه سيلسيوس با افزايش فشار آب) و يا بخار تبديل شود لذا ديگ ها به سه نوع ديگ آبگرم ، آب داغ و ديگ بخار تقسيم مي شوند .در ديگهاي آب گرم انرژي حرارتي توليد شده توسط مشعل، آب گرم يا داغ را توليد مي نمايد و سعي مي شود كه از توليد بخار جلوگيري به عمل آيد زيرا در اين ديگ ها كنترل و سوپاپي جهت بخار ايجاد شده وجود ندارد و در صورت توليد بخار به ديگ آسيب مي رسد. ديگ ها آب گرم از نظر جنس و ساخت به دو نوع : چدني و فولادي تقسيم مي شوند ديگهاي موجود با ظرفيت 150000k col  با سوخت گاز شهري مشغول به كار مي روند و در معمولاً دماي مورد نظر روي  80 درجه ست مي شود .

 


چيلر موتورخانه CHILLER

 


چيلر يك سيستم تبريد است كه مي تواند تراكمي يا جذبي باشد و براي توليد آب سرد به منظور اهداف تهويه مطبوع مورد استفاده قرار مي گيرد. در ماشينهاي مبرد تراكمي ،مقداري كار در به داده مي شود ،كمپرسور بخار مبرد را متراكم نموده و فشار و دماي آن افزايش مي شود. مبرد در condenser حرارت دريافت كرده را به محيط پس داده و تقطير مي شود . مبرد مايع بعد از عبور از شير انبساطExpantion Valve  وارد Evaporator  شده ودراثر ازدياد حجم ،حرارت محيط اطراف را كسب مي كند و در نتيجه هواي اطراف اواپراتور خنك مي شود . اگر از يك مبدل پوسته لوله در اواپراتور استفاده شود مي توان آب خنك براي سرمايش ساختمان استفاده نمود.

 


برج خنك كن موتورخانه (Cooling tower)گرمايي كه در سيكل كار چيلر در كندانسور دفع شده به آب داده مي شود آبي كه به اينصورت گرم شده به برج خنك كن منتقل مي گردد تا گرماي خود را درآنجا به محيط اطراف بدهد. نحوه عمل در برج بدين صورت است كه آب از بالا به پايين پاشيده مي شود و در حين عبور از قسمت هاي داخلي برج ،با وزش هوا ، قسمتي از گرماي آب به محيط داده مي شود و مقداري از حرارت باقيمانده نيز ضمن تبخير ذرات آب (كه با گرفتن گرما همراه است ) خنثي مي شود ، پس از اين مراحل آب در تشتك زيربرج جمع شده و جهت برقراري مجدد سيستم وارد چيلر مي شود . وزش هوا در داخل برج معمولاً به وسيله هوا ده يا بادرسان صورت مي گيرد . بادرسان ها از نوع پروانه اي و يا سانتريفوژ هستند.

 مشعل  موتورخانه (Burner)


توليد گرما در ديگ ها به وسيله مشعل صورت مي پذيرد . مشعل ها معمولاً با سوخت هاي مايع (oil Burner) يا گاز كار مي كنند. در مناطقي كه دسترسي به گاز آسان باشد از مشعل هاي گازي (Gas Burner) استفاده مي شود. در مشعل هاي گازي عمل احتراق به وسيله گاز صورت مي پذيرد . به علت خطرات بيشتري كه گاز نسبت به گازوئيل دارد كنترل آن از حساسيت زيادي برخودار است . معمولاً داراي يك ترموكوپل براي كنترل شعله مي باشد و در صورتيكه شعله از ميان برود فرمان قطع جريان گاز را مي دهد . بررسی وتعمیر موتورخانه

 خطوط و وسايل انتقال انرژي موتورخانه


انتقال گرما و سرما توسط دو عامل آب يا بخار (لوله كشي ) يا هوا ( كانال كشي) صورت مي گيرد . وسيله ايجاد فشار در لوله كشي پمپ و در كانال كشي ،بادرسان (فن) مي باشد . آب به وسيله ديگ گرم و يا به واسطه چيلر سرد شده و توسط خطوط لوله كشي به قسمت هاي مورد نياز منتقل مي شود . ايجاد فشار به وسيله Pump صورت مي گيرد معمولاً در ظرفيت هاي كم (تا حدود 100GPM ) از پمپ خطي كه در فضاي ازاد روي مسير خط لوله نصب مي شود استفاده شده ودر ظرفيت هاي بزرگتر پمپ زميني (Base Mounted pump) به كار مي رود .


