بسم الله الرحمن الرحیم 

 

محاسبه حداقل ارتفاع دودکش: به عوامل مختلفی وابسته است، همه ی بویلر های امروزی، بوسیله نیروی مکش یا draft طبیعی که بوسیله نیروی دودکش بوجود می آید کار می کنند. البته برای واحد های صنعتی و بزرگ مجهز به سوپرهیتر و اکونومایزر و گرمکن هوا از نظر عملی و اقتصادی به صرفه نیست که تنها با نیروی مکش طبیعی مکش دود انجام شده و برای این واحد ها و واحد هایی با شرایط زیر می بایست از فن علاوه بر مکش طبیعی استفاده نمود. در زیر سه نوع از این مکش ها نام برده شده است:


1.نیروی مکش تحت فشار هوای اجباری.

2 استفاده از مکش القایی و مکش با هوای اجباری

 

 

منبع انبساط و ارتفاع دودکش تجهیزات موتورخانه

 

منبع انبساط و ارتفاع دودکش تجهیزات موتورخانه
منبع انبساط و ارتفاع دودکش تجهیزات موتورخانه

3. یا ترکیبی از هر دو مکش فن القایی و مکش طبیعی(این روش عملکرد متداول نمی باشد.)

 

قطر و ارتفاع مورد نیازدودکش ها برای مکش با مکش طبیعی واحد ها به فاکتور های فنی زیر وابسته است:

1.اختلاف نیروی مکش دودکش از ورود دود به دودکش تا خروج آن

2.دما گاز ورودی به دودکش و دمای محیط خارجی

3. دبی گاز عبوری از دودکش

 

ارتباط بین افت مکش و ارتفاع دودکش از رابطه زیر محاسبه می شود:

 

:افت نیروی مکش

: ارتفاع ددوکش

:فشار اتمسفریک

:دمای اتمسفر

:دمای متوسط گاز در دودکش

:ثابت هوا

:شتاب گرانش

 

منبع انبساط و ارتفاع دودکش تجهیزات موتورخانه

 

منبع انبساط و ارتفاع دودکش تجهیزات موتورخانه
منبع انبساط و ارتفاع دودکش تجهیزات موتورخانه

 

علاوه بر فاکتور های ذکرشده تعدادی فاکتور محیطی نیز وجود دارند که بر محاسبه حداقل ارتفاع دودکش اثر می گذارند.

 

در مقاله شماره 42 قوانین اجرایی قانون 4/1994 در محیط زیست آمده است که:

 

1.ارتفاع دودکشی که دبی گاز های منتشره از آن به طور کلی 7000-15000kg/h است می بایست 18 تا 36 متر باشد.

2.ارتفاع دودکش که مقدار کلی گاز ههای خروجی آن در حدود 15000kg/h می باشد حداقل می بایست دو برابر و نیم از ارتفاع ساختمان ها اطراف از جمله ساختمانی که خود دودکش از آن خارج می شود بیشتر باشد.

یک مثال از نحوه تخمین میزان گاز های خروجی از ددوکش بویلر به شکل زیر می باشد:منبع انبساط و ارتفاع دودکش تجهیزات موتورخانه

1.یک بویلر فایر تیوب با ظرفیت 8000kg/h بخار را در نظر بگیرید.

2.همچین بویلری با ظرفیت نامی ذکر شده عموما راندمانی در حدود 85 درصد بر پایه میزان گرمایش ناخالص و مقدار مورد انتظار مصرف سوخت حدود 650 کیلوگرم ساعت دارد.

3.نسبت سوخت به هوا برای احتراق کامل عموما در رنج 18-20 می باشد.

 

4.برای نسبت سوخت به هوا 20 ، میزان گاز های خروجی به صورت زیر می باشد:

 

 منبع انبساط و ارتفاع دودکش تجهیزات موتورخانه

 

منبع انبساط و ارتفاع دودکش تجهیزات موتورخانه
منبع انبساط و ارتفاع دودکش تجهیزات موتورخانه

5.طبق ارتفاع ددوکش بر اساس شرایط محیطی می بایست ارتفاعی در حدود 18-33 متر داشته باشد.

6.ارتفاع دودکش می بایست برای مکش مورد قبول از بویلر با روابط ذکر شده در بالا که میزان افت مکش را به ارتفاع مربوط می نمود اصلاح گردد.

7.در مواردی با ظرفیت بویلر بزرگتر به عنوان مثاال 10 تن بخار از طریق همین روش، ارتفاع دودکش حدود دو نیم برابر ارتفاع ساختمان های اطراف که خود ساختمان شامل دودکش نیز جز ان ها میباشد می گردد

 

منبع انبساط و ارتفاع دودکش تجهیزات موتورخانه

 

 

 

ایرواشر تجهیزات موتورخانه

 

درباره ایر واشر


ایر واشر (Air washer) :دستگاهی است برای تهویه هوا که در آن هوا در تماس مستقیم با قطرات آب قرار گرفته و تبادل جرمی و حرارتی بین آب و هوا به وجود می آید. شرایط خروجی هوا بستگی به درجه حرارت آب اسپری شده دارد و با کنترل دمای آب می توان شرایط خروجی هوا را در سیستم تهویه تعیین نمود.

 

با توجه به قاونون دوم ترمودینامیک انتقال حرارت بین قطرات آب و هوا به طور مستقیم گرادیان دما را کاهش می دهد و انتقال جرم نیز کاهش گرادیان فشاربخار را به همراه دارد.

 

اجزای اصلی ایرواشر


مهم ترین جز ایرواشر شامل یک محفظه حاوی چندین سری نازل جهت اسپری آب و یک بخش جدا کننده که آب و هوا را در خروجی از یکدیگر جدا می کند. یک قسمت نیز برای تجمع کثیفی های آب اسپری شده و ذرات موجود در هواست. بعد از اینکه هوا با قطرات آب برخورد کند کثیفی های آن در این قسمت وارد شده. بخش آب فشان هنگامی که هوا را می شوید و ذرات جامد آن را می گیرد می تواند به آن رطوبت زده و همچنین می تواند رطوبت هوا را بگیرد. محفظه برخورد آب با هوا به شکل W است. این بخش هوا را وادار به برخورد با صفحات مرطوب می کند تا قطرات اسپری شده ذرات هوا را تمیز کند. پمپ نیز سیرکولاسیون آب را انجام می دهد.ایرواشر تجهیزات موتورخانه

 

رطوبت زنی توسط ایرواشر


آب اسپری شده هوای پیش گرم را خنک کرده و حرارت آن را می گیرد و بدین ترتیب آب گرم می شود. به طور کلی هوا با رطوبت پایین وارد شده، شسته شده و رطوبت آن بالا می رود و سیستم را ترک می کند. ایرواشر در تمام فصولی که رطوبت محیط پایین باشد می تواند هوا را مرطوب کند که این زمان ها معمولا در اواخر پاییز و زمستان و اوایل تابستان یا در آب و هوای خشک است. یکی از کاربردهای ایرواشر در صنایع است، دلیل نیاز به رطوبت در محیط های صنعتی ایجاد شرایط مناسب برای بهره برداری بهتر می باشد. در تولید منسوجات، قطعات الکترونیکی و صنایع مرتبط و جاهایی که رطوبت هوا در کیفیت تولید اهمیت زیادی دارد ایرواشر رطوبت لازم را در فصول خشک تامین می کند. در شرایط رطوبت زنی ایرواشر، شبیه برج خنک کننده عمل می کند.

 

ایرواشر تجهیزات موتورخانه
ایرواشر تجهیزات موتورخانه

رطوبت زدایی در ایرواشر


رطوبت زدایی زمانی رخ می دهد که دمای آب اسپری کمتر از دمای حباب تر هوای ورودی باشد. در این صورت سطح رطوبت هوای ورودی بالاتر از مقدار محیط می شود و آب رطوبت هوا را می گیرد. هر چه آب اسپری سردتر باشد رطوبت گیری آن بیشتر شده و هوا خنک تر می گردد.

 

رطوبت زدایی معمولا در فصول گرم و مرطوب مانند اواخر بهار و تابستان و اوایل پاییز نیاز است.

 

تمیز کردن هوا با ایرواشر


هوای آلوده هنگامی که به صفحات مرطوب تیغه ها برخورد می کند تمیز شده و پرز، روغن و سایر ذرات موجود در آن حذف می گردد. این ذرات وارد آب شده و ممکن است باعث گرفتگی نازل های اسپری گردد از این رو مواد ضد رسوب به آب اضافه می کنند.

 

 ایرواشر تجهیزات موتورخانه

 

نگه داری ایرواشر

ایرواشر باید مرتب بازرسی شوند تا اجزای مرطوب آن عاری از گرد و خاک، روغن، باشند.

 

انواع کنترل در سیستم ایرواشر

کنترل گر رطوبت

کنترل خوردگی

کنترل پرز و بخار روغن

کنترل بو

 

ایرواشر تجهیزات موتورخانه
ایرواشر تجهیزات موتورخانه

نگه داری ایرواشر


ایرواشر باید مرتب بازرسی شوند تا اجزای مرطوب آن عاری از گرد و خاک، روغن، باشند.

انواع کنترل در سیستم ایرواشر

کنترل گر رطوبت

کنترل خوردگی

کنترل پرز و بخار روغن

کنترل بو

 

کنترل رطوبت با مواد شیمیایی در ایرواشر

 

استفاده از عوامل کنترل بیولوژیکی آب را تمیز نگه داشته و عمل پودر کردن قطرات نازل را بهبود می بخشد، اسپری را یکنواخت می کند و شستشوی هوا موثرتر اتفاق افتاده و حذف ذرات معلق در هوا بهتر انجام می شود.

 

این روش کنترل، کشش سطحی آب را نیز کاهش داده و شکست قطرات آب را بهبود می بخشد. کشش سطحی پایین تر، سیرکولاسیون آب را تمیز نگاه داشته تمدید زمان عملیاتی پاکسازی را افزایش می دهد. رطوبت زنی در ایرواشر همچون برج خنک کننده عمل می کند چرا که ذرات جامد آب را می گیرد.ایرواشر تجهیزات موتورخانه

 

کنترل خوردگی در ایرواشر

 

کنترل خوردگی در هر سیستم فلزی که با آب کار می کند امری واجب و ضروری می باشد. دی اکسید کربن ، و دی اکسید گوگرد و دیگر گازهای خورنده می توانند در اثر حل شدن در آب مشکلات جدی به وجود آورند آنها اسید رقیق ملایمی را تشکیل می دهند که به آسانی به سطوح حفاظت نشده حمله کرده و باعث خوردگی می شود. و از مشخصه های آن افت در نازل می باشد. برای اصلاح این وضعیت یک پوشش بازدارنده خوردگی روی سطح فلز می کشند که در این حالت PH آب را تا حدود 9 افزایش می دهد. این مقدار PH اسیدهای سطح را خنثی کرده و رشد باکتری در سیستم را به تعویق می اندازد.

 

کنترل پرز و بخار روغن در ایرواشر

 

روغن هایی که در بخارهوا وجود دارند از کارکرد ماشین آلات در سرعت های بالا به وجود می آیند. ذرات روغن باعث اختلال در عملکرد سیستم می شوند. این اشکال می تواند توسط جدا کننده های روغن برطرف گردد. این مواد روغن را از لجن و کثافات آب گرفته و به روی آب می آورند و با سرریز از سیستم خارج می کنند. اگر روغن در سیستم باقی بماند سیستم به نقطه ای می رسد که مجبور به خاموش شدن می شود.

 

کنترل بو در ایرواشر

 

ایرواشر هوا را به بیرون می دهد یعنی جایی که مردم در آنجا تنفس می کنند به این دلیل هوا باید تمیز و عاری از هر گونه بو بوده. ایرواشر به سرعت لزج شده، بو می گیرند. برای رفع مشکل از اکسیدکننده های با بوی کم مانند پراکسید هیدروژن و بروم استفاده می کنند. این مواد را 2 بار در هفته به سیستم تزریق کرده تا شوک وارد کنند.

 

شروع به کار ایرواشر

 

در ابتدا ایرواشر باید تمیز شود که این شامل پاکسازی مواد جامد و باکتری ها می باشد سپس ذرات جامد درین و تخلیه گردد. سیستم را با توجه به شرایط آب و هوایی راه اندازی کنید. در نهایت دستگاه باید در شرایط عملیاتی مختلف برای حفظ سطح مناسب از کارایی مدام تست شود.

کنترل خوردگی در هر سیستم فلزی که با آب کار می کند امری واجب و ضروری می باشد. دی اکسید کربن ، و دی اکسید گوگرد و دیگر گازهای خورنده می توانند در اثر حل شدن در آب مشکلات جدی به وجود آورند آنها اسید رقیق ملایمی را تشکیل می دهند که به آسانی به سطوح حفاظت نشده حمله کرده و باعث خوردگی می شود. و از مشخصه های آن افت در نازل می باشد. برای اصلاح این وضعیت یک پوشش بازدارنده خوردگی روی سطح فلز می کشند که در این حالت PH آب را تا حدود 9 افزایش می دهد. این مقدار PH اسیدهای سطح را خنثی کرده و رشد باکتری در سیستم را به تعویق می اندازد.

