طرز کار موتورخانه

(10 امتیاز)

موتور خانه برای گرمایش مرکزی ساختمان به کار می رود و ساختمان را از نصب پکیج و اب گرم در  هر واحد ساختمان به صورت جداگانه  بی نیاز می کند . 

 

 
طرزکارموتورخانه

موتور خانه از چند جزء اصلی به شرح زیر تشکیل شده است :


1 - دیگ اب 

2 - مشعل ، که روی دیگ نصب می شود

3 - منبع کوئل

4 - منبع انبساط

5 - پمپ

6 - لوله ها نصبی بین اجزای موتور خانه و انتقال دهنده به طبقات

 
طرز کار موتورخانه
طرز کار موتورخانه


طرزکارموتورخانه

1 - دیگ اب طرز کار موتورخانه

درون دیگ باید پر از اب باشد تا به وسیله مشعل متصل به ان گرم شود . دیگ ها به صورت پره های جداگانه می باشند که به وسیله دیگ جمع کن به یکدیگر متصل می شوند . بر اساس اندازه ساختمان و احتیاج به اب گرم ساختمان تعداد و اندازه پره ها می تواند متفاوت باشد . اب گرم شده درون دیگ مستقیما به رادیاتور های داخل ساختمان رفته و برای گرم شدن واحدها استفاده می شود . مقداری نیز به منبع کوئل رفته و باعث گرم شدن اب درون منبع کوئل می شود .

 
2 - مشعل طرز کار موتورخانه

برای گرم کردن آب درون دیگ به کار می رود . با شروع کار دمای اب بالا می رود و زمانی که به دمای مشخصی که در ترموستات تعیین شده است رسید خاموش می شود و هنگامی که دما از حد مشخصی پایین تر بیاید شروع به کار می کند .

3 - منبع کوئل طرز کار موتورخانه

اب گرم شده درون دیگ بعد از انتقال به منبع کوئل وارد لوله های مسی می شود . لوله های مسی دور منبع قرار گرفته شده است . اب گرم بعد از قرارگیری در این لوله ها ، به صورت غیر مستقیم اب درون منبع را گرم می کند . آب گرم داخل منبع کوئل به واحد ها می رود و  برای مصارف شورب و شست و شو استفاده می شود . 


4 - منبع انبساط طرز کار موتورخانه

منبع انبساط  معمولا در پشت بام قرار می گیرد و اب بخار شده اضافی درون دیگ به ان منتقل می شود تا در انجا نگهداری شود . زمانی که اب دیگ کم شود از منبع انبساص اب به دیگ تزریق می شود تا سیستم خشک کار نکند .


5 - پمپ طرز کار موتورخانه

 

 

طرز کار موتورخانهطرز کار موتورخانهبرای زیاد شدن فشار اب و همچنین کمک به گردش اب درون سیستم موتور خانه از پمپ ها استفاده می شود . بنابر این اب در سیستم گردش می کند و اب گرم درون ان مانند پمپاژ قلب به گردش می آید . طرز کار موتورخانه


6 - لوله ها نصبی بین اجزای موتور خانه و انتقال دهنده به طبقات

این لوله ها اجزای مختلف موتورخان را به هم وصل می کنند و مانند رگها  اب را درون خود به جریان می اورند . اجرای درست لوله کشی موتورخانه بسیار مهم می باشد و در صورت نداشتن دانش کافی مجری لوله کشی موتورخانه ، سیستم گرمایشی دارای مشکلات بزرگی خواهد شد که هزینه های اقتصادی و زمانی زیادی را به ساکنان ساختمان وارد خواهد کرد.  طرز کار موتورخانه

تعمیرکاران