پمپ زميني روي فونداسيون نصب شده و قبل از اتصال به سيستم لوله كشي معمولاً لرزه گير به كار برده مي شود تا لرزش پمپ كه باعث ايجاد خستگي و شكستن لوله ها مي شود به شبكه لوله كشي منتقل نگردد. در مواقعي كه احتياج به فشار زياد باشد از پمپ هاي چند مرحله اي (Multi stage pump) استفاده مي شود . عموماً پمپ هاي موتور خانه طبق برنامه زمانبدي شده به نوبت در مدار قرار گرفته مي شدند . اين گونه پمپها در مكش داراي گيج فشار (مانومتر ) ـشيرفلكه ـ صافي (Strainer) ولرزه گير مي باشند ودر رانش نيز داراي لرزه گير شير يكطرفه ـشير فلكه و مانومتر مي باشد يا شير يكطرفه براي جلوگيري از به قوچ يا پديده مي باشد ـ مانومتر فشار را مشخص مي كند ـ شير كشويي براي قطع يا وصل آب و شير فلكه سوزني براي تنظيم و دبي آب استفاده مي شود ـ صافي يا استريز براي جلوگيري از ناخالصي آب به داخل پمپ نصب مي شود.

 

 وسائل تبادل و توزيع گرما و سرما

 آب ،بخار و يا هوا . بعد از عبور از شبكه هاي انتقال به وسائل توزيع گرما و سرما رسيده تهويه مطبوع محيط را فراهم مي آوردند وسائل توزيع سرما و گرما در اينجا فن كويل و هوا ساز مي باشد. از فن كويل براي گرمايش در زمستان و هم براي سرمايش در تابستان مورد استفاده مي شود. آب سرد و گرمي كه در دستگاههاي مولد انرژي (ديگ ـ چلير ) توليد مي شود توسط پمپ و شبكه لوله كشي به فن كويل رسيده و پس از عبور از كويل هاي پره دار به وسيله وزش اجباري هوا روي كويل ها ، سرما و گرما را به محيط مي دهد .


فن كويل را معمولاً زير پنجره قرار داده و پشت آن دريچه هواي تازه نصب مي نمايندـ عيب سيستم فن كويل نسبت به تهويه مطبوع (دستگاه هواساز ) اين است كه در فن كويل نمي توان روي رطوبت هوا كنترل داشت . اين دستگاه در ساختمانهايي مورد استفاده قرار گيرد كه درجه حرارت هر يك از اتاق ها را مستقلاً بخواهند كنترل نمايند. كنترل درجه حرارت در سيستم فن كويل به دو صورت انجام مي گيرد ،يكي نصب شيربرقي روي لوله رفت و برگشت كه به علت هزينه زياد معمولاً اجرا نمي گردد و ديگري نصب ترموستات اتاقي در داخل است كه به بادرسان فن كويل دستور قطع ووصل مي دهد ولي آب سرد وگرم كماكان در داخل آن جريان دارد .


سختي گيررا كه كاملاً تعويض نموده اند و ديگر رزين قادر به جذب كلسيم نمي باشد جهت احياء و استفاده مجدد آن روي رزين هاي اشباع شده آب نمك با غلظت مناسب وارد مي نمايند تعويض يوني صورت مي گيرد و يونهاي سديم نمك جايشان راب ا يونهاي كلسيم ومنيزيم رزين اشباع شده عوض مي نمايند بدين صورت رزين دوباره احياء مي گردد. بررسی وتعمیر موتورخانه

 


هوا ساز  موتورخانه


دستگاه هواساز عمل تهويه مطبوع زمستاني و تابستاني را انجام مي دهد . هواي تازه با هوائي كه توسط كانال هاي برگشتي جمع آوري شده ودر محفظه اختلاط (Mixing box) مخلوط شده و پس از عبور از كويل حرارتي و يا برودتي و رطوبت زن (humidifier) به وسيله بادرسان به كانال رفت داده شده و از آنجا هواي مطبوع (Conditioned air) كه داراي شرايط مورد نياز مي باشد به اتاق هاي مختلف توزيع مي شود سرعت هوا روي كويل سرد معمولاً اختيار مي شود .