 

کنترل پرز و بخار روغن در ایرواشر

 

روغن هایی که در بخارهوا وجود دارند از کارکرد ماشین آلات در سرعت های بالا به وجود می آیند. ذرات روغن باعث اختلال در عملکرد سیستم می شوند. این اشکال می تواند توسط جدا کننده های روغن برطرف گردد. این مواد روغن را از لجن و کثافات آب گرفته و به روی آب می آورند و با سرریز از سیستم خارج می کنند. اگر روغن در سیستم باقی بماند سیستم به نقطه ای می رسد که مجبور به خاموش شدن می شود.

 

کنترل بو در ایرواشر

 

ایرواشر هوا را به بیرون می دهد یعنی جایی که مردم در آنجا تنفس می کنند به این دلیل هوا باید تمیز و عاری از هر گونه بو بوده. ایرواشر به سرعت لزج شده، بو می گیرند. برای رفع مشکل از اکسیدکننده های با بوی کم مانند پراکسید هیدروژن و بروم استفاده می کنند. این مواد را 2 بار در هفته به سیستم تزریق کرده تا شوک وارد کنند.

 

شروع به کار ایرواشر موتورخانه

 

در ابتدا ایرواشر باید تمیز شود که این شامل پاکسازی مواد جامد و باکتری ها می باشد سپس ذرات جامد درین و تخلیه گردد. سیستم را با توجه به شرایط آب و هوایی راه اندازی کنید. در نهایت دستگاه باید در شرایط عملیاتی مختلف برای حفظ سطح مناسب از کارایی مدام تست شود.

 

کنترل رطوبت با مواد شیمیایی در ایرواش


استفاده از عوامل کنترل بیولوژیکی

 

آب را تمیز نگه داشته
عمل پودر کردن قطرات نازل را بهبود می بخشد
اسپری را یکنواخت می کند
شستشوی هوا بهتر شده
حذف ذرات معلق در هوا بهتر انجام می شود
کشش سطحی آب را کاهش داده
شکست قطرات آب را راحت تر می کندایرواشر تجهیزات موتورخانه


کشش سطحی پایین تر، سیرکولاسیون آب را تمیز نگاه داشته تمدید زمان عملیاتی پاکسازی را افزایش می دهد.

 

کنترل خوردگی در ایرواشر


کنترل خوردگی در هر سیستم فلزی که با آب کار می کند امری واجب و ضروری می باشد. دی اکسید کربن ، و دی اکسید گوگرد و دیگر گازهای خورنده می توانند در اثر حل شدن در آب مشکلات جدی به وجود آورند آنها اسید رقیق ملایمی را تشکیل می دهند که به آسانی به سطوح حفاظت نشده حمله کرده و باعث خوردگی می شود. و از مشخصه های آن افت در نازل می باشد. برای اصلاح این وضعیت یک پوشش بازدارنده خوردگی روی سطح فلز می کشند که در این حالت PH آب را تا حدود 9 افزایش می دهد. این مقدار PH اسیدهای سطح را خنثی کرده و رشد باکتری در سیستم را به تعویق می اندازد.

 

کنترل پرز و بخار روغن در ایرواشر


روغن هایی که در بخارهوا وجود دارند از کارکرد ماشین آلات در سرعت های بالا به وجود می آیند. ذرات روغن باعث اختلال در عملکرد سیستم می شوند. این اشکال می تواند با افزودن امولسیفایر به آب برطرف گردد. این مواد روغن را از لجن و کثافات آب گرفته و به روی آب می آورند و با سرریز از سیستم خارج می کنند. اگر روغن در سیستم باقی بماند سیستم به نقطه ای می رسد که مجبور به خاموش شدن می شود.

 

ایرواشر تجهیزات موتورخانه

 

کنترل بو در ایرواشر


ایرواشر هوا را به بیرون می دهد یعنی جایی که مردم در آنجا تنفس می کنند به این دلیل هوا باید تمیز و عاری از هر گونه بو بوده. ایرواشر به سرعت لزج شده، بو می گیرند. برای رفع مشکل از اکسیدکننده های با بوی کم مانند پراکسید هیدروژن و بروم استفاده می کنند. این مواد را 2 بار در هفته به سیستم تزریق کرده تا شوک وارد کنند.

 

راه اندازی ایرواشر


در ابتدا ایرواشر باید تمیز شود که این شامل پاکسازی مواد جامد و باکتری ها می باشد سپس ذرات جامد درین و تخلیه گردد. حال سیستم را با توجه به شرایط آب و هوایی راه اندازی کنید. در نهایت دستگاه باید در شرایط عملیاتی مختلف برای حفظ سطح مناسب از کارایی مدام تست شود.ایرواشر تجهیزات موتورخانه

 

خنک کاری و رطوبت زدایی tw < tDPT

 

اگر آنتالپی خروجی هوا کمتر از مقدار ورودی آن باشد این نشان می دهد که انتقال انرژی از هوا به آب می باشد. با ادامه این فرایند آب گرما گرفته و باید خنک شود. در این حالت هر دو انتقال گرمای نهان و محسوس از هوا به آب می باشند.

 

ادیاباتیک اشباع tw =tDPT

 

در این حالت انتقال حرارت محسوس از هوا به آب دقیقا برابر با انتقال حرارت نهان از آب به هوا می باشد. در این حالت آب خروجی نه گرم است و نه سرد و یک سیرکولاسیون خالص از آب در اختیار داریم.. این فرایند در کولرهای تبخیری کاملا عایق اتفاق می افتد.

 

خنک کاری و رطوبت زنی tDPT < tw < tWBT

 

در این حالت انتقال حرارت محسوس از هوا به آب و انتقال حرارت نهان از آب به هوا جریان دارد. اما کل انتقال حرارت از هوا به آب است. ایرواشر تجهیزات موتورخانه

 

خنک کاری و رطوبت زنی tWBT < tw < tDBT

 

در اینجا انتقال حرارت محسوس از هوا به آب و انتقال حرارن نهان از آب است. اما بیشترین انتقال حرارت از آب به هوا بوده یعنی هوا گرم شده و آب را خنک می کند.  این فرایند در برج خنک کننده رخ می دهد که در آن جریان آب داغ کندانسور توسط هوا خنک شده. آب خنک به کندانسور باز می گردد.

 

گرمایش و رطوبت زنی tw > tDBT

 

در اینجا هر دو گرمای نهان و محسوس از آب به هوا منتقل می شوند در نتیجه هوا گرم می شود.

 

بنابراین می بینیم که ایرواشر در تمامی فصول قابل استفاده است. اگر چه ایرواشر دستگاه مفیدی است اما به دلیل رشد باکتری ها و قارچ ها روی سطوح مرطوب خیلی در تهویه مطبوع کاربرد ندارد اما در مکان های صنعتی قابل استفاده اند.

 

 

ایرواشر از دید dalaho.net


دستگاه ایرواشر غبار وذرات و سایر آلودگی ها را از هوایی که به آن وارد می شود زدوده و هوای تمیز را بیرون میدهد . هوا توسط بادزن دستگاه به داخل مکیده شده و با عبور از دیفیوزر به قسمت آبفشان می رسد که در آنجاذرات معلق و آلودگی ها توسط بارانی از پودر آب شسته شده و هوای تمیز به سمت محلمورد نظر تهویه می شود .آبی که برای شستشوی هوا بکار می رود باید قبل از گردش مجدد در دستگاه هواشوی تمیز تمیز شود برای این کار آب از یک صافی عبور کرده و اجرام و ذرات از آنن گرفته می شود..

 

ایرواشر از دید hvac-eng.ir


نحوه عملکرد دستگاه ایرواشر بدین صورت است که آب شهرى توسط یک پمپ به سیستم لوله کشى و توزیع آب دستگاه ایرواشر منتقل میشود و سپس توسط نازلهاى تعبیه شده در ایرواشر سیستم آب با فشار بالا و بصورت پودر بر روى تشتک انتهایى دستگاه پاشیده میشود. این عمل به افزایش انتقال حرارت بین آب و هوا کمک کرده و باعث میشود به کمک فن سانتریفوژى که در جلوى ایرواشر قرار دارد هواى خنک و مرطوب به وسیله ایرواشر ایجاد شود.

 

ایرواشر تجهیزات موتورخانه

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

با سلام و احترام به شما خواننده عزیز ضمن تشکر از این همه صبر و شکیبایی ما در این بحث تمام تلاش خودرا کرده ایم که شما را با پرده هوا که یکی از تجهیزات موتورخانه است آشنا کنیم پس لطفا با ما همراه بمانید ....با تشکر

 

 

پرده هوا تجهیزات موتورخانه

 

پرده هوا (Air Curtain) :در حقیقت جریانی از هواست که دو منطقه سرد و گرم را از هم جدا می کند. این سیستم از فن قدرتمندی در سقف و مکنده ای در کف تشکیل شده. پرده هوا برای افزایش راندمان تجهیزات تهویه و کاهش هزینه های انرژی طراحی شده. افت انرژی از یک درب باز به شرایط زیر بستگی دارد:

 


جریان وزنده هوا به درب (باد)در مکان هایی که دستگاه تهویه نصب شده باید میزان هوای ورودی و خروجی را کنترل کرد تا اختلاف فشار را زمانی که درب باز می شود تعدیل نمود.

هوای گرم و سبک داخل و هوای سرد و سنگین خارج توزیع فشاری مطابق با شکل b ایجاد می کند. جریان هوای سرد از پایین درب وارد و هوای گرم از بالای آن خارج می گردد. از طرفی اختلاف دما نیز این جریانات را وسعت می بخشد. هنگامی که باد به درب می وزد جریانی مطابق با شکل a رخ می دهد. مجموع جریانات وارده به درب در شکل c آورده شده که با نصب پرده هوا می توان این جریانات را کاهش داد. پرده هوا از ورود اشیای ناخواسته و حشرات نیز به داخل ساختمان ها جلوگیری می کند

 

 

پرده هوا تجهیزات موتورخانه
پرده هوا تجهیزات موتورخانه

 

 

کارکرد پرده هوا:


همه پرده های هوا دارای فن بوده که جریان هوای فشرده را از بالای درب مستقیما به پایین می دمد. انرژی جنبشی در هوا مانند یک مانع عمل کرده و از نشت هوا میان دو محیط با دما و فشار مختلف جلوگیری می کند. تقریبا حدود 30% جریان هوا باید به طور مستقیم به بیرون بدمد تا از نفوذ هوی سرد نشان داده شده در شکل c جلوگیری به عمل آید. سرعت باد در کف باید حدود 2 m/s باشد که به وسیله نگه داشتن یک دستمال کاغذی در زیر درب این مقدار تعیین می شود. این دستگاه به دو روش نصب می گردد.

 

به صورت عمودی – در یک یا دو سمت مکان باز


به صورت افقی – در بالا یا پایین یا هر دو سمت مکان بازکارکرد پرده هوا


همه پرده های هوا دارای فن بوده که جریان هوای فشرده را از بالای درب مستقیما به پایین می دمد. انرژی جنبشی در هوا مانند یک مانع عمل کرده و از نشت هوا میان دو محیط با دما و فشار مختلف جلوگیری می کند. تقریبا حدود 30% جریان هوا باید به طور مستقیم به بیرون بدمد تا از نفوذ هوی سرد نشان داده شده در شکل c جلوگیری به عمل آید. سرعت باد در کف باید حدود 2 m/s باشد که به وسیله نگه داشتن یک دستمال کاغذی در زیر درب این مقدار تعیین می شود. این دستگاه به دو روش نصب می گردد.

 

 

پرده هوا تجهیزات موتورخانه
پرده هوا تجهیزات موتورخانه

 

 

به صورت عمودی – در یک یا دو سمت مکان باز


به صورت افقی – در بالا یا پایین یا هر دو سمت مکان بازجریان در پرده هوا

 

صرفه جویی با پرده هوا


درب های باز در ساختمان ها مقدار قابل توجهی انرژی را هدر می دهند. نصب پرده هوا می تواند تا 90% جلوی این تلفات را بگیرد. با نصب این سیستم در زمستان فروشگاه ها و مراکز بزرگ می توانند درهای خود را برای جذب بیشتر مشتری باز نگاه داشته بدون اینکه سرما وارد محیطشان گردد.

 

پرده هوا تجهیزات موتورخانه


در تابستان تمام پرده هوا بدون اتصال به المنت های گرم خاصی، هوای گرم را به بیرون می راند. این واحدها اغلب در سردخانه ها و کارخانجات مواد لبنی استفاده می شود. هنگام استفاده از پرده هوا در اتاق های سرد دستگاه باید در بخش گرمتر و به صورت کج با زاویه 15 درجه به سمت محیط گرم تر نصب گردد. این کار برای جلوگیری از خروج هوای سرد به محیط گرم و همچنین برای حفاظت از موتور دستگاه انجام می گیرد.

