تعمیر وعیب یابی مشعل موتورخانه

(2 امتیاز)

تعمیر و عیب یابی مشعل موتورخانه

تعمیر و عیب یابی مشعل موتورخانه معاینه فنی موتورخانه ها و به دنبال آن تنظیم مشعل و سایر تجهیزات موتورخانه و از بین بردن ایرادات فنی یافت شده، روش بسیار سودمندی برای کاهش مصرف انرژی و کاهش تولید گازهای آلاینده و سمی است و همزمان با کاهش آلودگی هوا و ارتقا سطح سلامت، ایمنی و رفاه ساکنان، نزدیک به 5 الی 10 درصد صرفه جویی در

مصرف انرژی را هم به دنبال دارد. در همی راستا، عملکرد مشعل به عنوان یکی از اجزای کلیدی موتورخانه، بایستی به طور مداوم بررسی و در صورت نیاز، عیب یابی شده و در جهت رفع عیوب آن، تعمیرات لازم به عمل آید.

تعمیر و عیب یابی مشعل موتورخانه

 

 

تعمیر و عیب یابی مشعل موتورخانه
تعمیر و عیب یابی مشعل موتورخانه


چنانچه مشعل گازی در ابتدای کار، با مشکل مواجه شود، موارد زیر را بررسی نمایید:

     برق مشعل


     مسیر سوخت(شیر مغناطیسی گاز و رگولاتور گاز و کلید فشار هوا)


    وضعیت کلیدها روی پنل کنترل

از طرف دیگر، سرویس ونگهداری مشعل گازوییلی باید حداقل یک بار در سال موتورخانه و به ترتیب زیر انجام گیرد:

 

 

تعمیر و عیب یابی مشعل موتورخانه
تعمیر و عیب یابی مشعل موتورخانه

تعمیر و عیب یابی مشعل موتورخانه:


    کلید برق مشعل را در ظرفیت خاموش قرار می دهیم....


     فتوسل را بیرون آورده و با یک پارچه خشک ولطیف آن را تمیز می کنیم


     اتصال کابلهای ولتاژ قوی ترانسفورمر را باز می کنیم


     اتصال لوله های سوخت را از پمپ باز می کنیم


     شعله پخش کن را باز کرده وآن را تمیز می کنیم


    نازل و اجزای داخلی آن را تمیز می کنیم


     الکترود هارا به دقت تمیز کرده و در جای خود قرار می دهیم و بررسی می کنیم که تنظیم باشد


    فیلتر داخل پمپ را خارج و به دقت تمیز کرده و در سر جای خودش قرار می دهیم


    کابلها و لوله های باز شده را مجددا به نحو صحیح در سر جای خود قرار می دهیم.

 

تعمیر وعیب یابی مشعل موتورخانه

تعمیرکاران