سرویس ماهیانه موتور خانه

(44 امتیاز)


سرویس ماهیانه موتور خانه سرویس مشعل گازوئیلی


حداقل باید سالی یکبار به ترتیب زیر انجام گیرد:

-کلید برق مشعل را در
وضعیت خاموش قراردهید.

-ترموستات وآکوستات را
روی درجه مطلوب قرار دهید.

-نازل را از نظرتمییزی
بررسی کرده اطمینان حاصل کنید که اندازه آن با ظرفیت حرارتی دیگ تناسب دارد. سرویس ماهیانه موتور خانه

 

سرویس موتور خانه
سرویس موتور خانه

 

سرویس ماهانه ی موتور خانه

-الکترودها باید تمیز و
در جای خود محکم باشندو فاصله آنها نسبت به هم ونسبت به نازل باید طبق توصیه
کارخانه باشدکه معمولا چنین است:

=فاصله دوالکترود3تا4
میلی متر؛

=فاصله هر الکتروداز محور
نازل9 میلی متر؛

=فاصله الکترودها از نوک
نازل0 تا 3میلی متر؛

=فاصله الکترودها از دیگر
قسمتهای فلزی مشعل بیش از 6میلی متر؛

-فاصله شعله پخش کن تا
نازل باید متناسب با زاویه نازل و مطابق دستورالعمل کارخانه تنظیم شود.

-فتوسل را بیرون آورده با
یک پارچه خشک ونرم آن را تمییز کنید.

-اتصال کابلهای ولتاژ قوی
ترانسفورمر و کیفیت اتصال فیش کابلهای جرقه به الکترودهای جرقه را بررسی کرده و از
صحت آنها مطمئن شوید.

-در مشعلهایی که پمپ توسط
کوپلینگ به محور الکتروموتور اتصال دارد،دریچه تنظیم هوای مشعل را کاملا باز کرده
از استحکام کوپلینگ بین پمپ وموتور خاطر جمع شوید.بعددریچه تنظیم هوا را طوری
ببندیدکه حدود3 میلی متر باز باشد.

-از وجود گازوئیل در منبع
اطمینان حاصل کرده وشیرهای مربوطه را باز کنید.

از وجود آب در دیگ و
رادیاتورها مطمئن شوید.

سرویس موتور خانه
-کلیداستارت مشعل را
بزنید.

 

 

سرویس ماهیانه موتورخانه
سرویس ماهیانه موتورخانه-پمپ گازوئیل را هواگیری
کنید.البته در سیستم دو لوله ای هواگیری خودبه خود صورت میگیرد.چنانچه براثر
طولانی بودن لوله کشی افقی یا قائم پمپ قادر به مکش اولیه نبود،سمت مکش را باز
کرده گازوئیل را به طور دستی بریزید وپرکنید،بدین ترتیب پمپ کار میکند.حال خلاءسنج
رابررسی کنید.اگر بعد از پر شدن  لوله مکش خلاء وجود نداشته باشد دلیلش این
است که یا پمپ کارنمی کند ویا اینکه در نتیجه لوله کشی غلط سمت مکش ،نشتی زیاداست. سرویس ماهیانه موتور خانه

-پس از روشن شدن مشعل
چنانچه شعله دود داشته باشد،دریچه هوا را که حدود3 میلی متر باز است کم کم
بازترکنید تا دود بکلی از بین برود.در صورت لزوم فشار پمپ را توسط آچار مخصوص
تنظیم کنید.

-مشعل را چندبار خاموش
وروشن کنید تا از صحت عملیات جرقه زنی و اشتعال اطمینان حاصل گردد. سرویس ماهیانه موتور خانه


 سرویس و راه اندازی مشعل گازی سرویس ماهیانه موتور خانه
  

بیش از روشن کردن مشعل
اطمینان حاصل کنیدکه:

-دریچه دودکش باز است؛

-ترموستاتها و آکوستات
روی درجه مورد نظر قرار دارند؛

-برق مشعل وصل است؛

-سیستم شوفاژ پر از آب
است؛

-جریان گاز به مشعل
برقرار است؛

سرویس ماهیانه موتور خانه
سرویس ماهیانه موتور خانه

سرویس ماهیانه موتور خانه

اکنون برای روشن کردن
مشعل به ترتیب زیرعمل کنید:

-قبل از باز کردن شیر
دستی گاز،دریچه تنظیم هوا را کاملا باز کرده مدار کلید فشاری گاز را اتصال کوتاه
کنید وکلید استارت را بزنید.بدین ترتیب مشعل پس از اتمام زمان ایمنی خاموش می
شود(رله ری ست می کند).