 

انتخاب پرده هوا مناسب


انتخاب مناسب پرده هوا در راندمان و کارایی تجهیزات تهویه بسیار موثر است. یک پرده هوا با قدرت پایین فن نمی تواند جلوی ورود هوای سرد را بگیرد. در عوض نصب سیستمی قدرتمند در ارتفاع های پایین می تواند برای افرادی که در زیر آن ایستاده اند نامطلوب و پر سر و صدا باشد. برای حصول به نتیجه بهتر مطلوب است که کل عرض درب تحت جریان پیوسته هوا قرار گیرد. پرده های هوا هم می توانند المنت های گرم داشته باشد و هم بدون المنت باشند. هر دوی آن ها افت انرژی را به یک میزان کاهش می دهند و تفاوتشان به تاثیر گذاری روی افراد در محل باز می گردد. وجود المنت های گرمایی، هوا را در ورودی خشک کرده و محیط را گرم می کند. تعیین این که چه مقدار هوای گرم اتاق نیاز دارد بستگی به اختلاف دمای داخل و بیرون داشته همچنین به اینکه غیر از پرده هوا چند منبع گرمایشی دیگر در محل موجود است.

 

جریان هوا و اختلاف فشار پتانسیلی


مقدار هوای مورد نیاز در پرده هوا به متغیر های بسیاری وابسته است و محاسبه دقیق آن ممکن است بسیار سخت باشد. اما مقدار 2000 تا 5000 متر مکعب بر ساعت هوا برای هر متر مربع درب باز رایج می باشد

.

استحکام پرده هوا، ماکزیمم اختلاف فشار پتانسیلی است که می تواند تحمل کند. مقاومت فشار پتانسیلی تولید شده توسط جریان هوا طبق رابطه زیر بدست می آید:

 

پرده هوا تجهیزات موتورخانه

که در این رابطه

 

Δp: اختلاف فشار پتانسیلی روی دیوار بر حسب(Pa, N/m2 )

q: جریان هوا در خروجی نازل بر حسب(m3/s)،

α : زاویه جریان هوا (معمولا بین 20 تا30 درجه)

b : عمق تخلیه نازل بر حسب(m) و

H: ارتفاع درب بر حسب (m) می باشد.

 

و همچنین سرعت جریان هوا در نازل تخلیه از رابطه زیر حاصل می شود:

 

V=Q/A

V: سرعت هوا (m/s)

Q: دبی حجمی (m3/s)

A : سطح عبوری (m2)

 

مثال پرده هوا


ارتفاع درب باز بر روی یک دیوار2.5 m ، عمق ورودی 1 m و زاویه ورودی جریان هوا 25 درجه و میزان جریان هوا در نازل تخلیه 8 m3/s می باشد. میزان نیروی مخالف یا نیروی باد چقدر است؟

 

 پرده هوا تجهیزات موتورخانه

 

پرده هوا از دید pardesgostar.blogfa.com


پرده هوا دستگاهی است که:

شکل ظاهری آن به مانند پانل پائین کولرهای اسپیلت(دوتکه)میباشد که بالای درب ورودی ساختمان ها،فروشگاه ها و سایر اماکن نصب میگردد وبوسیله موتورهای درون دستگاه وبا مکش هوای داخل ساختمان وپرتاب آن به سمت پایین و جلوی درب ورودی باعث ایجاد یک پرده از هوا به ضخامت 3تا5 سانتی متر میشود.

 

پرده هوا باعث میشود که با توجه به هوای بسیار گرم استان خوزستان و کار کردن بدون توقف سیستم های خنک کننده این دستگاه باعث افزایش راندمان سیستم های تهویه و کمتر کار کردن این سیستم ها و در نتیجه هزینه برق مصرفی شما بسیار کمتر خواهد شد و عامل بسیار مناسب در جلوگیری از به هدر رفتن انرژی (سرما و گرما) میباشد. همچنین این دستگاه باعث میشود که عمر سیستم های تهویه و خنک کننده بیشتر شده و هزینه سرویس کردن این سیستم ها نصف شود

 

پرده هوا تجهیزات موتورخانه

 

تله بخار تجهیزات موتورخانه

 

تله بخار(Steam trap): از مهمترین اجزا سیستم های بخار هستند نادرست یک تله بخار بسرعت مشکل ساز نمی شود بطور مثال در طول خط انتقال بخار اگر تله بخاری بسته شده باشد کندانس موجود در خط به تله بخار بعدی انتقال یافته و در آن تخلیه می شود . ولی اگر تله دوم هم خراب باشد و بسته شود بسیاری از مشکلات در شیرهای کنترل و تجهیزات بخار ، نشتی بخار در سیستم و نیز کاهش راندمان با توجه کافی به تله های بخار قابل رفع است .

 

تله های بخار مانند هر قطعه مکانیکی دیگری دچار فرسودگی می شوند در صورت خرابی تله بخار بحالت باز مقدار قابل توجهی از بخار وارد سیستم کندانس شده و مشکلات متعاقب را به همراه دارد .

 

تله بخار

علت نصب تله بخار :

وظیفه تله بخار تخلیه کندانس و گازهای غیر قابل انحلال بدون اجازه فرار بخار زنده است . هیچ سیکل بخاری بدون تله بخار کامل نیست . تله بخار در واقع با خروج کندانس از سیستم توزیع بخار اجازه تحویل بخار خشک و با شرایط مطلوب را به مصرف کننده فراهم می نماید . مقدار کندانس خروجی تله های بخار بسیار متغیر بوده و ممکن است در دمای بخار باشد و یا پس از افت دما و استفاده از بخشی از انرژی محسوس آن تخلیه شود که به نوع ، مدل و... بستگی دارد .

 

تجربه نشان داده است که در صورت تطبیق تله بخار با شرایط کاری بهترین راندمان به دست می آید . برخی از تله ها در دماهای بالا کار کرده و یا در معرض ضربه چکش قرار دارند و باید در برابر خوردگی و آلودگی مقاوم باشند . بنابراین بدیهی است که یک نوع تله بخار انتخابی مناسب جهت تمام کاربردهای موجود نمی باشد . محل نصب تله های بخار بعد از هر مرحله تبادل حرارت ، مانند بعد از مبدل ، کنوکتور و نیز در پایین اغلب رایزرها و انتهای لوله اصلی بخار می باشد .

 

 تله بخار تجهیزات موتورخانه

 

ملاحظات انتخاب تله بخار :

 

هواگیری : در زمان راه اندازی یعنی شروع فرآیند ، فضای سیستم بخار پر از هوا بوده که موجب کاهش انتقال حرارت و افزایش زمان راه اندازی می شود و باید بتوان حتی المقدورقبل از مخلوط شدن هوا با بخار ورودی آن را تخلیه کرده و به محل امن هدایت نمود .

برداشت کندانس : بعد از تخلیه هوا تله بخار باید کندانس را بدون اجازه عبور بخار خارج نماید زیرا نشتی بخار غیر اقتصادی و مضر است

 

قابلیت اطمینان : تجربه نشان می دهد که آب گیری مناسب از سیستم بخار بمنزله قابلیت و یا در واقع عملکرد بهینه سیستم با حداقل مراقبت می باشد .

 

موارد ذیل بهمراه عدم آبگیری نامناسب از سیستم بخار ، اطمینان سیستم را کم می کند :

 

خوردگی : بعلت شرایط نامناسب کندانس که با استفاده از مواد مناسب و نیز ایجاد شرایط مطلوب در آب تغذیه قابل تقلیل است
ضربه چکش : که غالبا بعلت افزایش فشار و یا ارتفاع خط کندانس خروجی از تله بخار روی می دهد
آلودگی : در اثر نفوذ مواد شیمیایی و کف از داخل دیگ به سیستم بخار و کندانس

 

تله بخار تجهیزات موتورخانه
تله بخار تجهیزات موتورخانه

بخار فلاش : پدیده ای که در زمان انتقال کندانس از فشار بالا به فشار پایین تر روی می دهد به بخار فلاش معروف است که ممکن است در نتیجه گیری از وضعیت کاری تله بخار سوء تفاهم ایجاد می کند .

به طور کلی تله های بخار به سه دسته عمده تقسیم می شوند :

1.تله های بخار ترموستاتیک (steam trap thermostatic) : توسط تغییر دمای سیال کار می کند
2.تله های بخار مکانیکی (steam trap mechanical) : توسط قطعه تشخیص دانسیته سیال کار می کنند
3.تله های بخار ترمودینامیک (steam trap thermodynamic) : توسط تغییر دینامیک سیال عمل می کند

 

تله های بخار ترموستاتیک (thermostatic steam trap) :

 تله بخار تجهیزات موتورخانه

تله بخار انبساط مایع (liquid Expansion) : این نوع تله از ساده ترین انواع تله های ترموستاتیک است . قسمت پر از روغنی پس از گرم شدن و انبساط ، شیر خروجی تله را می بندد با تنظیم تله می توان دمای خروجی را بین 60 درجه تا 100درجه سانتی گراد تغییر داد که این وسیله را جهت تخلیه کندانس و هوای سرد زیاد در هنگام راه اندازی ایده آل می سازد .

 

تله بخار فشار متوازن (Balanced pressure) : این تله بخار بهبود یافته نوع انبساط مایع بوده . دمای کاری آن با توجه به فشار بخار متغیر است. در داخل تله بخار کپسول پر از مایع مخصوصی در دمای جوش کمتر از آب تعبیه شده است . با ورود کندانس سرد کپسول آزاد و جمع بوده و شیر خروجی از نشیمنگاه دور است و در نتیجه کندانس یا هوای سرد تخلیه می شود .

 

تله بخار دو فلزی (Bimetallic) : همانطور که از اسم این تله نیز مشخص است ، این نوع تله بخار با استفاده از دو فلز متفاوت که به یکدیگر متصل شده اند عمل می کند . المان فوق در صورت گرم شدن ، تغییر شکل داده و انحنا پیدا می کند . در این المان

منفرد دو نکته قابل توجه است :

عملکرد المان و تله در دمای ثابتی انجام شده و بنابراین قابل استفاده در سیستم های دما و فشار متغیر نیست

.
از آنجا که نیروی المان یک منفرد کوچک است ، باید از فلز ضخیم و با جرم زیاد استفاده شود که پاسخ تله بخار به تغییرات دما را کند می سازد

 

تله های بخار مکانیکی (Mechanical steam trap) :

 

تله بخار فلوتری (ball float trap) : تله های بخار فلوتری براساس تشخیص اختلاف چگالی بین بخار و کندانس عمل می کنند . کندانس ورودی به تله باعث بلند شدن فلوتر ،دور شدن شیر اصلی از قسمت سیت و خروج کندانس می شود . مسیر خروجی همواره پر از آب بوده و بنابراین امکان خروج هوا یا بخار از این قسمت وجود ندارد در صورت ورود بخار فلوتر بخار فلوتر به پایین افتاده و خروجی را خواهد بست .


برش تله بخار فلوتری

 

تله بخار سطلی (Inverted bucket) : تله بخار سطلی با استفاده از سطل فلزی وارونه که در قسمت فوقانی خود دارای اهرم و شیر است ، عمل می کند . سوراخ کوچک بالای سطل ، نقش مهمی در عملکرد این تله دارد ، سطل در اثر وزن خود به پایین افتاده و شیر خروجی را باز می کند تا اجازه تخلیه کندانس داده شود ، ورود بخار به زیر سطل باعث شناور شدن آن گشته و خروجی تله را می بندد ، تله آنقدر بسته می ماند تا بخار محبوس در داخل سطل کندانس شده و یا از طریق سوراخ کوچک بالای سطل بطور حباب بداخل محفظه فوقانی تله تخلیه شود سپس مجددا پایین افتاده و شیر خروجی را باز می کند .


تله بخار ترمودینامیک (Thermodynamic steam trap) :

 

این نوع تله بسیارمستحکم بوده و عملکرد ساده ای دارد . اثر دینامیکی بخار فلاش در حال عبور از تله ، پارامتر اصلی کارکرد این نوع تله است تنها قطعه متحرک ، دیسک موجود در بالای سطح صاف و در قسمت فوقانی تله بخار است .

در شروع راه اندازی فشار ورودی ، دیسک را به سمت بالا فشار داده و کندانس سرد به همراه هوا از حلقه داخلی وارد تله و سپس از طریق منفذ خروجی تخلیه می شود . میزان باز و بسته شدن تله به دمای بخار و شرایط محیط بستگی دارد اکثر تله های ترمودینامیک بین 20 تا 40 ثانیه بسته مانده و سپس باز می شوند . در صورت کارکرد زیادتر که ممکن است به علت سرد بودن مرطوب بودن و یا شدت باد در هوای محیط باشد ، امکان استفاده از کلاهک عایق کاری مخصوص در قسمت فوقانی بمنظور کاهش نرخ باز و بسته شدن وجود دارد

 

 تله بخار تجهیزات موتورخانه

 

ملاحظات انتخاب تله بخار :

 

ضربه چکش : ضربه چکش وجود مشکل در سیستم بخار است . این امر می تواند در نتیجه طراحی ضعیف لوله های بخار و کندانس ، مدل نادرست تله بخار ، وجود نشتی بخار در برخی تله ها و یا مجموعه ای از آنها بوده بصورت عمومی در اثر یکی از عوامل زیر رخ می دهد :

 

1.عدم برداشت کندانس از مسیر پر سرعت بخار
2.در تجهیزات دارای کنترل دما که کندانس خروجی به داخل سیستم تحت فشاری تزریق می شود یا به ارتفاع منتقل می گردد .
3.عدم توانایی ورود کندانس بداخل لوله با سایز کوچک و تحت فشار

 

کثیفی : در زمان تله باید به وجود آشغال و مواد خارجی در سیستم دقت نمود . اگر چه بخار به آب مقطر تبدیل می شود ولی غالبا دارای مواد شیمیایی آب داخل بویلر و مواد معدنی داخل آب نیز هست و همچنین ذرات و براده های زمان نصب و نیز آلودگی در اثر خوردگی نیز باید اضافه شود .

