عیب یابی پکیج -شوفاژ دیواری

(8 امتیاز)

عیب یابی پکیج -شوفاژ دیواری

سیستم گرمایش کار میکند ولی رادیاتورها گرمای مطلوب را ندارند علت چیست؟


علت ها :
۱- کوتاه بودن ارتفاع شعله (به علت کم بودن فشار گاز ساختمان و یا تنظیم نبودن شیرگاز)  عیب یابی پکیج -شوفاژ دیواری


۲- کم بودن ظرفیت حرارتی دستگاه نسبت به بار گرمایشی ساختمان


۳- وجود هوا در مدار

عیب یابی پکیج -شوفاژ دیواری


۴- نیمه باز بودن شیرهای رفت و برگشت دستگاه


۵- ضعیف شدن فنر سوپاپ بای پاس یا رسوب گرفتن دریچه آب (سوپاپ نیمه باز مانده است)


۶- استفاده از سوپاپ بای پاس نامناسب


۷- کاهش دقت NTC گرمایش


۸- وجود اشکال در پمپ ( ۱/دورپایین۲/دبی کم۳/شکستن پروانه پمپ۴/وجود شن و ماسه در پمپ)  عیب یابی پکیج -شوفاژ دیواری


۹- پایین بودن فشار در مدار گرمایش


۱۰- رسوب گرفتن مبدل و رادیاتورها


۱۱- استفاده از رادیاتورهای با جنس نا مرغوب تعمیر پکیج


۱۲- استفاده از دودکش نامناسب


۱۳- وجود خرابی در شیر سه راهه (در نوع دو مبدله)


۱۴- خرابی کلید حرارتی یا استفاده از کلید حرارتی نا مناسب


۱۵- لوله کشی نامناسب مدار گرمایش (پیچ و خم های زیاد – سایز نامناسب )


۱۶- جابجا بستن لوله های رفت و برگشت رادیاتورها


۱۷- خرابی پتاسیومتر گرمایش


۱۸- نزدیکی بیش از حد رادیاتور به پکیج ( بویژه در لوله کشی انشعابی )


۱۹- خرابی برد کنترل

 

 

عیب یابی پکیج -شوفاژ دیواری
عیب یابی پکیج -شوفاژ دیواری


عیب یابی پکیج -شوفاژ دیواری -تعمیر پکیج-


عیب ۲ : سیستم آب گرم مصرفی گرمای مطلوب را ندارد . علت چیست ؟


علت ها :
۱- کم بودن ارتفاع شعله


۲- دقت نداشتن NTC مصرفی


۳- رسوب گرفتن مبدل مصرفی


۴- خرابی شیر سه راهه در نوع دومبدله


۵- تحریک نشدن فلوسوئیچ در نوع تک مبدله


۶- دودکش نامناسب


۷- اشکال در لوله کشی آب مصرفی ساختمان


۸- دبی و سردی بیش از حد آب سرد ورودی


۹- خرابی پتاسیومتر آب مصرفی


۱۰- خرابی سوپاپ بای پس در نوع دو مبدله


۱۱- اشکال در پمپ در نوع دومبدله


۱۲- خرابی برد کنترل


عیب ۳ : آب مصرفی مناسب ولی سیستم گرمایش کار نمیکند. علت چیست؟  عیب یابی پکیج -شوفاژ دیواری


علت ها :
۱- خرابی پمپ در نوع تک مبدله


۲- خرابی یا گیر کردن فلوسوئیچ


۳- بازماندن سوپاپ بای پس در نوع تک مبدله


۴- خرابی شیر سه راهه در نوع دو مبدله


عیب ۴ :پکیج انفجاری روشن می شود. علت چیست؟


علت ها :
۱- تنظیم نبودن فاصله الکترود جرقه زن و مشعل


۲- تنظیم نبودن فشار گاز


۳- خرابی دودکش

 

عیب یابی پکیج -شوفاژ دیواری
عیب یابی پکیج -شوفاژ دیواری


۴- ضعیف شدن جرقه ( عوامل ضعیف شدن جرقه : ۱/ضعیف شدن برق شهری۲/ ضعیف شدن ترانس جرقه زن ۳/نشتی برق یا برق دزدی۴/اکسید شدن الکترود جرقه زن


۵- استفاده از قطعات گاز شهری بجای گاز مایع


۶- مسدود شدن سوراخ های مشعل در اطراف جرقه زن


عیب ۵ : فشار آب در مدار گرمایش افت پیدا می کند. علت چیست؟


علت ها :
۱- وجود نشتی در مدار گرمایش


۲- وجود هوا در مدار گرمایش


عیب ۶ : آب مصرفی پکیج دچار نوسانات می شود . علت چیست؟  عیب یابی پکیج -شوفاژ دیواری


علت ها :
۱- زیاد بودن ارتفاع شعله


۲- پایین آمدن دقت NTC مصرفی


۳- استفاده همزمان از چند شیر مصرفی


۴- استفاده از پمپ فشار نامناسب در شبکه ساختمان


۵- خرابی شیر سه راهه در نوع دو مبدله


۶- کم بودن فشار آب ساختمان


عیب ۷ : با افزایش دما ، فشار مدار گرمایش افزایش می یابد. علت چیست؟


علت ها :
۱- خرابی یا تنظیم نبودن فشار آب


۲- مسدود شدن شیلنگ منبع انبساط


۳- متناسب نبودن منبع انبساط با حجم آب مدار گرمایش


عیب ۸ : فشار در مدار گرمایش خود به خود بالا می رود و شیر اطمینان عمل میکند. علت چیست؟


علت ها :
۱- راه یابی آب مصرفی به مدار گرمایش از طریق : شیر پرکن و مبدل مصرفی


عیب ۹ : دمای مدار گرمایش خوب است ولی دمای آب مصرفی کم است . علت چیست؟


علت ها :
۱- رسوب گرفتن مبدل مصرفی


۲- فعال نشدن فلوسوئیچ در نوع تک مبدله در وضعیت زمستانه  عیب یابی پکیج -شوفاژ دیواری


۳- خرابی


۴- خرابی سوپاپ بای پس در نوع دو مبدله


۵- خرابی پتاسیومتر مصرفی در برد


۶- کم بودن فشار آب


۷- خرابی شیر سه راهه در نوع دو مبدله


۸- خرابی برد کنترل  عیب یابی پکیج -شوفاژ دیواری


تعمیرکاران