-بعداز قطع کلید،اتصال
کوتاه کلید فشاری گاز را برداشته ومشعل را روشن کنید.هنگام کار مشعل شیردستی گاز
را ببندید ،مشعل باید بلافاصله روشن شود.

-پس از حصول اطمینان از
صحت اجزاء مشعل دریچه تنظیم هوا را کاملا بسته ومیزان گاز را به وسیله رگلاتور یا
شیر مغناطیسی کم کنید.حال مشعل را روشن کنید تا با حداقل ظرفیت مدتی کار کند.محل
اتصالات گاز را از نظر نشتی با کف صابون آزمایش کنید.

-دبی گاز را زیاد کرده
وبا افزتیش هوای ورودی موقتا شعله را تنظیم کنید تا دمای آب به700c برسد وسپس تنظیم کامل را
انجام دهید.


 ایمنی موتور خانه سرویس ماهیانه موتور خانه

 حوادثی که بهنگام سرویس وتعمییرات یا کار معمولی سیستم در موتورخانه های تاسیسات اتفاق می افتند سالانه تلفات وخسارات زیادی برجای می گذارند.این ضایعات بویژه در تاسیسات بزرگ از قبیل کارخانجات وبیمارستانها گاه جبران ناپذیرند.خسارات وارده،جدای از تلفات احتمالی ناشی از بروز انفجار در موتورخانه(مثلا ترکیدن دیگ بخار وغیره).

 

شامل موارد زیرند: -هزینه تعویض یا تعمیر دستگاهها و وسایل صدمه دیده؛ -هزینه کارهای اداری مربوط به رتق وفتق پیامدهای حادثه، -هزینه وخسارات ناشی از تعطیل شدن کار مشتری در طول مدت بازسازی تاسیسات؛ -هزینه آموزش کارگران وتکنیسینهای جدید؛ -هزینه های مربوط به پراخت خسارت و دیه به بازماندگان مصدومین وکشته شدگان؛ خطرها کدامند؟

 

سرویس ماهیانه موتور خانه

 

نیاز به توضیح نیست که برای جلوگیری از حوادث باید اول خطرات متحمل را شناخت.قبل از شروع کار باید نشانه های خطر راجستجو کرد: *-نشانه های مرئی -سوختن یا از بین رفتن روپوش وعایق لوله ها؛ -وجود موادومایعات ناشناخته روی کف موتورخانه؛ -ناتمام بودن کارهای الکتریکی و وجود سرسیمهای لخت در تابلو برق؛ -وجودآشغال وکثافات روی کف موتور خانه؛ -وجود سیمهای لخت روی کف موتورخانه؛

-نشانه های صوتی -صدای شبیه هس س س از یک شیر(بخار،آب داغ و مایعات شیمیایی)؛ -صدای غیرمعمول ساییدگی دوچیز به هم از درون دستگاهها و تجهیزات؛ صدای ریزش مایع از یک مخزن یا ظرف حاوی مواد شیمیایی؛ بوها -احساس کردن بوهای ناشناخته(شیمیایی)؛ -احساس کردن بوی ماندگی وفساد که حاکی از عدم تهویه صحیح موتورخانه است؛ همانقدر که شناخت خطرات احتمالی اهمیت دارد،دانستن امکانات ایمنی و اورژانس در محل نیز مهم است: -نزدیکترین جعبه کمکهای اولیه کجاست؟ -نزدیکترین وسایل اطفاء حریق کجا قرار دارند؟ -نزدیکتریت هشداردهنده صوتی آتش سوزی کجاست؟ -نزدیکترین دستگاه تنفس اضطراری کجاست(مخصوصا در سیستمهای آمونیاکی)؟