 

محبوس شدن بخار : امکان قفل شدن بخار گاهی پارامتری مهم در انتخاب تله های بخار است . این پدیده هنگامی که تله بخار دور از محل سایت نصب می شود و یا هنگامی که کندانس از طریق سیفون یا لوله عمیق تخلیه می شود اتفاق می افتد .

 

 

تله بخار تجهیزات موتورخانه

Wednesday, 25 October 2017 09:02

هواساز تجهیزات موتورخانه

هواساز تجهیزات موتورخانه

 


هواساز (Air Handling Unit ): دستگاهی است که گردش هوا را در تهویه مطبوع، سرمایش و گرمایش کنترل می کند. هواسازها معمولا جعبه فلزی بزرگی است شامل، دمنده، کویل های گرم وسرد، محفظه فیلتر، صداگیر و دمپر می باشد. هواساز ها عموما به مجرای کانالی سیستم های تهویه مطبوع، یعنی جایی که هوای برگشتی ساختمان باید به آنجا رود قرار دارند. گاهی نیز هواساز هوای تازه و هوای برگشتی را از فضای داخل (بدون {{کانال}}) دریافت می کنند.

 

هواسازهای کوچک دارای فیلتر هوا، کویل و دمنده می باشند و تحت عنوان ترمینال یونیت معرفی می شوند. این ترمینال یونیت های ساده را کویل دمنده یا فن کویل می گویند. هواساز های بزرگتر که در شرایط استفاده %100 هوا را از بیرون می گیرند و هیچ هوای برگشتی به آنها وارد نمی شود make up air unit (MAU) U نامند. هواسازهای طراحی شده برای بیرون ساختمان در روی پشت بام نصب می شود و به یونیت های پشت بامی معروفند.هواساز تجهیزات موتورخانه

 

هواساز تجهیزات موتورخانه
هواساز تجهیزات موتورخانه

 

 

 

معمولا دور تا دور هواساز را با فریم های فلزی و پانل های توپر با توجه به پیکر بندی اجزای سیستم می سازند. بخش های داخلی از کانال های فلزی تک لایه که با پانل توپر فلزی روکش شده، ساخته می شوند. فلزها در بدنه سیستم جهت کارکرد طولانی مدت گالوانیزه می شوند. در واحد های فضای باز برای جلوگیری از نفوذ آب از صفحات ضد آب در محل های اتصال استفاده می کنند.

 

هواسازهای بزرگتر از قاب های فولادی مربعی با دو لایه روکش و پانل های عایق ساخته می شوند.چنین طراحی افت حرارتی دستگاه و سر و صدا را نیز کم می کند. این هواسازها گاهی تا چندین متر طول دارند و در کانال های دنبال هم ساخته می شوند از این رو برای استحکام و مقاومت آنها از فولاد های ریلی در زیر دستگاه استفاده می کنند.

 

اجزای هواساز


فیلتر

فیلترهای هوا همیشه در حال گرفتن غبار و گرد و خاک برای ارائه هوایی تمیز در ساختمان ها کار می کنند. فیلتر ها در ابتدای دستگاه نصب می شوند تا هر گونه آلوگی را در پایین دست جریان به خود جذب کند. فیلترها بسته به میزان تصفیه هوا در امتداد هم تعبیه می شوند تا به ترتیب از ذرات درشت به ریز هوا را تصفیه کنند. فیلتر های پانلی از لحاظ جاگزینی و نگه داری، ارزانتر از فیلترهای کیسه ای هستند.

 

عمر کارکرد یک فیلتر با نظارت بر افت فشار جریان هوا ارزیابی می شود که توسط یک فشار سنج یا یک سوییچ فشار متصل به سیستم کنترلی ساختمان آلارم می دهد.(یعنی فیلتر کثیف شده و هوا را از خود عبور نمی دهد.) اگر فیلتر گرفتگی داشته باشد، از آن جایی که فن مدام در حال کار است و هوا را می راند به فیلتر فشار وارد می کند و باعث افتادن آن می شود در نتیجه هوای آلوده به کانال ها راه پیدا می کند.

 

 هواساز تجهیزات موتورخانه

 

کویل های سرد و گرم

هواسازها برای تهیه هوا و رطوبت مناسب نیاز به تولید گرما و سرما دارند. این شرایط با استفاده از مبدل های حرارتی داخل هواسازها تامین می شوند. هوا را با عبور از روی این کویل ها گرم یا سرد می کنند، مبدل ها از آب داغ یا بخار در گرمایش و آب سرد در سرمایش استفاده می کنند. جنس کویل ها از مس یا فین آلومینیومی برای انتقال حرارت بهتر می باشند. در کویل سرد صفحاتی برای تخلیه میعانات وجود دارد. آب داغ کویل ها توسط بویلر و آب سرد توسط چیلر فراهم می شود. سنسورهای دما درجه حرارت کویل ها را نظارت می کنند. اگر رطوبت مورد نیاز باشد کویل سرد بیش از حد خنک شده تا به نقطه شبنم رسیده و تراکم اتفاق بیافتد. کویل های گرم بلافاصله بعد از کویل های سرد قرار دارد تا هوا را بازگرمایش کند. و به دمای مطلوب برساند. این کار کاهش سطح رطوبتی هوا را تامین می کند.

 

 

رطوبت زن

اغلب در آب و هوای سرد که در آن حرارت مداوم باعث خشکی هوا شده و ناراحت کننده است، کنترل رطوبت امری ضروری است.

 

رطوبت زن ها انواع مختلفی دارد.

 

تبخیری: هوای خشک به مخزن آب دمیده شده و آب را تبخیر می کند. میزان تبخیر با اسپری آب روی بافل های هوا می تواند بیشتر شود.

 

بخارساز: بخار یا آب داغ بویلر مستقیما به هوا دمیده شود و باعث افزایش رطوبت شود.

 

اسپری آب: آب توسط نازل به قطرات ریز تبدیل می شود و در هوا انتشار می یابد.

 

اولتراسونیک: سطح آب، در جریان عبور از دستگاه اولتراسونیک، تشکیل غباری از آب می دهد.

 

رطوبت رسانشی: الیاف خاصی را با آب تازه مرطوب می کنند و جریان هوا را از روی آن عبور می دهند. این امر رطوبت را به سرعت بالا می برند.

 

دمنده

در هواسازها فن هایی وجود دارد که با الکتروموتور القایی به حرکت درآمده تا هوا را جا به جا کند. فن ها ممکن است با دور ثابت یا متحرک گردش کنند تا حجم هوای متغیری را وارد سیستم کند. سرعت جریان نیز توسط پره های ورودی یا دمپر خروجی کنترل می شود. فن های چندتایی در واحد های بزرگ معمولا در انتهای هواساز و ابتدای کانال هوا نصب می شوند تا هوا را در کانال بدمند.

 

 

تجهیزات کنترلی

کنترل بخش های مختلف از جمله: سرعت جریان هوا، دمای هوا، درجه حرارت هوای مخلوط شده، رطوبت، کیفیت هوا امری ضروری است. کنترلر ممکن است یک ترموستات ساده خاموش/روشن یا سیستم پیچیده کنترل هوشمند ساختمانی باشد.

 

 

هواساز تجهیزات موتورخانه
هواساز تجهیزات موتورخانه

 

 

هواساز تجهیزات موتورخانه


محفظه اختلاط

به منظور حفظ کیفیت هوای داخل ساختمان، هواسازها تا حدی اجازه ورود هوا از خارج به داخل می دهند. در آب و هوای معتدل، مخلوط کردن مقدار مناسب هوای خنک بیرون با هوای گرم برگشتی می تواند دمای مطلوب را فراهم کند. درمحفظه اختلاط دمپرهایی برای کنترل ورود هوای تازه و هوای برگشتی تعبیه شده.

 

لرزه گیر

فن ها در هواسازها لرزه های شدیدی ایجاد می کنند و سرو صدای لرزش را به داخل ساختمان منتقل می کنند برای جلوگیری از این امر لرزه گیر ها را درست قبل و بعد از هواساز با میان فن ها نصب می کنند.

 

 

هواساز تجهیزات موتورخانه

Wednesday, 25 October 2017 08:12

تعمیر موتورخانه استخر

 تعمیر موتورخانه استخر

مقدمه

با پيشرفتهايي كه در چند سال اخير حاصل شده است، شيوه ها و مفاهيم طراحي استخرها تغيير پیدا کرده و ويژگي هاي جديدي به آنها اضافه شده است.

طرح هاي جديد با توجه به توصيه هاي مشاوران استخرسازي درباره چيدمان، استقرار و شكل استخر تهيه مي شوند.

مهندسان تاسيسات نيز بايد مطابقت داشتن كليه تجهيزات استخر را با مقتضيات جريان و فيلتراسيون آن مورد بررسي قررار داده و تاييد کنند.

البته ملاحظات ديگري چون سیستم های الكتريكي، نوع پمپ ها، نوع فيلترها و شيمي آب نيز وجود دارند.

سازندگان استخرها بايد بخوبي با تجهيزات مورد استفاده در استخرها، رنگها و پرداختهاي سطوح، شيمي آب، پمپاژ مكانيكي، فيلتراسيون، سيستمهاي گرمايش و الكتريكي آشنايي داشته باشند.

استخر شنا

 

استخر های شنا برای کاربری های مختلفی مورد استفاده قرار می گیرند که بنا بر کاربری آن، دارای قسمت­های متفاوتی می باشند. یک استخر عمومی، دارای بخش هایی است که در زیر به آن اشاره می کنیم:

 

سالن استخر
استخر شنا
جکوزی
سونا بخار
سونا خشک
حوضچه آب سرد
ورودی
رخت کن
دوش ها
دستشویی ها


برای عملکرد بهینه ی این بخش ها نیاز به یک سیستم تاسیساتی یکپارچه است تا بتواند محیطی مناسب را برای شناگران تامین کند. برای برآورد این نیاز، تاسیسات یکپارچه ای را در فضایی به نام موتورخانه استخر تعبیه می کنند.تعمیر موتورخانه استخر

موتورخانه های معمولی استخر دارای تجهیزات زیر می باشند:

 

تعمیر موتورخانه استخر
تعمیر موتورخانه استخر

دیگ آبگرم
دیگ بخار
سختی گیر
فیلتر شنی
مبدل حرارتی
منبع کویل دار
موگیر
پمپ
شیر آلات و اتصالات


طراحی موتورخانه استخر شامل 3 بخش کلی می باشد.

بخش اول واحد گرمایش
بخش دوم تصفیه آب
بخش سوم پمپاژ


برای بررسی موتورخانه ی یک استخر لازم است تا تک تک واحد های استخر به صورت مجزا مورد بررسی قرار گیرند تا تمامی تجهیزات مورد نیاز برای ایجاد آسایش شناگران مشخص شود.

 

 تعمیر موتورخانه استخر

 

آب مناسب

آب حیاتی ترین پارامتر استخر است.

آب شهر با دمای 10-20 درجه سانتی گراد (بسته به شهر و یا کشور مورد استفاده) وارد موتورخانه شده و این آب قبل از ورود به استخر می باید مراحلی را طی کند.

به دمای آسایش انسان نزدیک شود و در استخر مورد استفاده قرار گیرد، آب شهر همچنین باید سختی گیری شده و تصفیه گردد و در مراحلی مواد شیمیایی نظیر کلر به آب اضافه گردد تا ذرات و مواد مضر آن گرفته شود.

آب مورد استفاده در استخر شنا امکان جذب میکروب و ویروس را دارد و باید همواره از سلامت آن اطمینان حاصل کرد.

برای مقابله با این مشکلات از فیلتر ها و مواد شیمیایی استفاده می شود.

 

 تعمیر موتورخانه استخر

 

يکي دیگر از مشکلات مربوط به آب در سیستم موتورخانه استخر، سختي آن است که همه ساله ميليونها دلار در جهان صرف نگهداري و تعميرات تجهيزات و لوله‌كشي‌هاي آسيب ديده از آن مي‌شود.

مکانيزم ايجاد سختي آب بدين صورت است که بخار آب در جو چگاليده شده، دي اکسيد کربن هوا را در خود حل مي‌کند و تشکيل اسيد ضعيفي بنام اسيد کربنيک مي‌دهد. اين اسيد همراه با قطرات باران به زمين مي‌بارد.

از خاکهاي سطحي عبور کرده و به بستر‌هاي سنگي زير زمينی که معمولاً سنگ آهک مي‌باشند مي رسد، سنگ آهک مخلوطي از کربنات کلسيم و منيزيم است.

اسيد ضعيف، آهک را در خود حل مي‌کند و موجبات سختي آب را فراهم مي‌آورد. برای مقابله با این مشکل از سختی گیر استفاده می شود.تعمیر موتورخانه استخر

 

تاسیسات سالن استخر

 

استخر ها به دو صورت سرباز و سرپوشیده مورد استفاده قرار می گیرند.

