نگهداری پمپ اب ساختمانی در خیابان ملاصدرا رای تعمیر پمپ آب ملاصدرا در مرحله اول باید عیب یابی انجام شود تا به رفع آن بپردازیم.

عموما مشکلاتی که در پمپهای خانگی ایجاد می شود از تنظیم خارج شدن فشار پمپ، یکسره کار کردن پمپ و قطع نشدن آن، قطع و وصل شدن متوالی پمپ، کم شدن باد داخل منبع تحت فشار و آب دادن پمپ می باشد که برای رفع هر کدام از موارد ذکر شده راه حل خاص خود وجود دارد.یکی از وسایلی که به پمپ متصل می شود کلید اتوماتیک پمپ می باشد که مغز متفکر و فرمانده پمپ می باشد و دستور قطع یا وصل پمپ را می دهد. که این وسیله برقی در مقایسه با دیگر وسایل پمپ، بیشتر دچار مشکل یا خرابی می شود.


در داخل کلید پمپ 2پیچ یا مهره می باشد که یکی برای تنظیم فشار استارت پمپ و دیگری برای تنظیم فشار قطع پمپ می باشد. که توسط این دو مهره می توان فشار آب پمپ (به اصطلاح فنی بار پمپ) را کم یا زیاد کرد. با این کلید می توان تنظیم کرد که پمپ در چه فشار آبی(بار) شروع به کار کرده یا در چه فشاری قطع شود.

در مواقعی که بخواهیم فشار پمپ را تنظیم کنیم باید تمامی شیر های آب بسته باشد و با باز و بسته کردن یک شیر پمپ را تنظیم کنیم. این تنظیم باید متناسب با واحدهای ساختمان متناسب باشد که دورترین نقطه به پمپ فشار خوبی را داشته باشد.


منبع فشار آب در ملاصدرا

در داخل منبع فشار آب یک تویوپ لاستیکی پر از هوا قرارا دارد که انتخاب منبع تحت فشار متناسب با پمپ انتخاب می شود که مقدار هوای آن نیز در منبع ها متفاوت است که در روی هر منبع مشخصات آن نیز وجو دارد که با کم شدن هوای داخل منبع پمپ به خوبی کار نمی کند و دچار مشکل می باشد.

در صورتی که یک پمپ بیش از 5بار در دقیقه خاموش یا روشن می شود به احتمال فراوان منبع تحت فشار یا تویوپ آن دچار مشکل شده است.

              
 نگهداری پمپ اب ساختمانی در خیابان ملاصدرا

 

پمپ آب خانگی در ملاصدرا : الکتروپمپی است که در مصارف خانگی جهت تقویت فشار آب خانگی استفاده می شود. در انتخاب این نوع پمپ ها باید به نکات زیر توجه داشت:

-  تعداد طبقات و تعداد واحدهای ساختمان

-  متراژ ساختمان

-  تعداد شیر موجود

-  میزان مصرف آب

 


پمپ آب خانگی در ملاصدرا انواع مختلفی دارند که با توجه به میزان مصرف آب، یکی از مدل های زیر انتخاب خواهد شد:

- پمپ آب خانگی در ملاصدرا با مخزن انبساط: اجزای تشکیل دهنده آن شامل پمپ، پنج راهی، کلید اتوماتیک، درجه و مخزن انبساط است.  نگهداری پمپ اب ساختمانی در خیابان ملاصدرا

تعیین اندازه منبع انبساط، مقدار ارتفاع قدرت پمپ و مقدار برق مصرفی پمپ نوع اتوماتیک ارتباط مستقیم با میزان آب مصرفی ساختمان دارد. پمپ آب خانگی با مخازن انبساط نسبت به سایر پمپ ها، نیازمند مراقبت های بیشتر، کنترل و سرویس به موقع می باشند.- پمپ آب خانگی با کلید اتوماتیک: اجزای تشکیل دهنده آن شامل پمپ و کلید اتوماتیک است که مدل پمپ و مدار مصرف الکترو پمپ نوع کلید اتوماتیک  توسط مقدار ارتفاع آب تعیین می شود.  نگهداری پمپ اب ساختمانی در خیابان ملاصدرا

پمپ آب خانگی در ملاصدرا با کلید اتوماتیک هزینه کمتری نسبت به پمپ با مخزن انبساط دارد اما در استفاده از کلید اتوماتیک برای پمپ های خانگی باید مقدار باز و بسته شدن شیر را در نظر گرفت چون در هر دور باز و بسته شدن شیر، کلید اتوماتیک استارت زده و پمپ شروع به کار می کند، لذا این نوع پمپ در صورتی که مقدار مصرف زیاد است توصیه نمی شود.  نگهداری پمپ اب ساختمانی در خیابان ملاصدرا-  بوستر پمپ آب خانگی: اجزای تشکیل دهنده آن شامل الکترو پمپ ، فشار سنج ، تابلو کنترل ، اینورتر و غیره می باشد. بوستر پمپ ها جایگاه نسبتا مهمی دارند زیرا بسیار مقرون به صرفه بوده و هزینه نگهداری آنها نیز کمتر می باشد، لذا در اکثر آپارتمان ها و مراکز بزرگی که مصرف آب زیادی دارند مانند شهرک ها مورد استفاده قرار می گیرد.  نگهداری پمپ اب ساختمانی در خیابان ملاصدرا

 

 نگهداری پمپ اب ساختمانی در خیابان ملاصدرا

نگهداری پمپ اب ساختمانی در ملاصدرا رای تعمیر پمپ آب ملاصدرا در مرحله اول باید عیب یابی انجام شود تا به رفع آن بپردازیم.