 هوا سازهاي مربوط به موتورخانه عمل رطوبت زني توسط روش صورت مي گيرد كه اين روش بخار مستقيماً وارد محيط مي شود ، در صورتي كه عمل رطوبت زني توسط لوله آب و افشانك هاي متعدد صورت پذيرد روش بهتري است . زيرا از روش بخار معمولاً در صنايع استفاده مي شود . بررسی وتعمیر موتورخانه

 

منبع انبساط بسته موتورخانه


آب در اثر افزايش دما ـ انبساط حجمي پيدا مي كند و اين انبساط موجب تركيدگي در لوله ها و بويلرها مي شود كه به اين منظور از منبع انبساط استفاده مي كنند منابع انبساط در انواع باز و بسته موجود هستند كه معمولاً در موتورخانه شوفاژ از منبع انبساط باز استفاده ميشود. همچنين در صورت كاهش آب موجود در سيستم آب از طريق منبع انبساط وارد سيستم خواهد شد. در هنگام سرمايش نيز يك دستگاه منبع انبساط بسته سرمايي مورد استفاده قرار مي گيرد كه كمبود آب سيستم را جبران مي كند .

دسته بندی سرویس موتورخانه

 

کاهش مصرف گاز ساختمانی  در موتو رخانه


      آشنایی و راهبری اولیه تجهیزات موتورخانه

                    
تابلو برق

از جمله شامل فیوزهای برق مشعل، پمپها و درصورت لزوم ... می باشد
 

کاهش مصرف گاز ساختمانی در موتورخانه
کاهش مصرف گاز ساختمانی در موتورخانه


 دیگ

که محل گرم کردن آب برگشتی از رادیاتورها و منبع گرم کننده آب مصرفی(منبع ایستاده کویل دار یا منبع  دوجداره افقی)می باشد
 

کاهش مصرف گاز ساختمانی در موتورخانه


هنگامی که به دلایلی از جمله قطع موقت گاز ، برق یا ... مشعل خاموش و غیر فعال شده و کلید مذکور به  رنگ قرمز در آید با فشار دادن آن مجدداً مشعل روشن و فعال خواهد شد

تذکر : چنانچه در مدت کوتاهی بیش از دو تا سه مرتبه نیاز به عملیات مذکور گردد دیگر کلید ریست را فشار نداده و بایستی به سرویس کار مراجعه نموده تا شخص مربوطه به رفع عیب آن اقدام نماید


 دودکش

  برای تخلیه گازهای حاصل از آتش مشعل به هوای آزاد خارج از ساختمان


دریچه بازدید روی دیگ

برای رویت وضعیت آتش تولید شده از مشعل در داخل دیگ


 1)ترموستات دیگ : برای برای تنظیم دمای آب داخل دیگ که چنانچه دمای آب به دمای تعیین شده روی ترموستات برسد مشعل قطع نموده و تازمانیکه دمای آب از تنظیمی ترموستات پایین ترنیاید فرمان روشن
  شدن را به مشعل نمی دهد

2)شیر اطمینان دیگ : در صورتیکه دمای آب داخل دیگ به هر دلیلی بیش از حد تحمل دیگ بالا رود این )

 شیر فعال شده و آب را خارج نموده تا دیگ نترکد معمولاً دمای تعیین شده در تابستان ٦٠ تا ٦٥ درجه سانتیگراد و در زمستان ٧٥ تا ٨٠ درجه سانتی گراد بوده
که البته در صورت ضرورت یا عدم آن ، این درجه ها تا حد مجاز (دمای بالاتر با توجه قابلیت تجهیزات ، نهایتاً ٥
تا درجه ١٠ و دمای پایین تر با توجه به نیاز) قابل تغییر است


منابع زیر با روشهای ذیل با استفاده از آب دیگ ، آب گرم مصرفی را مهیا می کنند


1 )منبع ایستاده کویل دار : آب گرم دیگ از طریق لوله به داخل کویل مسی مستغرق در آب مصرفی موجود در )

کاهش مصرف گاز ساختمانی در موتورخانه
کاهش مصرف گاز ساختمانی در موتورخانه


مبنع فرستاده و و از طریق لوله مجدداً جهت گرم شدن به دیگ برگشته تا با این گردش مستمر ، آب گرم
مصرفی مهیا می گردد


٢)منبع دو جداره افقی : آب گرم دیگ از طریق لوله به جدار خارجی منبع فرستاده شده تا پس از تبادل ) حرارت با آب مصرفی موجود درجدار یا محفظه داخلی، آب گرم مصرفی مهیا شده و از طریق لوله مجدداً جهت گرم شدن به دیگ برگشته تا این سیکل بسته بطور مستمر ادامه یابد

 

کاهش مصرف گاز ساختمانی در موتورخانه1):سمت راست ، لوله های رفت آب گرم مصرفی انشعابی از کلکتور تغذیه شده از آب منبع کویل دار یا ) دو جداره و سمت چپ ، لوله های رفت آب سرد مصرفی به هر واحد مستقل ساختمان