در صورت سرپوشیده بودن استخر های شنا نیاز به تهویه سالن، وجود دارد. سالن مورد استفاده باید در درجه حرارت مناسب و رطوبت مطلوب باشد.

برای تامین این درجه حرارت باید از وسایل سرمایشی و گرمایشی استفاده کرد که در این کتابچه به بررسی این مسائل نمی پردازیم و تنها به نوع سیستم تامین کننده این حرارت و رطوبت اشاره خواهد شد.

در ضمن در ضمیمه1 نیز مطالب مفیدی درباره ی رطوبت گیر ها آورده شده است.

 

 تعمیر موتورخانه استخر

 

تاسیسات استخر شنا

 

آب استخر باید عاری از هر نوع کثیفی باشد و دمای آن باید بین 26 تا 27 درجه سانتی گراد تنظیم گردد.

برای تامین این شرایط نیاز به تجهیزات تاسیساتی است که در زیر نمای شماتیک این سیستم نشان داده می شود.

در این نما، سیستم سیرکولاسیون لازم برای تامین شرایط مورد نیاز آب نشان داده شده است همچنین چگونگی رسیدن آب به درجه حرارت مورد نیاز نیز کاملا مشخص می باشد.

 

تعمیر موتورخانه استخر
تعمیر موتورخانه استخر

 

تاسیسات جکوزی

جکوزی در دمای مطلوب بین 36 تا 42 درجه کار می کند و باید آبی تمیز داشته باشد.

برای تامین این شرایط نیاز به تاسیساتی است که در زیر نمای شماتیک این سیستم نشان داده می شود.

جکوزی ها دارای سیستم های جت پمپ هستند تا با فشار آب و برخورد آن به بدن شناور، آب درمانی جکوزی تکمیل گردد.

 

تاسیسات سونای بخار

 

برای بهره برداری مناسب از سونای بخار، باید رطوبت نسبی تا 99 درصد را برای آن فراهم کرد.

برای ایجاد این شرایط لازم است تا با استفاده از تاسیسات نشان داده شده در شکل زیر این محیط را برای استفاده مهیا کرد..

 

 

تاسیسات سونای خشک

 

برای استفاده از سونای خشک نیاز به نصب تاسیسات در موتورخانه نمی باشد و در این قسمت به بررسی آن نمی­پردازیم.

 

حوضچه آب سرد

 

برخی از پزشکان، فواید بسیار زیادی را برای استفاده از حوضچه های آب سرد بر می شمرند. برای عملکرد صحیح حوضچه های آب سرد، می توان راه های مختلفی را انتخاب نمود.

در بعضی از استخر ها از سیستم های سرمایش مانند پیلر کمک می گیرند تا درجه حرارت این حوضچه را پایین نگاه دارند.

 

ورودی و رخت کن

 

در سالن ورودی و رختکن یک استخر، باید با تهویه مناسب و استفاده از سیستم های سرمایشی و گرمایشی، محیطی آرام را برای شناگر ایجاد کرد.

برای طراحی تاسیسات این دو قسمت مشابه کتاب های طراحی تهویه مطبوع همچون کتاب کریر عمل می کنیم.

 

تعمیر موتورخانه استخر
تعمیر موتورخانه استخر

دوش ها و دست شویی ها

 

آب بهداشتی مناسبی که برای دست شویی و دوش ها مورد نیاز است باید در درجه حرارت مناسب در اختیار شناگران قرار گیرد که برای تامین این آب باید از تاسیساتی همچون نمای شماتیک زیر استفاده کرد.

در این نما نحوه سیرکولاسیون آب و تجهیزات مورد استفاده برای گرمایش این آب نشان داده شده است.

 تعمیر موتورخانه استخر

آیا درباره پمپ سانتریفوژ میخواهید بدانید؟ با ما همراه بمانید تا اطلاعاتی درباره آن در این مقاله توصیف کنیم .....

  

پمپ سانتریفوژ تجهیزات موتورخانه

 

پمپ سانتریفیوژ (Centrifugal Pump): یا گریز از مرکز، از جمله پمپ های دینامیکی می باشند. این پمپ ها در دسته پمپ های با جابجایی غیر مثبت قرار می گیرند که با چرخیدن یک پروانه در آن انرژی به سیال منتقل می شود. (از جمله توربوماشین های توانگیر می باشد)

 

همانند بسیاری دیگر از پمپ ها، پمپ های سانتریفوژ انرژی را از موتور دوار گرفته و به سیال انتقال می دهد. میزانی از این انرژی به صورت انرژی جنبشی و در قالب سرعت ظاهر می شود و میزانی نیز به عنوان انرژی پتانسیل و در قالب هد فشاری نمود پیدا می کند که توانایی حمل سیال را در مقابل جاذبه زمین به سمت بالا دارا است.

 

پمپ سانتریفوژ تجهیزات موتورخانه

 

انتقال انرژی از یک پروانه ی دوار به سیال برای تولید فشار و حرکت سیال، همواره با نام نیروی گریز از مرکز در سیالات توصیف می شود.

 

پمپ های سانتریفیوژی پرکاربردترین نوع پمپ آبی در صنعت هستند. به طور متوسط 75 درصد پمپ های به کار رونده در صنعت از نوع سانتریفیوژ هستند. از آنجا که این پمپ ها همواره مقدار مشخصی از دبی آب را در یک فشار ثابت و در هر موقعیتی تأمین می کنند، پمپ های ایده آلی به شمار می آیند.

 

پمپ سانتریفوژ تجهیزات موتورخانه
پمپ سانتریفوژ تجهیزات موتورخانه

این پمپ ها بر اساس تئوری نیروی گریز از مرکز کار می کنند. وقتی پره ی پمپ درون محفظه ی آن دوران می کند، سیال را از مرکز به بیرون هل می دهد. وقتی سیال از مرکز به بیرون هل داده می شود، سیال جایگزین تحت فشار اتمسفر یا فشارهای مصنوعی و بالاتر به سمت مرکز کشیده می شود. سیالی که به بیرون هل داده شده، از طریق مسیر خروجی تخلیه می شود. این سیال فشاری خواهد داشت که مقدار آن را می توان به وسیله گام پروانه پمپ و نیز سرعت دورانی آن محاسبه کرد. همان طور که اشاره شد، این پمپ ها دو عضو اصلی دارند، بدنه و پروانه.پمپ سانتریفوژ تجهیزات موتورخانه

 

مزایای پمپ های سانتریفوژ

در دسترس بودن
قیمت مناسب
طراحی ساده
تنوع در جنس پروانه ها
هزینه های جاری پایین نسبت به پمپ های دیگر
اشغال فضای کم
معایب پمپ های سانتریفوژ

 

نیاز به آب بندی دارند


در حالت عادی فشار ها و دبی ها ی بالا را تامین نمی کنند.

رای تولید فشار های بالا بسیار گران قیمت هستند (پمپ های طبقاتی)


گشتاور پیچشی در پمپ

گشتاور پیچشی در یک پمپ گریز از مرکز مطابق رابطه زیر بدست می آید:

T = k n2

T: گشتاور پیچشی بر حسب (Nm, lbf ft)،

k: مقدار ثابت و n دور پمپ بر حسب (rpm) می باشد.

هنگامی که شیر تخلیه بسته باشد مقدار گشتاورحدود 30 - 50 درصد گشتاور اسمی در دور کامل است.

مقررات تخلیه پمپ گریز از مرکز

مقررات تخلیه پمپ گریز از مرکز

تطبیق ظرفیت پمپ در روند تقاضا :

اغلب لازم است برای انطباق ظرفیت پمپ ، یک تغییر موقت یا دائم درروند تقاضا ایجاد نمود.

ظرفیت یک پمپ گریز از مرکز را می توان تطبیق داد در سرعت ثابت، یا سرعت مختلف.

تنظیم سرعت، انرژی کارآمد از انرژی پمپ را با کاهش سرعت، کاهش می دهد.

 

پمپ سانتریفوژ تجهیزات موتورخانه
پمپ سانتریفوژ تجهیزات موتورخانه

پمپ سانتریفوژ تجهیزات موتورخانه

 

تغییر سرعت پمپ

 

دیسک های هیدرواستاتیک - کوپلینگ هیدرولیکی بین شفت ورودی و خروجی - نسبت سرعت 5 به 1 است با تنظیم حجم روغن در اتصال کنترل

 

درایوهای مکانیکی - کمربند و طناب قرقره درایو

جریان گردابی (ورتکس) پیچیده / کلاچ مغناطیسی - کوپلینگ انتقال گشتاور بار بین شفت ورودی و خروجی

مبدل - درایوهای AC درایوهای - درایوهای سرعت متغیر – عمل کنترل با تغییردر فرکانس و ولتاژ موتور الکتریکی

تغییر در مصرف انرژی، هد و میزان حجم را می توان با قوانین پیوستگی تخمین زد.

 

تنظیم ظرفیت با سرعت ثابت

 

ظرفیت می تواند در سرعت ثابت تنظیم شود با وجود شرایط زیر:

• کاهش جریان

عمل کاهش جریان را با باز و بسته کردن شیر می توان انجام داد.

 

• انحراف جریان( مسیر کمکی)

ظرفیت تخلیه را می توان با هدایت بخشی از جریان تخلیه برگشت به سمت مکش پمپ تنظیم کرد.

 

 

پمپ سانتریفوژ تجهیزات موتورخانه

 

• تغییر قطر پروانه

 

کاهش قطر پروانه تغییر دائم است و این روش را می توان در جایی مورد استفاده قرار داد که روند تقاضا موقتی نباشد.

تغییر در مصرف انرژی، هد و میزان حجم را می توان با قوانین پیوستگی تخمین زد.

 

• اصلاح پروانه

 

سرعت جریان و هد می تواند به وسیله تغییر گام پره مدوله شود. این کارپیچیده و به ندرت استفاده می شود.

 

گشتاور پمپ در بار کامل

 

گشتاور بار کامل از رابطه زیر قابل محاسبه می باشد:

T = 30 P / π n

 

 

که در این رابطه P توان بر حسب Kw می باشد.

سرعت مناسب جریان برای مکش پمپ

  

 

 

سیالات جوششی - با توجه به کاویتاسیون – ممکن است با مشکل پمپ شوند

اگر فشار در هر نقطه در داخل پمپ، پایین تر از فشار بخار مایع در پمپ باشد، تبخیر و یا کاویتاسیون رخ خواهد داد. برای مثال آب در فشار 28 inHg، در 100 درجه فارنهایت به جوش می آید و یا بخار می شود. مشکل کاویتاسیون در درجه حرارت بالا افزایش می یابد.

 

بهترین نقطه کارایی

پمپ به طور کامل نمی تواند انرژی جنبشی را به فشار تبدیل کند. قسمتی از انرژی همیشه از داخل و خارج پمپ هدر می رود. راندمان یک پمپ در نقطه کاری بیشترین مقدار خورد را دارد که به آن BEP گفته می شود. انواع تلفات پمپ عبارتند از:

تلفات هیدرولیکی : به اصطکاک دیسک در پروانه و افت شدید که به دلیل تغییر سریع در مسیر و سرعت جریان رخ می دهد گفته می شود.

 

تلفات حجمی : چرخش داخلی در حلقه های سایش

تلفات مکانیکی : اصطکاک داخلی میان قطعات و یاتاقان ها و اصطکاک خارجی سیال ها و بلبرینگ ها

 

پمپ های گریز از مرکز وحداقل جریان پیوسته :

اگر مایع در داخل پوسته پمپ به بخار تبدیل شود، پمپ گریز از مرکز دچار شکست مهیبی می شود.

برای جلوگیری از این آسیب ها که ناشی از گرمای بیش از حد سیال می باشد، جریان باید از طریق پمپ، دمای سیال را پایین تر از دمای اشباع نگه دارد.

اگر دما از 15 درجه فارنهایت بیشترشود، سیال توسط پوشش پمپ پذیرفته می شود و حداقل جریان را می توان به کمک رابطه زیر به دست آورد:

 

q = PBHP / 2.95 cp SG

که در این رابطه q مینیمم نرخ جریان برحسب (gpm)، تP توان ورودی بر حسب (BHP)، می باشد.پمپ سانتریفوژ تجهیزات موتورخانه

 

محاسبه دبی جریان پمپ گریز از مرکز

هنگامی که یک جریان مایع از طریق یک پمپ انتقال داده می شود، تلفات هیدرودینامیکی بستگی به گرانروی مایع دارد

هنگامی که یک مایع چسبناک است، توسط یک پمپ گریز از مرکزکنترل می شود:

توان ترمزی برحسب اسب بخار مورد نیاز را افزایش می دهد
بهره وری از پمپ کاهش می یابد و بهترین نقطه بازده (BEP ) جابه جا می کند.


هد، دبی و ظرفیت، در ویسکوزیته های دیگر نسبت به اعداد مرجع با یک سری ضرایب اصلاح می شوند.


برای محاسبه دبی جریان از رابطه زیر استفاده می کنیم :

 

q subscript v equals c subscript q. q

که در این رابطه qv جریان جبرانی برای ویسکوزیته بر حسب (m3/h, gpm) و q جریان اصلی بر اساس منحنی پمپ بر حسب (m3/h, gpm) می باشد.