عموما مشکلاتی که در پمپهای خانگی ایجاد می شود از تنظیم خارج شدن فشار پمپ، یکسره کار کردن پمپ و قطع نشدن آن، قطع و وصل شدن متوالی پمپ، کم شدن باد داخل منبع تحت فشار و آب دادن پمپ می باشد که برای رفع هر کدام از موارد ذکر شده راه حل خاص خود وجود دارد.یکی از وسایلی که به پمپ متصل می شود کلید اتوماتیک پمپ می باشد که مغز متفکر و فرمانده پمپ می باشد و دستور قطع یا وصل پمپ را می دهد. که این وسیله برقی در مقایسه با دیگر وسایل پمپ، بیشتر دچار مشکل یا خرابی می شود. نگهداری پمپ اب ساختمانی در ملاصدرا


در داخل کلید پمپ 2پیچ یا مهره می باشد که یکی برای تنظیم فشار استارت پمپ و دیگری برای تنظیم فشار قطع پمپ می باشد. که توسط این دو مهره می توان فشار آب پمپ (به اصطلاح فنی بار پمپ) را کم یا زیاد کرد. با این کلید می توان تنظیم کرد که پمپ در چه فشار آبی(بار) شروع به کار کرده یا در چه فشاری قطع شود.

در مواقعی که بخواهیم فشار پمپ را تنظیم کنیم باید تمامی شیر های آب بسته باشد و با باز و بسته کردن یک شیر پمپ را تنظیم کنیم. این تنظیم باید متناسب با واحدهای ساختمان متناسب باشد که دورترین نقطه به پمپ فشار خوبی را داشته باشد. نگهداری پمپ اب ساختمانی در ملاصدرا


منبع فشار آب در ملاصدرا

در داخل منبع فشار آب یک تویوپ لاستیکی پر از هوا قرارا دارد که انتخاب منبع تحت فشار متناسب با پمپ انتخاب می شود که مقدار هوای آن نیز در منبع ها متفاوت است که در روی هر منبع مشخصات آن نیز وجو دارد که با کم شدن هوای داخل منبع پمپ به خوبی کار نمی کند و دچار مشکل می باشد.

در صورتی که یک پمپ بیش از 5بار در دقیقه خاموش یا روشن می شود به احتمال فراوان منبع تحت فشار یا تویوپ آن دچار مشکل شده است.

              
نگهداری پمپ اب ساختمانی در ملاصدرا

 

 

پمپ آب خانگی در ملاصدرا : الکتروپمپی است که در مصارف خانگی جهت تقویت فشار آب خانگی استفاده می شود. در انتخاب این نوع پمپ ها باید به نکات زیر توجه داشت:

-  تعداد طبقات و تعداد واحدهای ساختمان

-  متراژ ساختمان

-  تعداد شیر موجود

-  میزان مصرف آب

 

نگهداری پمپ اب ساختمانی در ملاصدرا

 


پمپ آب خانگی در ملاصدرا انواع مختلفی دارند که با توجه به میزان مصرف آب، یکی از مدل های زیر انتخاب خواهد شد:

- پمپ آب خانگی در ملاصدرا با مخزن انبساط: اجزای تشکیل دهنده آن شامل پمپ، پنج راهی، کلید اتوماتیک، درجه و مخزن انبساط است.

تعیین اندازه منبع انبساط، مقدار ارتفاع قدرت پمپ و مقدار برق مصرفی پمپ نوع اتوماتیک ارتباط مستقیم با میزان آب مصرفی ساختمان دارد. پمپ آب خانگی با مخازن انبساط نسبت به سایر پمپ ها، نیازمند مراقبت های بیشتر، کنترل و سرویس به موقع می باشند.- پمپ آب خانگی با کلید اتوماتیک: اجزای تشکیل دهنده آن شامل پمپ و کلید اتوماتیک است که مدل پمپ و مدار مصرف الکترو پمپ نوع کلید اتوماتیک  توسط مقدار ارتفاع آب تعیین می شود. نگهداری پمپ اب ساختمانی در ملاصدرا

 

پمپ آب خانگی در ملاصدرا با کلید اتوماتیک هزینه کمتری نسبت به پمپ با مخزن انبساط دارد اما در استفاده از کلید اتوماتیک برای پمپ های خانگی باید مقدار باز و بسته شدن شیر را در نظر گرفت چون در هر دور باز و بسته شدن شیر، کلید اتوماتیک استارت زده و پمپ شروع به کار می کند، لذا این نوع پمپ در صورتی که مقدار مصرف زیاد است توصیه نمی شود.-  بوستر پمپ آب خانگی: اجزای تشکیل دهنده آن شامل الکترو پمپ ، فشار سنج ، تابلو کنترل ، اینورتر و غیره می باشد. بوستر پمپ ها جایگاه نسبتا مهمی دارند زیرا بسیار مقرون به صرفه بوده و هزینه نگهداری آنها نیز کمتر می باشد، لذا در اکثر آپارتمان ها و مراکز بزرگی که مصرف آب زیادی دارند مانند شهرک ها مورد استفاده قرار می گیرد.

 

نگهداری پمپ اب ساختمانی در ملاصدرا

تعمیرکاران