٢):لوله های برگشت آب گرم مصرفی از واحدهای ساختمان با کمک مکش و دهش پمپ برای برگشت آب ) به منبع کویل دار یا دو جداره و گردش مجدد سیکل ):کلکتور(جمع کننده و انشعاب دهنده) آب گرم رفت از دیگ(رنگ قرمز) : آب گرم شده برای رادیاتورها از )

دیگ به داخل کلکتور رفته و برای هر واحد مستقل ساختمان یک انشعاب لوله گرفته شده تا این آب از طریق لوله مذکور به واحد مربوطه رفته و به طرف هر رادیاتور انشعاب پیدا کرده تا آب گرم ورودی به رادیاتورها را
تامین کند


داخل کلکتور رفته و جهت گرم شدن مجدد به دیگ وارد می شود و سیکل فوق الذکر مجدداً و مستمراً انجام می گردد


هنگام زمستان شیر فلکه های لوله های انشعابی اصلی رفت از دیگ به هریک از واحدها برای تامین آب گرم رادیاتورهای آن در جهت خلاف عقربه های ساع ت باز شده و در تابستان برعکس در جهت عقربه های ساعت
بسته می شود


تذکر : شیر فلکه لوله انشعابی به طرف منبع کویل دار یا دوجداره در تابستان و زمستان بایستی باز باشد


١):ترموستات دیگ )


٢):پمپ برگشت آب جمع آوری شده از رادیاتورها برای ورود به دیگ )


٣):ترموستات پمپ : زمانی که دمای آب برگشتی داخل لوله به دمای تعیین شده برای ترموستات برسد )


ترموستات به پمپ فرمان خاموش م یدهد و زمانی که دمای لوله به دمایی پایین تر از دمای تعیین شده برای
ترموستات برسد ترموستات مجدداً به پمپ فرمان روشن می دهد


تذکر : همواره دمای تعیین شده برای ترموستات پمپ ، ٥ درجه سانتیگراد پایین تر از دمای شده برای

ترموستات دیگ خواهد بود

 

کاهش مصرف گاز ساختمانی  در موتو رخانه

 

بهینه سازی موتو رخانه
دسته بندی تنظیم موتورخانه
Sunday, 15 January 2017 15:18

دمای مناسب موتورخانه

دمای مناسب  موتو رخانه و شوفاژ خانه

 

سرد شدن آب گرم مصرفییکی از اشکالات معمول در موتورخانه ها سرد شدن آب گرم مصرفی میباشد . غیر از آسیبهایی که این موضوع به ساکنین وارد مینماید بدلیل اینکه برای حل مشکل دمای موتورخانه را بالا میبرند هزینه های گزاف انرژی پرداخت مینمایند .

این مشکل عوامل مختلف دارد . اما یک عامل وجود دارد که بیش از 70 درصد مشکلات از آن میباشد و عموما از آن غفلت میشود .

 پمپ آب گرم مصرفی چرخشی دو کار انجام میدهد . یکی چرخش آب گرم پشت شیرها تا همیشه آب گرم پشت شیر مهیا باشد و دوم هم زدن داخل منبع آب گرم .

پمپ آب گرم مصرفی چرخشی آب داخل منبع آب گرم را هم میزند و این باعث میشود که تمام یا قسمتی از منبع آب گرم دارای یک دمای آب گرم شود و لذا ذخیره مناسب در آب گرم تهیه میشود . خراب بودن این پمپ باعث کاهش شدید چرخش آب گرم مصرفی میشود و دمای آب گرم مصرفی در بالای منبع زیاد و در پایین منبع کم است و لذا ذخیره آب گرم وجود ندارد و با مصرف ، آب گرم  سریع سرد میشود .
ضرورت استفاده از پمپ کوئل در سیستم آب گرم مصرفی :

استفاده از پمپ مجزا برای انتقال آب داغ دیگ به اولیه منبع آب گرم مصرفی بهداشتی(اعم از کوئل یا منبع دو جداره) راهکاری بسیار مناسب در موتورخانه میباشد که برای موتورخانه های بزرگ و کوچک پیشنهاد میشود .
در این حالت باید دفت داشت که لوله های رفت و برگشت منبع آب گرم که به دیگ متصل میشود باید بعد از پمپ ساختمان وصل شود ( در واقع پمپ کوئل مستقیما آب را داخل دیگ بچرخاند)