 

پمپ سانتریفوژ تجهیزات موتورخانه

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

بهینه‌ سازی مصرف انرژی، امروزه یكی از موضوعاتی است كه كشورها برای صرفه‌ جویی در مصرف انرژی و كاهش هزینه‌های مالی آن را در اولویت كارهای خود قرار داده‌اند.در ایران نیز ظرف چند سال گذشته به این مقوله بیشتر از گذشته توجه شده است.مهندسی ساختمان یكی از عوامل تاثیرگذار در مصرف انرژی است و وسایل گرمایشی و سرمایشی در ساختمان‌ها هم كه عامل مصرف یا تامین‌ كننده انرژی هستند، در این میان بسیار مهم تلقی می‌شوند. وما در این مقاله چند راهکار برای بهینه سازی مصرف انرژی به  شما رایه میدهیم پس با ما همراه بمانید.

 

 

 

راهکارهای بهینه سازی انرژی

 

مصرف انرژی در یك ساختمان توجه فرمایید:

 

اتاق‌هایی كه كاربرد همانند دارند را كنار هم قرار دهید و اتاق‌هایی را كه كاربرد خاص دارند از بقیه اتاق‌ها جدا كنید.

 

این كار به شما كمك می‌كند تا فقط اتاق‌هایی را گرم كنید كه در آنها زندگی می‌كنید، مثلا نباید از فضایی كه بین اتاق‌های خواب قرار گرفته به عنوان انباری استفاده كرد چون در این صورت مجبور خواهید بود، این انباری را نیز مانند اتاق‌های خواب گرم كنید و این

یعنی مصرف سوخت بیشتر، هزینه‌های بالاتر و آلودگی بیشتر محیط زیست.

 

اگر با بازسازی توانستید مصرف انرژی را در قسمتی از ساختمان بهینه كنید، این قسمت را با در یا پرده از قسمت‌های قدیمی ساختمان جدا كنید. در این كار باید كمی سلیقه به خرج داد تا زیبایی ساختمان حفظ شود.

بخش‌هایی از ساختمان را كه نیاز به آب دارند تا جایی كه می‌توانید نزدیك هم قرار دهید. این قسمت‌ها عبارتند از آشپزخانه، دستشویی و حمام. با این كارطول لوله‌های آب كم می‌شود و درنتیجه حرارت كمتری از لوله‌های آب گرم به هدر می‌رود. سقف را تا

ارتفاع 7/2متر پایین بیاورید.

 

اگر انجام این كار در تمام قسمت‌های ساختمان امكان‌پذیرنبود، می‌توانید فقط سقف بعضی قسمت‌ها را پایین بیاورید. برای این كار می‌توانید از سقف‌های كاذب نیز استفاده كنید. بالا بودن سقف باعث افزایش تلفات حرارتی می‌شود.

از طرفی بیشتر حرارت تولید شده توسط بخاری یا شوفاژ زیر سقف جمع می‌شود و قسمت پایین اتاق، گرم نمی‌شود.

 

یعنی هم مصرف سوخت بالا می‌رود و هم آسایش ساكنان تامین نمی‌شود. در اتاق‌هایی كه امكان كاهش ارتفاع سقف به 7/2 متر وجود ندارد، نصب یك پنكه سقفی كمك بسیار زیادی به گرم كردن خانه می‌كند. بر خلاف تصور عموم، روشن كردن پنكه در

زمستان با دور كم نه تنها خانه را سرد نمی‌كند، بلكه با راندن هوای گرم جمع شده در زیر سقف به پایین، دمای اتاق را یكنواخت می‌كند و از تلفات حرارت می‌كاهد.

 

در صورتی كه امكان نصب پنكه سقفی وجود نداشته باشد می‌توان به جای آن از پنكه‌های رومیزی استفاده كرد. برای گرفتن نتیجه مطلوب باید جهت وزش باد را به طرف بالا تنظیم كرد.

در ساختمان‌های چند طبقه نباید راه‌پله‌ها را در فضاهایی كه نیاز به گرمایش دارند قرار داد زیرا در این صورت هوای گرم از مسیر راه پله بالا رفته و هدر می‌رود. قسمت راه پله باید به وسیله یك در از محیط زندگی جدا شود. رعایت این نكات سبب می‌شود

جریان حرارت در خانه تحت كنترل درآید و حرارت كمتری به هدر رود.

 

راهکارهای بهینه سازی انرژی
راهکارهای بهینه سازی انرژی

 

مصالح ساختمانی


استفاده از مصالح ساختمانی مناسب تاثیر فراوانی بر كاهش مصرف انرژی در ساختمان دارد. استفاده از مصالح سنگین كه ظرفیت حرارتی بالا دارند، مانند بتن و آجر باعث می‌شود پایداری حرارتی خانه افزایش یابد.

یعنی با تغییر دمای هوای بیرون، ‌هوای داخل زیاد سرد یا گرم نمی‌شود.این ویژگی به خصوص در اتاق‌های جنوبی، تاثیر بسیار زیادی در كاهش مصرف انرژی و افزایش آسایش ساكنان دارد.

 

بنابراین هنگام بازسازی خانه خود تا جایی كه امكان دارد از مصالح سنگین مانند آجر و بلوك‌های سیمانی استفاده كنید و از نصب دیوارهای سبك چوبی یا قطعات پیش ساخته سبك (به جز عایق‌های حرارتی) پرهیز كنید.دیوارهای خارجی را می‌توان از آجرهای حفره‌دار ساخت تا ظرفیت حرارتی ساختمان بالا رود. اما بهتر است بر روی این دیوار یا در میان آن از عایق‌های مناسب استفاده كرد تا كارآیی آن افزایش یابد.

 

اندازه و جای قرارگیری پنجره‌ها


پنجره‌ها در مقایسه با دیگر اجزای ساختمان حرارت را بیشتر از خود عبور می‌دهند. از این رو در زمستان مقدار زیادی حرارت می‌تواند از آنها هدر رود و درتابستان نیز می‌تواند مانند یك منبع حرارت عمل كرده و خنك كردن ساختمان را مشكل نماید. از این رو اندازه مناسب و جهت صحیح قرارگیری آنها نقش بسیار مهمی در كاهش مصرف انرژی یك ساختمان دارد.

 

تا جایی كه امكان دارد پنجره‌ها را در سمت جنوب ساختمان نصب كنید و از قرار دادن هرگونه مانع، مانند درخت یا حصارهای بلند،‌ بر سر راه ورود نور و گرمای خورشید خودداری كنید.

پنجره‌های غربی را تا حد امكان كم كنید یا اصلا آنها را حذف كنید.

وجود این پنجره‌ها سبب گرم شدن خانه در بعدازظهر روزهای تابستان می‌شود. پنجره‌های شرقی اگرچه در صبح زمستان سبب گرم شدن خانه می‌شوند، اما در تابستان می‌توانند مشكل‌ساز شوند. از این رو باید تمهیداتی برای پوشاندن آنها در فصل تابستان اندیشیده شود. روی هم رفته بهتر است اندازه این پنجره‌ها نیز تا حد امكان كم شود.  راهکارهای بهینه سازی انرژی

 

پنجره‌های سمت شمال ساختمان باید تا جایی كه می‌شود كوچك در نظر گرفته شود زیرا خورشید از سمت شمال تابشی ندارد و نصب این پنجره‌ها تنها باعث می‌شود حرارت بیشتری هدر رود.

 

برای خنك كردن ساختمان در فصل تابستان بهترین راه این است كه به هوای بیرون اجازه دهیم در مواقع لازم آزادانه در كل ساختمان حركت كند. به این ترتیب در روزهایی كه هوای بیرون خنكتر از هوای داخل ساختمان است، می‌توان بدون نیاز به كولر یا دیگر

دستگاه‌های خنك كننده، ساختمان را خنك كرد. بهتر است از پنجره‌هایی استفاده كنید كه بتوانند به مقدار زیاد باز شوند.

 

عایق‌كاری


براساس مقررات ملی ساختمان، شما باید ساختمان خود را عایق‌كاری كنید تا ضریب انتقال حرارت آن از حد معینی بیشتر نباشد. مقدار عایق مورد نیاز در مناطق مختلف متفاوت است، لذا بهتر است برای تعیین مقدار عایق مورد نیاز و نصب آن از یك مشاور كمك بگیرید.

 

راهکارهای بهینه سازی انرژی

 

حفاظت‌ پنجره‌ها


تلفات حرارتی پنجره‌ها در زمستان حدود 25درصد از كل تلفات حرارتی ساختمان است. برای كاهش این تلفات می‌توان اقدامات زیر را انجام داد:

- نصب پرده‌های چین دار و كاملا اندازه و پر كردن فاصله بالای میله پرده.

- نصب پرده‌های كرباسی یا پرده پارسیانا در بیرون پنجره.

 

 

 

راهکارهای بهینه سازی انرژی
راهکارهای بهینه سازی انرژی

- نصب پنجره‌های دو جداره در جاهایی كه استفاده از پرده ممكن نیست یا جاهایی كه پنجره‌های بزرگ وجود دارد.

در تابستان حدود 35درصد از كل گرما از طریق پنجره‌ها وارد ساختمان می‌شود. برای كاهش این تلفات می‌توان كارهای زیر را انجام داد:

- بر روی پنجره‌های جنوبی می‌توان سایبان، حصیر یا پوشش‌های كدر قرار داد و جلوی ورود گرمای خورشید را گرفت.

پنجره‌های شرقی و غربی را می‌توان از بیرون با حصیر، پرده یا پوشش‌های كدر كنترل كرد  .راهکارهای بهینه سازی انرژی

 

نورگیرها


نورگیرها نقش مهمی در تامین روشنایی منزل دارند اما اگر خوب محافظت نشوند مقدار زیادی حرارت را در زمستان به هدر می‌دهند و در تابستان نیز باعث ورود حرارت به ساختمان می‌شوند. برای كاستن از اثرات منفی نورگیرها می‌توان این كارها را انجام داد:

- تا جای ممكن از نورگیرهای كوچك‌تر استفاده كنید.

- از شیشه‌های دوجداره یا ضخیم برای كاهش تلفات حرارتی استفاده كنید.

- در جایی كه امكان دارد از سایبان استفاده كنید تا جلوی تابش مستقیم آفتاب گرفته شود.

همچنین می‌توانید از شیشه‌های تیره یا رفلكس استفاده نمایید.

- از نصب نورگیر در اتاق‌های خواب و نشیمن و پذیرایی پرهیز كنید مگر آنكه واقعا به آنها نیاز باشد.

- پنجره نورگیرها را كاملا ببندید.

 

راهکارهای بهینه سازی انرژی
راهکارهای بهینه سازی انرژی

راهکارهای بهینه سازی انرژی

 

كاهش نفوذ هوا


در زمستان نفوذ هوای سرد بیرون به داخل ساختمان حدود 25درصد از كل مصرف انرژی ساختمان را سبب می‌شود.

برای كاهش تلفات ناشی از نفوذ هوا می‌توان این كارها را انجام داد:

- گرفتن درز درها و پنجره‌ها به كمك نوارهای درزگیر

- نصب دریچه در دودكش شومینه‌ها و بستن دودكش بخاری‌ها در هنگامی كه از آنها استفاده نمی‌شود.

- نصب فن‌هایی كه دریچه آنها هنگام خاموش بودن به طور خودكار بسته می‌شود.

- بستن دریچه‌های تهویه دیواری یا سقفی كه قبلا در ساختمان‌ها نصب می‌شد.

 

سیستم گرمایش


انتخاب وسیله مناسب برای گرمایش ساختمان دقت بسیاری نیاز دارد. در این انتخاب عوامل مختلفی چون نوع ساختمان و مصالح به كار رفته، ارتفاع سقف، وضعیت آب و هوایی و سیستم گرمایش موجود موثر هستند.

 

روشنایی


- بیشترین استفاده را از نور طبیعی ببرید به ویژه از پنجره‌های جنوبی.

- دیوار اتاق‌ها و دیگر قسمت‌های داخل ساختمان را با رنگ‌های روشن رنگ‌آمیزی كنید.

- در قسمت‌هایی از ساختمان كه در آن زندگی می‌كنید از لامپ‌های مهتابی یا كم‌مصرف استفاده كنید.

- از نصب لامپ‌های متعدد داخل سقف پرهیز كنید

 

راهکارهای بهینه سازی انرژی

 

زیرا:


-مصرف برق بالا می‌رود.

- نفوذ هوا به داخل ساختمان افزایش می‌یابد.

- تعویض آنها پرهزینه است.

 

انتخاب مجری


در صورتی كه می‌‌خواهید در بازسازی خانه خود اصول بهینه‌سازی مصرف انرژی را رعایت كنید باید كار بازسازی را به دست كسی بسپارید كه در این زمینه مهارت كافی داشته باشد و دارای دانش بهینه‌سازی باشد. زیرا انجام این كار نیاز به محاسبات دقیق و تجربه فراوان دارد و هر كسی كه چیزی از بنایی بداند حتی اگر تجربه زیادی هم در كار خود داشته باشد نمی‌تواند ادعا كند در بهینه‌سازی مصرف انرژی مهارت دارد.راهکارهای بهینه سازی انرژی

 

ممنون از این همه لطف شما خواننده عزیز برای همراهی ما 

 

Monday, 23 October 2017 10:24

پرسش و پاسخ پکیج

 

بسم الله الرحمن الرحیم

با ما با پرسش و پاسخ ها درباره پکیجنات همراه باشید.