 

سرویس ماهیانه موتور خانه

 

-در صورت نیاز ومصدومیت کسی چگونه و از کجا می توان در خواست کمک کرد؟ مضاف برهمه آنچه ذکر شد،برعهده پیمانکار است که وسایل وتجهیزات لازمه را برای ایمنی کارگران وتکنسینها فراهم کند. بروز اشکال در کار دیگ شوفاژ(دیگ آبگرم) اجزاء دیگر: - کنترل مشعلهایی که روی دیگها نصب می شوند ممکن است به صورت خاموش/روشن(on-off)،مرحله ای (Staged Fire) یا با تنظیم پیوسته(Modulating) باشند.

سیستم توزیع نیز یا جریان ثابت(Constant Flow) است ویا جریان متغیر(Variable Flow).سیستمهای جریان ثابت یا دارای شیرهای کنترل سه راهه می باشند ویا اصلا هیچ شیر کنترلی ندارند.سیستمهای جریات متغیر اغلب دارای شیرهای کنترل دوراهه بوده وجریان در سیستم برحسب بازوبسته بودن این شیرها تغییرمیکند.برای حصول اطمینان از برقراری حداقل جریان،تمهیداتی بکار می روند؛این امر را می توان با استفاده از مدارهای جریات متعادل ،شیرهای سه راهه،شیرهای بای پس یا ترکیبی از آنها متحقق نمود.

- بررسی های اولیه قبل از تجزیه وتحلیل عمیق مشکل پیش آمده چند چیز را باید بررسی کرد: -آیا صافی ها تمییزند؟ -آیا پروانه پمپ به خوبی می چرخد؟ -آیا همه شیرها در وضعیت صحیح قرار دارند؟ -آیا سیستم دارای یک شیر بای پس تفضلی است؟

 

سرویس ماهیانه موتور خانه
سرویس ماهیانه موتور خانه

بازدید از موتور خانه سرویس ماهیانه موتور خانه

آیا این شیردرست تنظیم شده .بدون اشکال کار می کند؟این شیر جریان به دیگها را بای پس می کند یا فقط پمپ را؟

این بررسی ها را به دقت انجام دهید وفکر نکنید قبلا یک نفر این کار را کرده است.اگر بررسی ها چیزی را نشان نداد،ببینیدآیا چیزی این اواخر تغییرکرده است. - چرخه کوتاه دیگ وضعیتی را درنظر بگیرید که هوای بیرون سرداست وبسیاری از فضاهای داخل ساختمان نیز به همچنین به رغم این موضوع دیگها با حداکثر ظرفیتشان کار نمیکنن که می تواند حاکی از ایجاد چرخه کوتاه(Short Cycling) باشد. دلیل این اشکال محتملا عدم تعادل سیستم است که موجب می شود آب بیشتر در مدارهایی که مقاومت کمتری دارند حرکت کند.جریان اضافی در این مدارها بدون این که فرصت از دست دادن گرما را بیاید به دیگها باز میگردد وکنترل دیگ فقط قادر است نسبت به آنچه از سیستم به دیگ برمیگردد واکنش نشان دهد.این بدان معنی است که در واکنش به داغ بودن آب برگشتی،سرویس ماهیانه موتور خانه

 

 

کنترلها جریان خروجی دیگها را کاهش می دهند.یک مثال ساده از این امر،یونیت هیتر آب داغی است که در اتاق موتور خانه نصب شده است این واحدها معملا افت فشار کمی دارند و وقتی در چنین موقعیتی نصب می شوند در معرض حداکثر فشار پمپ قرار می گیرند ونتیجتا شدت جریان آب در آنها بسیار زیاد شده وبدون اینکه فرصت از دست دادن گرما را بیابد به دیگ برمیگردد. عامل دیگری که می تواند موجب بروز این مشکل شود عبارت است از متعادل بودن مدارهای برگشت مستقیم شیر سه راهه نزدیک پمپ که ناشی از خرابی یا عدم تنظیم صحیح آنهاست..

تعمیرکاران