در سیستمهایی که یک پمپ گرمایش ساختمان و آب گرم بهداشتی را تغذیه میکند اشکالهای زیر بروز مینماید :
1- در زمستان که پمپ زیاد کار میکند و دمای دیگ زیاد است دمای آب گرم مصرفی شدیدا افزایش پیدا مینماید و مشکلات زیر را ایجاد مینماید:
- بر هم زدن آسایش ساکنین
- خوردگی خیلی زیاد منبع و لوله ها
- پرت حرارتی بیشتر (مصرف گاز بیشتر بخاطر پرت حرارتی)
2- در زمستان دبی آبی که داخل دیگ میچرخد بین منبع آب گرم بهداشتی و رادیاتورها تقسیم میشود و چون دبی آب رادیاتورها کاهش پیدا میکند باید دمای دیگ بیشتر تنظیم شود و نتیجتا مصرف گاز و استهلاک بیشتر میشود .

 


بنابراین استفاده از پمپ مجزا (پمپ کوئل) برای تغذیه اولیه منبع آب گرم ضمن کنترل دمای آب گرم بهداشتی روی نقطه مطلوب (آسایش ، اپتیموم) و کاهش مصرف سوخت از استهلاک سیستم هم کم مینماید .


این کار را سیستم هوشمند بسیار عالی انجام میدهد به اینصورت که پمپ وقتی روشن میشود که دمای آب بهداشتی از ست پوینت آب گرم مصرفی افت نماید و با توجه به اینکه سیستم هوشمند دمای آب گرم بهداشتی را مستقیما کنترل مینماید میتوان مطمئن بود دمای آب گرم مصرفی هیچگاه افت نمینماید.


این نکته قابل ذکر است که در برجهایی که دارای چند دسته (زون) منبع آب گرم مصرفی هستند بهترین روش قرار دادن حداقل یک پمپ کوئل برای هر زون میباشد و. سیستم هوشمند تمام زونها را بصورت مجزلا بر اساس ست پوینت تعریفی کنترل مینماید

حذف شیر تابستانی زمستانی در سیستم کنترل هوشمند با روش صحیح کنترلاصل مشکل اینجاست که در بین فصل زمستان و تابستان که شیر گرمایش ساختمان باز است گاهی دمای آب گرم مصرفی افت مینماید و سیستم هوشمند دمای دیگ را افزایش میدهد این افزایش دما باعث افزایش دما داخل ساختمان میشود.

روشی که بعضی تولید کنندگان سیستم هوشمند ارائه داده اند نصب شیر برقی سر راه سیستم گرمایش داخل ساختمان است تا در مدت زمان افت دمای آب گرم مصرفی چرخش آب رادیاتورها را قطع نماید .اشکالات این روش:

-          با توجه به میزان خرابی این شیرها تعمیرات موتورخانه افزایش قابل توجه مینماید

-          هزینه شیرها و هزینه نصب  شیرها از هزینه خود سیستم هوشمند فوق العاده بیشتر است

روش موثر و عملی :

-          با استفاده از پمپ کوئل میتوان هنگام افت دمای آب گرم مصرفی ، پمپ گرمایش داخل ساختمان را موقتا خاموش کرد و فقط منبع آب گرم را گرم نمود و لذا نیازی به قرار دادن شیر برقی نیست.

لازم بذکر است که استفاده از پمپ کویل ، حتی در موتورخانه های کوچک باعث کاهش مصرف انرژی ، آسایش داخل ساختمان و کاهش استهلاک منبع آب گرم میشود.

-          در صورتیکه سیستم منبع رسوب فوق العاده زیاد داشته باشد پیشنهاد میشود رسوب منبع برطرف شود.

-          علم کنترل به ما امکانات زیادی برای بدست آوردن آنچه که در یک سیستم میخواهد اتفاق بیفتد میدهد . با استفاده از کنترلر میتوان از نوسانات لحظه ای و مقدار لحظه ای دمای آب گرم مصرفی  برآوردی بدست آورد که شمایی از احتمال افت دمای آب گرم مصرفی میباشد . خروجی pid مشخص میکند دمای دیگها چه مقدار باید افزایش یابد.

استفاده از این روش تاثیر بسیار زیادی در کنترل مناسب موتورخانه دارد که عملا هم در پروژه های بزرگ و کوچک این ایده کنترلی بسیار عالی جواب میدهد که توضیح بیشتر آن مجال دیگری میطلبد.