 

پرسش و پاسخ پکیج

 

عیب یابی پکیج دیواری آبگرم سریع و ساده

عیب یابی پکیج دیواری آبگرم


عیب 1 : سیستم گرمایش کار میکند ولی ردیاتور ها گرمای مطلوب را ندارند علت چیست؟


علت ها :

 

پرسش و پاسخ پکیج
پرسش و پاسخ پکیج


1- کوتاه بودن ارتفاع شعله (به علت کم بودن فشار گاز ساختمان و یا تنظیم نبودن شیرگاز)
2- کم بودن ظرفیت حرارتی دستگاه نسبت به بار گرمایشی ساختمان


3- وجود هوا در مدار
4- نیمه باز بودن شیرهای رفت و برگشت دستگاه
5- ضعیف شدن فنر سوپاپ بای پاس یا رسوب گرفتن دریچه آب (سوپاپ نیمه باز مانده است)
6- استفاده از سوپاپ بای پاس نامناسب
7- کاهش دقت NTC گرمایش
8- وجود اشکال در پمپ ( 1/دورپایین2/دبی کم3/شکستن پروانه پمپ4/وجود شن و ماسه در پمپ)
9- پایین بودن فشار در مدار گرمایش
10- رسوب گرفتن مبدل و ردیاتور ها


11- استفاده از ردیاتور های با جنس نا مرغوب
12- استفاده از دودکش نامناسب
13- وجود خرابی در شیر سه راهه (در نوع دو مبدله)
14- خرابی کلید حرارتی یا استفاده از کلید حرارتی نا مناسب
15- لوله کشی نامناسب مدار گرمایش (پیچ و خم های زیاد - سایز نامناسب )
16- جابجا بستن لوله های رفت و برگشت ردیاتور ها
17- خرابی پتاسیومتر گرمایش
18- نزدیکی بیش از حد رادیاتور به پکیج دیواری آبگرم ( بویژه در لوله کشی انشعابی )
19- خرابی برد کنترل


عیب 2 : سیستم آب گرم مصرفی گرمای مطلوب را ندارد . علت چیست ؟


علت ها :


1- کم بودن ارتفاع شعله
2- دقت نداشتن NTC مصرفی
3- رسوب گرفتن مبدل مصرفی
4- خرابی شیر سه راهه در نوع دومبدله
5- تحریک نشدن فلوسوئیچ در نوع تک مبدله
6- دودکش نامناسب
7- اشکال در لوله کشی آب مصرفی ساختمان
8- دبی و سردی بیش از حد آب سرد ورودی
9- خرابی پتاسیومتر آب مصرفی
10- خرابی سوپاپ بای پس در نوع دو مبدله
11- اشکال در پمپ در نوع دومبدله
12- خرابی برد کنترل


عیب 3 : آب مصرفی مناسب ولی سیستم گرمایش کار نمیکند. علت چیست؟


علت ها :

پرسش و پاسخ پکیج
پرسش و پاسخ پکیج


1- خرابی پمپ در نوع تک مبدله
2- خرابی یا گیر کردن فلوسوئیچ
3- بازماندن سوپاپ بای پس در نوع تک مبدله
4- خرابی شیر سه راهه در نوع دو مبدله


عیب 4 :پکیج دیواری آبگرم انفجاری روشن می شود. علت چیست؟


علت ها :


1- تنظیم نبودن فاصله الکترود جرقه زن و مشعل
2- تنظیم نبودن فشار گاز
3- خرابی دودکش
4- ضعیف شدن جرقه ( عوامل ضعیف شدن جرقه : 1/ضعیف شدن برق شهری2/ ضعیف شدن ترانس جرقه زن 3/نشتی برق یا برق دزدی4/اکسید شدن الکترود جرقه زن
5- استفاده از قطعات گاز شهری بجای گاز مایع
6- مسدود شدن سوراخ های مشعل در اطراف جرقه زن


عیب 5 : فشار آب در مدار گرمایش افت پیدا می کند. علت چیست؟


علت ها :


1- وجود نشتی در مدار گرمایش
2- وجود هوا در مدار گرمایش


عیب 6 : آب مصرفی پکیج دیواری آبگرم دچار نوسانات می شود . علت چیست؟


علت ها :


1- زیاد بودن ارتفاع شعله
2- پایین آمدن دقت NTC مصرفی
3- استفاده همزمان از چند شیر مصرفی
4- استفاده از پمپ فشار نامناسب در شبکه ساختمان
5- خرابی شیر سه راهه در نوع دو مبدله
6- کم بودن فشار آب ساختمان


عیب 7 : با افزایش دما ، فشار مدار گرمایش افزایش می یابد. علت چیست؟


علت ها :


1- خرابی یا تنظیم نبودن فشار آب
2- مسدود شدن شیلنگ منبع انبساط
3- متناسب نبودن منبع انبساط با حجم آب مدار گرمایش


عیب 8 : فشار در مدار گرمایش خود به خود بالا می رود و شیر اطمینان عمل میکند. علت چیست؟

پرسش و پاسخ پکیج
پرسش و پاسخ پکیج


علت ها :


1- راه یابی آب مصرفی به مدار گرمایش از طریق : شیر پرکن و مبدل مصرفی


عیب 9 : دمای مدار گرمایش خوب است ولی دمای آب مصرفی کم است . علت چیست؟


1- رسوب گرفتن مبدل مصرفی
2- فعال نشدن فلوسوئیچ در نوع تک مبدله در وضعیت زمستانه
3- خرابی NTC
4- خرابی سوپاپ بای پس در نوع دو مبدله
5- خرابی پتاسیومتر مصرفی در برد
6- کم بودن فشار آب
7- خرابی شیر سه راهه در نوع دو مبدله
8- خرابی برد کنترل

 

 

پرسش و پاسخ پکیج


سوالات متداول پکیج دیواری آبگرم:سوال1: علامت اختصاری " آب گرم مصرفی " و " آب داغ گرمایشی " در مدار نقشه کشی چیست؟

 

پرسش و پاسخ پکیججواب: آب گرم مصرفی :

: آب گرم مصرفی ( Domestic Hot Water ( D . H . W
: آب داغ گرمایشی ( Central Heating ( C . Hسوال2: برای نصب پکیج در آشپزخانه، فاصله پکیج تا کابین ،چه مقدار باید باشد؟جواب : فاصله پکیج تا کابین از هر طرف حداقل 10 سانتی متر باید در نظر گرفته شود. تا امکان سرویس در زمان مورد نیاز میسر باشد.سوال3: قانون 2Dدر دودکش پکیج با محفظه احتراق باز چیست؟جواب: D قطر خارجی دود کش می باشد. ارتفاع عمودی خروجی دودکش پکیج ، باید حداقل به اندازه دو برابر قطر دودکش باشد.
دقیقا پس از پکیج دیواری آبگرم شوفاژ دیواری با دودکش به قطر خارجی "d" ، الزاما باید دودکش بلندتر از 2xd وجود داشته باشد.
پس از دودکش عمودی به ارتفاع "2xd" و یک زانو ، الزاما باید یک لوله رابط افقی با شیب مثبت 3 درصد با طول حداکثر 1 متر در داخل اتاق وجود داشته باشد.
در این شرایط نصب حداکثر 2 تغییر زاویه مجاز است. ( 3 تغییر زاویه مجاز برای پکیج دیواری آبگرم با محفظه احتراق بسته با داکت ساختمانی عمودی).سوال4: فشار مجاز در سیستم پکیج چه اندازه است؟

جواب: فشار باید در محدوده 0.6 با ر الی 1.2 بار می باشد . لازم به ذکر است ،مادامی که پکیج سرد و خاموش می باشد ، بهترین زمان برای تنظیم فشار دستگاه ، از طریق بازکردن شیرپرکن آن است.

سوال5 : اگر به مدت زیادی قصد نداریم از پکیج استفاده نماییم ، بهترین پیشنهاد شما چیست؟

جواب : بهتر است پکیج دیواری آبگرم را از برق خارج نموده و شیر گاز را ببندید و مراحل زیر را دنبال نمایید.
شیر فلکه اصلی ورودی آب سرد به پکیج دیواری آبگرم را می بندیم .
از شیر تخلیه تحتانی دستگاه، آب مدار گرمایش را تخلیه می کنیم .

روش سریع :


شیر پرکن را باز می کنیم ( چون شیر فلکه بسته است ، پس آبی وارد سیستم نمی شود).
نزدیک ترین شیر آب گرم مصرفی را باز می کنیم تا آب مدار گرمایشی تخلیه گردد.سوال6: بازدهی پکیج با " دو مبدل گرمایی " بیشتر است یا پکیج با "یک مبدل گرمایی اصلی" ؟جواب: پکیج با دومبدل زیرا تامین آب گرم بهداشتی در این نوع پکیج در زمان کمتری می باشد ، چون در هر لحظه مقداری آب گرم برای ارایه وجود داردسوال7: چگونه می توان مبدل را رسوب گیری نمود؟


جواب:یادمان باشد که همواره پیشگیری بهتر از درمان است. آسانترین راه ممکن جلوگیری از تشکیل رسوب است. ما می توانیم با نصب فیلتر های تصفیه آب ، بر سر راه آب سرد ورودی و همچئین با استفاده از محلول محافظ در برابر رسوب ، در ابتدای راه اندازی دستگاه ، این مشکل را تا اندازه ای برطرف نماییم . اما در صورت رسوب گرفتن مبدل می توان به صورت زیر رسوب زدایی نمود.

هر تکنسین و فرد حرفه ایی باید مجهز به دستگاه رسوب زدای پاورفلو باشد.


برای سهولت و کم خطر بودن فرآیند رسوب گیری از دستگاه ساخت شرکت پالمو که مخصوص جرمگیری و شستشوی انواع مبدل آبگرمکن و پکیج دیواری آبگرم های شوفاژ دیواری است استفاده نمایید ( حمل این دستگاه آسان است و مجهز به موتور پمپ القایی بدون شفت، مخصوص اسید می باشد که در ضمن دارای فیلتری می باشد که گازهای اسیدی را تصفیه می نماید. )


استفاده از اسید برای رسوب زدایی املاح آهکی نیاز به شناخت ترکیبات تشکیل دهنده رسوب دارد. لذا بدون دانش شناخت نوع املاح موجود در آب یا رسوب ، استفاده از اسید جهت شستشو مجاز نیست.
رسوب زدایی بدون صرف زمان و استفاده از جوهر نمک یا اسید قوی برای رسوب زدایی ، برابر است با پایان عمر مبدل مسی پکیج دیواری آبگرم .

 


سوال8: چرا پمپ سیرکولاتور پکیج در مسیر برگشت گرمایشی، قرار داده می شود؟جواب :

 

 

پرسش و پاسخ پکیج

 

زیرا آب داغ گرمایشی ، گرمای خود را در رادیاتورها و در طول مسیر از دست داده است و همین امر باعث می شود تا استهلاک پمپ به حداقل برسد.از همه مهمتر سرعت آب مدار در مسیر برگشت کاهش پیدا کرده و نیاز به تقویت سرعت در مسیر رفت می باشد.سوال9: چرا پس از یک حمام طولانی و پی در پی ، رادیاتورها گرمای اولیه را ندارند؟جواب : زیرا در پکیج ، اولویت اول با آب گرم مصرفی است.مادامی که در هر موقعیتی ، آب گرم مورد استفاده قرار می گیرد، پکیج از گرم نمودن آب گرم گرمایشی خودداری می نماید و آب گرم مصرفی را گرم می نماید.سوال10:تفاوت پمپ "مدولار " با پمپ معمولی چیست؟جواب: در پمپ های معمولی سرعت دوران ثابت است ولی در پمپ های مدولار سرعت دوران می تواند با تغیر جریان ورودی ، کم یا زیاد می شود(معمولا بین 1600 تا 2800 دور در دقیقه)سوال11: سیستم "ضد جام پکیج " چه کار بردی دارد؟جواب: اگر نیاز به گرمایش نباشد و به مدت زیادی از پمپ استفاده نگردد(در حدود 21 ساعت) ، برای جلوگیری از جام نمودن پمپ ، سیستم به مدت 20 ثانیه پمپ را روشن می نماید و پس از آن دوباره خاموش می شود.سوال12:تفاوت سنسور P . T . C با سنسور N . T . C در چیست؟جواب: در سنسور PTC ، با افزایش دما ، مقاومت هم افزایش می یابد. ولی در سنسورNTCبا افزایش دما ، مقاومت کاهش می یابد و جریان بیشتری در مدار عبور می نماید و به برد الکترونیکی می رسد. لازم به ذکر است که در پکیج ، از سنسور NTC استفاده می شود.سوال13: چگونه می توانیم ، از سالم بودن سنسور NTC مطمئن شویم؟

جواب: کافی است که دستگاه را خاموش نماییم و با گذاشتن اهمتر به دو سر "NTC"مقدار مقاومت آن را اندازه بگیریم و سپس به وسیله شعله غیر مستقیم دمای NTC را بالا ببریم .با بالا رفتن دما ،مقاومت باید طبق جدول زیر کاهش یابد.

