منبع انبساط و ارتفاع دودکش تجهیزات موتورخانه

(0 امتیاز)

 

بسم الله الرحمن الرحیم 

 

محاسبه حداقل ارتفاع دودکش: به عوامل مختلفی وابسته است، همه ی بویلر های امروزی، بوسیله نیروی مکش یا draft طبیعی که بوسیله نیروی دودکش بوجود می آید کار می کنند. البته برای واحد های صنعتی و بزرگ مجهز به سوپرهیتر و اکونومایزر و گرمکن هوا از نظر عملی و اقتصادی به صرفه نیست که تنها با نیروی مکش طبیعی مکش دود انجام شده و برای این واحد ها و واحد هایی با شرایط زیر می بایست از فن علاوه بر مکش طبیعی استفاده نمود. در زیر سه نوع از این مکش ها نام برده شده است:


1.نیروی مکش تحت فشار هوای اجباری.

2 استفاده از مکش القایی و مکش با هوای اجباری

 

 

منبع انبساط و ارتفاع دودکش تجهیزات موتورخانه

 

منبع انبساط و ارتفاع دودکش تجهیزات موتورخانه
منبع انبساط و ارتفاع دودکش تجهیزات موتورخانه

3. یا ترکیبی از هر دو مکش فن القایی و مکش طبیعی(این روش عملکرد متداول نمی باشد.)

 

قطر و ارتفاع مورد نیازدودکش ها برای مکش با مکش طبیعی واحد ها به فاکتور های فنی زیر وابسته است:

1.اختلاف نیروی مکش دودکش از ورود دود به دودکش تا خروج آن

2.دما گاز ورودی به دودکش و دمای محیط خارجی

3. دبی گاز عبوری از دودکش

 

ارتباط بین افت مکش و ارتفاع دودکش از رابطه زیر محاسبه می شود:

 

:افت نیروی مکش

: ارتفاع ددوکش

:فشار اتمسفریک

:دمای اتمسفر

:دمای متوسط گاز در دودکش

:ثابت هوا

:شتاب گرانش

 

منبع انبساط و ارتفاع دودکش تجهیزات موتورخانه

 

منبع انبساط و ارتفاع دودکش تجهیزات موتورخانه
منبع انبساط و ارتفاع دودکش تجهیزات موتورخانه

 

علاوه بر فاکتور های ذکرشده تعدادی فاکتور محیطی نیز وجود دارند که بر محاسبه حداقل ارتفاع دودکش اثر می گذارند.

 

در مقاله شماره 42 قوانین اجرایی قانون 4/1994 در محیط زیست آمده است که:

 

1.ارتفاع دودکشی که دبی گاز های منتشره از آن به طور کلی 7000-15000kg/h است می بایست 18 تا 36 متر باشد.

2.ارتفاع دودکش که مقدار کلی گاز ههای خروجی آن در حدود 15000kg/h می باشد حداقل می بایست دو برابر و نیم از ارتفاع ساختمان ها اطراف از جمله ساختمانی که خود دودکش از آن خارج می شود بیشتر باشد.

یک مثال از نحوه تخمین میزان گاز های خروجی از ددوکش بویلر به شکل زیر می باشد:منبع انبساط و ارتفاع دودکش تجهیزات موتورخانه

1.یک بویلر فایر تیوب با ظرفیت 8000kg/h بخار را در نظر بگیرید.

2.همچین بویلری با ظرفیت نامی ذکر شده عموما راندمانی در حدود 85 درصد بر پایه میزان گرمایش ناخالص و مقدار مورد انتظار مصرف سوخت حدود 650 کیلوگرم ساعت دارد.

3.نسبت سوخت به هوا برای احتراق کامل عموما در رنج 18-20 می باشد.

 

4.برای نسبت سوخت به هوا 20 ، میزان گاز های خروجی به صورت زیر می باشد:

 

 منبع انبساط و ارتفاع دودکش تجهیزات موتورخانه

 

منبع انبساط و ارتفاع دودکش تجهیزات موتورخانه
منبع انبساط و ارتفاع دودکش تجهیزات موتورخانه

5.طبق ارتفاع ددوکش بر اساس شرایط محیطی می بایست ارتفاعی در حدود 18-33 متر داشته باشد.

6.ارتفاع دودکش می بایست برای مکش مورد قبول از بویلر با روابط ذکر شده در بالا که میزان افت مکش را به ارتفاع مربوط می نمود اصلاح گردد.

7.در مواردی با ظرفیت بویلر بزرگتر به عنوان مثاال 10 تن بخار از طریق همین روش، ارتفاع دودکش حدود دو نیم برابر ارتفاع ساختمان های اطراف که خود ساختمان شامل دودکش نیز جز ان ها میباشد می گردد

 

منبع انبساط و ارتفاع دودکش تجهیزات موتورخانه

 

تعمیرکاران