 

 

تنظیم موتو رخانه
دمای مناسب  موتورخانه

تنظیم موتو رخانه

 

دسته بندی تنظیم موتورخانه

 مراقبت و روشویی از موتورخانه


گذشته از جنبه‌های محاسباتی و مبانی علمی طراحی تأسیسات مکانیکی یک ساختمان که مهندسین تأسیسات به آن می‌پردازند، همواره در زمان بهره‌برداری، سؤالات و ابهاماتی پيش روی مصرف‌کنندگان نهایی و اغلب افراد غیرمتخصص در زمینه مهندسی تأسیسات قرار می‌گیرد. هدف از تدوین این نوشتار، ارائه پاسخ به برخی از این سؤالات با زبان ساده و قابل‌درک و همچنین انتقال پاره‌ای از تجربیات عملی و توصیه‌های فنی نویسنده، براي استفاده عموم است. با عنايت به اينكه گرمايش بخش اعظمي از ساختمان‌هاي كشور با كمك سيستم موتورخانه انجام مي‌شود توصيه‌هاي كارشناسي اين شماره را به مراقبت از موتورخانه اختصاص داديم.


*اگر منبع انبساط باز نصب‌شده بر روی بام ساختمان شما سرریز کرد، احتمالاً شناور آن بر اثر رسوبات و جرم آب، گیر کرده است، می‌توانید با تکان دادن آن، گیر موجود را رفع کنید. اما اگر با تکان دادن مشکل حل نشد و شناور قادر به قطع جریان آب نبود،شناور منبع انبساط خراب است و بايد تعویض شود.
*اگر شناور کاملاً سالم بود و به‌درستی مسیر آب ورودی را قطع و وصل می‌کرد، اما کماکان منبع  انبساط شما سرریز داشت، به این معناست که منبع دوجداره تولید آب گرم مصرفی موجود در موتورخانه سوراخ شده و نیاز به تعویض یا ترمیم دارد.


*هرگز در مسیر رفت‌وبرگشت لوله‌های منبع انبساط و همچنین خروجی شیرهای اطمینان، شیر قطع و وصل قرار ندهید چون بسته شدن سهوی آن توسط افراد غیرمتخصص فاجعه‌بار خواهد بود.
*پمپ سیرکوله آب سیستم شوفاژ بايد همواره بر روی لوله رفت(خروجی)دیگ فولادی یا چدنی نصب گردد تا راندمان عملکرد آن افزایش یابد.


*علاوه بر پمپ سیرکوله اصلی آب شوفاژ که در زمستان مورد استفاده قرارگرفته و منبع تولید آب گرم مصرفیرا نیز تغذیه می‌کند، لزوماً بايد یک پمپ سیرکوله خطی مجزا در مسیر آب رفت‌وبرگشت بین دیگ و منبع تولید آب گرم مصرفی پیش‌بینی و نصب گردد تا در فصول گرم سال که پمپ سیرکوله اصلی آب شوفاژ از مدار مصرف خارج است، مورد بهره‌برداری قرار گیرد. در غیر این‌صورت منبع تولید آب گرم مصرفی ساختمان شما در فصول گرم سال قادر به تأمین نیاز ساکنین نخواهد بود.

 

تعمیر ونگهداری از موتورخانه

 


*پمپ‌های سیرکوله سیستم شوفاژ بايد هميشه فعال بوده و به طور مرتب روغن‌کاری شوند زیرا هرچقدر تعداد روشن و خاموش شدن موتور یک پمپ کاهش یابد عمر آن افزایش خواهد یافت. بنابراین نصب ترموستات برای پمپ سیرکوله شوفاژ توصیه نمی‌شود.
 *اگر برای پمپ سیرکوله شوفاژ ساختمان شما ترموستات پیش‌بینی و نصب‌شده است همواره دمای تنظیم ترموستات آن را مساوی یا بیشتر از دمای تنظیم ترموستات دیگ موتورخانه قرار دهید. به‌این‌ترتیب هم پمپ سیرکوله دائم به‌کار شده و عمر آن افزایش می‌یابد و هم‌زمان کارکرد مشعل دیگ و در نتیجه مقدار گاز مصرفی ساختمان شما به طور چشمگیری کاهش خواهد یافت که با توجه به حذف یارانه‌ها و افزایش بهای سوخت،در کاهش هزینه‌های جاری ساختمان نقش موثر ایفا خواهد كرد.
*دمای آب گرم مصرفی خروجی از شیرها نبايد به حدی بالا باشد که موجب سوختگی پوست بدن ساکنان شود(معمولاً دمای 40

تا 50 درجه سانتی‌گراد توصیه می‌گردد). در بسیاری از موتورخانه‌ها این کنترل دما توسط نصب ترموستات بر روی پمپ سیرکوله آب شوفاژ منبع تولید آب گرم مصرفی صورت می‌گیرد که غیراصولی است، زيرا اولاً موجب کاهش عمر پمپ و افزایش زمان کارکرد مشعل و  در نتیجه افزایش مصرف سوخت می‌گردد،ثانیاً در فصول سرد سال که پمپ سیرکوله اصلی شوفاژ در مدار قرار دارد قابل‌استفاده نیست و بالاخره اینکه سیستم مذکور کنترل دقیقی بر دمای آب گرم مصرفی ندارد.لذا توصیه می‌شود چنانچه از این سیستم کنترلی در موتورخانه ساختمان شما استفاده‌شده، در اولین فرصت نسبت به جایگزین نمودن آن با شیر سه‌راهه کنترلی که بر روی ورودی آب شوفاژ منبع تولید آب گرم مصرفیصب می‌گردد،اقدام نمایید.
*همواره به‌جای یک دستگاه دیگ، چیلر، برج خنک‌کن، منبع تولید آب گرم مصرفی، سختی‌گیر و...(به‌جز پمپ)، دو دستگاه از هر یک از این تجهیزات هرکدام با ظرفیت 75 درصد کل ظرفیت محاسبه‌شده، انتخاب و در موتورخانه ساختمان خود نصب نمایید تا در صورت بروز مشکل و نیاز به تعمیرات یکی از آنها، دستگاه دیگر، قادر به پاسخگویی نیازهای ساکنین ساختمان در طول مدت‌زمان تعمیرات باشد.


*در خصوص انتخاب تعداد پمپ‌ها، بايد یک دستگاه رزرو با ظرفیت کامل(یعنی 100درصد)برای هر یک از مجموعه پمپ‌ها در نظر گرفته‌شده و نصب گردد.
*اگر برای موتورخانه ساختمان خود دیگ چدنی انتخاب می‌کنید‌، به‌خاطر داشته باشید که راندمان مطلوب این دیگ‌ها معمولاً تا مرز 8 پره می‌باشد زیرا با افزایش تعداد پره‌ها طول دیگ زیادتر شده و شعله مشعل توان گرم نمودن آب گردش‌کننده در پره‌های انتهایی دیگ را ندارد. لذا در صورت نیاز به حرارت بیشتر به‌جای افزایش تعداد پره‌ها،از دو یا چند دستگاه دیگ چدنی موازی یکدیگر استفاده نمایید.


*قابلیت تحمل فشار دیگ‌های چدنی معمولاً 30 الی 40متر ستون آب می‌باشد. لذا اگر ساختمان شما بیش از 10طبقه(از محل موتورخانه تا بام ساختمان)ارتفاع دارد، لزوماً بايد به‌جای دیگ چدنی از دیگ‌های فولادی استفاده کنید.

 

تعمییر ونگهداری از موتو رخانه 

 

 

تعمیر ونگهداری از موتورخانه
تعمیر ونگهداری از موتورخانه


تعمیرات موتورخانه فصلی

ما سرویس دوره ای خود را به آپارتمان ها و تمام شرکت هایی که گرمایش و سرمایش خود را از موتورخانه تامین می کنند جهت آماده به کاربودن کلیه تجهیزات در طول فصل پیشنهاد میکنیم.

سرویس فصلی باید در ابتدا و انتهای هر فصل چک شود و در پایان فصل نگهداری و سرویس برای سال بعد انجام شود.

این سرویس و تعمیرات فصلی موتورخانه شامل اسید شویی کندانسورچیلر، سرویس برج خنک کن  ،چک نمودن کنترل های چیلروراه اندازی اول فصل چیلر ، تعمیرات تخصصی کمپرسورچیلرهای تراکمی و سولوشن جذبی،سرویس و تعمیر مشعل گازی و گازوییلی ، تعمیر عایق کاری، اسید شویی منابع کویلی آب گرم ، سرویس پمپ های  خطی  و سکویی  ، تعمیرات لوله کشی موتورخانه ، چک نمودن  مصرف گاز موتورخانه ، رنگ آمیزی لوله ها و ... می باشد.

کلیه این خدمات توسط متخصصین با تجربه ، مطابق با یک برنامه استاندارد ارائه می گردد.


همانگونه که نسل ها یکی پس از دیگری تغییر می کنند و نو میشوند موتورخانه یک ساختمان نیز نیاز به نوسازی دارد. برخی از مشتریان تصور می کنند  که برای همیشه یک بویلر و یا دیگ آبگرم را می توان تعمیر کرد  مثلا هر مشکلی را با جوشکاری ، تعمیر  و  تعویض برخی قطعات حل کرد در صورتی که در برخی اوقات بهترین صرفه جویی نوسازی موتورخانه می باشد

 

تعمیر وبازدید از موتورخانه  در زمستان
تعمیر وبازدید از موتورخانه در زمستان

.
در واقع یک سیستم گرمایشی فسیلی متشکل از مشعل ، مبدل حرارتی و دیگ ابگرم دارای یک عمر مفید حداکثر ۱۰ ساله می باشد و درصورتی که  تصمیم به حفظ سیستم گرفته شود باید به اصطلاح اورهال و یا نوسازی کامل شود. در این نوسازی تمامی قسمتها باز شده و قسمتهای داری خوردگی باید به کلی تعویض گردنددر بازدید هایی که از ساختمانهای اداری و مسکونی انجام می شود ، اغلب دیده می شود که مالکین و یا مسولین ساختمان از هزینه های فراوان تعمیر سیستم به ستوه آمده اند مثلا گفته می شود که تا کی باید بطور ماهانه هزینه جوشکاری مخزن ابگرم  که به سرعت سوراخ می شود را باید بپردازیم؟
 

 نکته مهم این است که یک مخزن که تحت خوردگی ۱۵ ساله آب سخت  می باشد بتدریج و بر اثر خوردگی  نازک شده و در نقاط جوش سرعت خوردگی بیشتر  بوده است و بهمین دلیل پس از سپری شدن زمان عمر مفید هر چقدر هم که جوشکاری انجام شود هزینه اضافی و بیهوده ای خواهد بود و راه حل بهتر این است که یک مخزن جدید   تهیه گردد.
یکی دیگر از موضوعات مربوط به گرفتگی لوله های آبگرم مصرفی می باشد که پس از سالها کارکرد لوله ها دچار گرفتگی شده و بازدهی گرمایی اولیه راندارند وو نیاز به تعویض لوله ها  می باشد

.
شرکت ما با تکیه بر دانش روز  ،کار نوسازی را با بالاترین کیفیت بانجام خواهد رساند و سامانه گرمایشی شما را برای یک دوره فعالیت بدون مشکل آماده می نماید با ما تماس بگیرید    

هوشمند سازی موتورخانه

 

استفاده از سیستم هوشمند موتورخانه در کاهش مصرف انرژی و پایین آمدن هزینه های برق و گاز و نیز کاهش تعمیرات را دربر خواهد داشت که این مهم توسط این مجموعه قابل انجام می باشد.

 

روش سنتی کنترل تجهیزات برقی موتورخانه:

 در حال حاضر میزان درجه حرارت آبگرم چرخشی و آبگرم بهداشتی در موتورخانه ها بصورت دستی و توسط تنظیم درجه حرارت ترموستات دیگ و پمپ ها بر روی درجه ثابت می باشد . به همین دلیل موتورخانه های فعلی پاسخی به تغییرات دمای هوای خارج ( بعلت طلوع و غروب خورشید ) و ( ورود و خروج جبهه هوای سرد و گرم ) از ساختمان نمی دهند که این امر موجب افزایش دمای داخل ساختمان و موجب کلافگی می گردد

 
از دیگر مشکلات موتورخانه های فعلی ، عدم کنترل مناسب دمای آبگرم بهداشتی و نوسان دمای آن می باشد به نحوی که در برخی ساعات روز یا در زمان پیک مصرف ، نارضایتی ساکنین را از دمای نامطلوب آبگرم فراهم می نماید

اصول بهینه سازی مصرف سوخت و انرژی توسط سیستمهای کنترل هوشمند موتورخانه مبتنی بر کنترل گرمایش از مبدا و محل تولید آن می باشد . این سیستم با دریافت اطلاعات از سنسورهایی که در محلهای زیر نصب می گردند بصورت لحظه ای اطلاعات حرارتی موقعیتهای فوق را اندازه گیری و با کنترل مشعلها ، پمپهای آبگرم چرخشی و مصرفی ( و شیربرقی تابستانی – زمستانی ) بار حرارتی مورد نیاز و آبگرم مصرفی را در تابستان و زمستان تامین و کنترل می نماید
 
موقعیت نصب سنسورها:

1 – ضلع شمال ساختمان ( روی دیوار شمالی ساختمان ، جایی که آفتاب نمی تابد . ).

2 – کلکتور رفت آبگرم چرخشی

3 – خروجی منبع آبگرم مصرفی
 
تجهیزات قابل کنترل:

1 -مشعل 2 - پمپ آبگرم چرخشی / آبگرم مصرفی 3 - شیربرقی تابستانی و زمستانی

تعمیرکاران