 پرسش و پاسخ پکیج

 پرسش های متداول درباره مشکلات پکیج ها

 

پرسشهای متداول راجب اشکالات شما عزیزان. و جواب های گروه همیشه حاضر و جوان و فعال تعمیرکاران:

 

طبق مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان (۱۳۹۰) حداقل متراژ قابل تایید برای نصب پکیج در واحد آپارتمانی (مسکونی یا اداری ) ۶۴ متر مربع می باشد و در غیر اینصورت تعبیه دریچه تامین هوای تازه جهت احتراق مناسب در محل نصب پکیج الزامی است . 


پکیج فن دار که دارای یک فن هوادهی در بخش اگزوز می باشند در شرایطی استفاده می شوند که یا پکیج در فضای باز ( مانند بالکن و پاسیو ) نصب شده باشد و یا بخشی از مسیر دودکش پکیج بصورت افقی ( بیش از ۳۰ سانتی متر ) باشد.به همین دلیل پکیج دیواری فن دار معمولاً مجهز به یک دودکش مخصوص دوجداره می باشد که جداره داخلی آن دارای قطر۶ سانتیمتر می باشد و دود دستگاه از طریق این لوله به محیط بیرون تخلیه می گردد و قطر جداره خارجی آن ۱۰ سانتیمتر می باشد.

 


پکیج دو مبدله پکیج هایی هستند که به دلیل دارابودن دو مبدل حرارتی, (یکی برای سیستم گرمایش رادیاتورها و یک مبدل برای تامین آب گرم مصرفی )جریان آب گرم در آنها پیوسته بوده که این امر باعث کاهش رسوب در مبدل و همچنین تامین آبگرم بیشتر می گردد.


پکیج دو مبدله در شرایطی مورد استفاده قرار می گیرد که یا آب ورودی دارای سختی (املاح) زیاد باشد و یا زیربنای آپارتمان بیش از ۱۲۰ متر باشد.استفاده از یک پکیج گرمایشی برای دو واحد اداری که مصرف آب گرم چندانی ندارند در صورت متناسب بودن قدرت گرمایش پکیج با متراژ واحدهای مذکور و رعایت برخی تمهیدات فنی قابل انجام است . اما در خصوص واحدهای مسکونی با توجه به محدودیت تامین آبگرم در پکیج ها و نیز امکان مصرف آبگرم همزمان در دو واحد مسکونی ، نصب یک پکیج گرمایشی برای دو واحد مسکونی هرچند متراژ کمی داشته باشند مناسب نیست.

 

 پرسش های متداول درباره مشکلات پکیج ها


من یه پکیج شاپه دارم که مدتیه دائم خودبخود خاموش میشه ووقتی ریست میکنم یه لحظه فن روشن میشه ویه صدای تیک میده ولی فندک نمیزنه وخاموش میشه دوبار اینکارو تکرار میکنه وبعد چراغ ارور فن ودودکش روشن میشه وچشمک میزنه.مواقعی که ضروری نیازش داارم یه دستگاه کوچکی بالای پکیج هست که یه لوله هوا به فن داره ودوتا سیم برق هم بهش وصله همون صدای تیک تیک هم از همونه(اسمشو نمیدونم)بمحض ریست شدن یکی ازسیمهاشا از تو فیشش درمیارم تافن شروع بکار کنه وبعدسیما میزنم سرجاش پکیج روشن میشه ولی بعداز مدتی که هردفعه هم یجوره دباره خاموش میشه.بایدچکارکنم مرسی؟


– اول باید فن را سرویس کنید تا کاملا تمیزبشه.


۲- ونتوری را هم باید بشورید.(قسمتی از فن که شلنگ سفید رنگ بهش وصل شده).
۳- شلنگهای سفید رنگ را هم در بیارید و کاملا توشو تمیز کنید.
و نتیجه را بگید.


تنظیم فشار منبع انبساط.


شیر هواگیری یکی از رادیاتورها را باز کنید تا فشار کاملا افت کنه.یک گیج فشار از همو نهای که باد لاستیک ماشین را باهاشون تنظیم یا چک میکنن ، روی سوزن منبع انبساط قرار بدید ببینید چقدر باد داره.اگر کمتر از یک بار بود باید تا یک بار بادش کنید.دوباره سیستم را پر کنید رادیاتورها را هواگیری کنید. و دستگاه را روشن کنید.


امروز چک کردم در حالت standby هم رفت بالا فشار منبع انبساط رو چجوری چک کنم؟


با سلام:


من یه پکیج شاپه دارم که مدتیه دائم خودبخود خاموش میشه ووقتی ریست میکنم یه لحظه فن روشن میشه ویه صدای تیک میده ولی فندک نمیزنه وخاموش میشه دوبار اینکارو تکرار میکنه وبعد چراغ ارور فن ودودکش روشن میشه وچشمک میزنه.مواقعی که ضروری نیازش دارم یه دستگاه کوچکی بالای پکیج هست که یه لوله هوا به فن داره ودوتا سیم برق هم بهش وصله همون صدای تیک تیک هم از همونه(اسمشو نمیدونم) به محض ریست شدن یکی ازسیمهاشا از تو فیشش درمیارم تافن شروع بکار کنه وبعدسیما میزنم سرجاش پکیج روشن میشه ولی بعداز مدتی که هردفعه هم یجوره دباره خاموش میشه.بایدچکارکنم مرسی؟


– اول باید فن را سرویس کنید تا کاملا تمیزبشه.

 

 

سوالاتی درباره پکیج
سوالاتی درباره پکیج


۲- ونتوری را هم باید بشورید.(قسمتی از فن که شلنگ سفید رنگ بهش وصل شده).


۳- شلنگهای سفید رنگ را هم در بیارید و کاملا توشو تمیز کنید.


و نتیجه را بگید.


من یه پکیج از بوتان مدل اوپتیما ۲۸k ومدار بسته هست.


البته ما اونو توی خونه کارگذاشتیم و هوای خونه رو برای سوختن استفاده می کنه و از بیرون هوا نمیکشه

.
این پکیج ما روزی دو یا سه بار خاموش میشه نمایندگی ده بار اومده تنظیم فشار گاز کرده و بازم همون آشه و همون کاسه


آخرش به ماگفت که از کمبود هواس که اینطور خاموش میشه آیا اینو گفته که بپیچونه یا واقعاً این طوریه؟


یکی از پنجره هارو باز بذارید ببینید باز خاموش میشه یا نه.اگر باز خاموش بشه مشکل نمیتونه از کمبود اکسیژن باشه.


برای فن دار بودن پکیج باید مشخص باشه آپارتمان شما چند طبقه است و شما در طبقه چندم هستید.و شرایط دودکش چطوری هست، آیا کاملا مستقیم یا پیچ و خم داره.و اینکه ارتفاع دودکش چندمتره.و محل قرار گرفتن پکیج هم خیلی مهمه.مثلا اینکه پ

پکیج توی فضای آزاد مثل تراس قرار داره یا توی آشپزخانه ،اتاق پکیج یا فضا های دیگه.


پکیج های دیواری در ظرفیت های ۲۴ و ۲۶ و۲۸ و۳۲ و۳۵ و۳۷ هزار ساخته میشن. به فرض مثال:


شرکت بوتان فقط ظرفیت های ۲۴ و ۲۸ هزار تولید میکنه.
شرکت الجی ظرفیت های ۲۴ و ۲۶ و ۲۸ هزار تولید میکنه.
شرکت بوش ظرفیت های ۲۴ و ۲۸ و ۳۵ هزار تولید میکنه.
شرکت فرولی ظرفیت های ۲۴ و ۳۲ و ۳۷ هزار تولید میکنه.


برای تعین قدرت پکیج یک فرمول تجربی وجود داره:

 

متراژ واحد مسکونی را درعدد ۱۵۰ (کیلو کالری) و متراژ واحدهای اداری را در عدد ۱۰۰ (کیلو کالری) ضرب می کنیم.و عدد بدست آمده ظرفیت پکیج را مشخص میکنه. واحد مسکونی شما ۹۰ متر که باید در ۱۵۰ ضرب بشه که میشه۱۳۵۰۰ کیلو کالری در نتیجه شما باید نزدیکترین ظرفیت به این مقدار را پیدا کنید که میشه ۲۴۰۰۰ کیلو کالری.


وبا توجه به این فرمول یک اصل کلی اینه که تا متراژ ۱۵۰ متر پکیج ۲۴ هزار انتخاب میشه و در متراژهای بالاتر با توجه به مارک پکیج ظرفیت های بالاتر را انتخاب میکنیم.


سلام پکیح برای واحد ۹۰ متری طبقه دوم


چه برندی


فن دار یا بدون فن


و اینکه من نمیدونم قدرتش رو چه جوری میگن و اینکه قدرتش چقدر باشه


که به سازنده بگیم از اون بگیره برای مشارکت


پکیج روکا مدل سارا نصب کردم در بعضی مواقع که مصرف اب در حمام در حال انجام هستش شیر اب گرم اشپزخانه که باز میشود ویا گاهی اولین مصرف کننده که باز میشود صدای جرقه زن پیلت میاد و پس از چند ثانیه صدای انفجار وروشن شدن مشعل انجام میشود این صدای انفجار گاها انقدر زیاد هستش که شیشه ها میلرزه لطفا راهنمائی بفرمائید:


باید ببینید که آیا جرقه زن درست عمل میکنه و جرقه های که میزن به خوبی دیده میشه یا خیلی ضعیفه.


۱- اگر جرقه ضعیف بود الکترود جرقه زن را سرویس کنید و دوباره بررسی کنید که آیا مشکل رفع شده یا نه.


۲- اگر مشکل برطرف نشده.و جرقه به خوبی زده نمیشه باید جرقه زن را تعویض کنید.


۳- فشار گاز را باید بررسی کنید تا از ۲۰ میلی بار بیشتر نباشه اگر بیشتر بود باید کمش کنید.


اگر الکترودها(الکترود جرقه و الکترود یونیزه کننده) را سرویس کردید و مشکل حل نشده ، و جرقه های زده شده توسط الکترود جرقه ضعیف بود باید جرقه زن روی برد یا برد را به صورت کامل تعویض کنید.( اگر بتونی جرقه زن را به صورت تکی پیدا کنی خیلی

خوبه و الا باید یک برد کامل بخری که بردهای پکیج روکا خیلی گرونه)


فشار گاز را باید با فشار سنج تنظیم کنید ،که کار شما نیست. ولی شما برای امتحان میتونید تا جای که امکان داره فشار گاز را با بستن شیر گاز کم کنید هرچند این روش به طور کامل فشار را کم نمی کنه ولی میشه فهمید که آیا مشکل از فشار گازه یا نه

 

 

 

 

با سلام و خسته نباشید:


الکتروده ۲دوتا هستند هردو سرویس کردم با سنباده نرم


دبی آب سرد ورودی به پکیج بوتان باید بین ١١ تا ١٣ لیتر بر دقیقه باشه ،کمتر یا بیشتر شدن اون منجر به نوسان دمائ آب یا همون سرد و گرم شدن اون میشه


سر راه آب سرد ورودی به دستگاه شما حتما یک شیر نصب شده و یا از شیلنگ شیردار استفاده شده ،پیشنهاد میکنم شیر را در حالت نیم باز بزارید


یه راه حل دیگه جرم گیری دستگاه تون هست ،احتمال اینکه مبدل پکیج گرفته باشه زیاده


راه حل دیگه استفاده از قطعه کاهنده دبی سر راه آب سرد ورودیه ،میتونید از خدمات بوتان أونو بخواین


یادتون نره اگه در ساختمان طبقاتی زندگیمیکنید و احیانا یه پمپ بعد کنتور نصب کردین فشار ماکزیمم آنرا روی ٢/۵ تا ٣ قرار بدین


شما پکیج ایساتیس را توصیه میکنید یا آریستون.

 

 

پرسش های متداول درباره مشکلات پکیج ها

 


من با اکثر دوستان نزدیکم که نمایندگی اریستون دارن صحبت کردم اونا اصلاً از آریستون رضایت ندارن. اما از ایساتیس راضی هستند و اعتقاد دارن که ایستاتیس خیلی از آریسون بهتره.و میگن که پکیج های آریستون وقت تعمیرات خیلی خیلی بد قلقی میکنن.

 

و هم داد تعمیرکارو در میارن (هی باید به دستگاه سر بزنن ) هم سرو صدای مشتری (چون قطعاتش خیلی گرونه ) .


سلام،یه خبر خوب اینکه شنیدم آریستون پکیج قدیمی و مستعمل میگره بجاش پکیج نو با پانصد هزارتومان تخفیف میده،خواستید تعویض کنین مدل ماتیس ٢۴ اونا بگیر


البته فراموش نکنیم که تکنولوژی پکیج در اختیار اروپا و آمریکا هست و تا قبل از ورود پکیج های به اصطلاح إیرانی و چینی به بازار ایران ،این پکیج های ایتالیایی و آلمانی بود که پیشرو بودند ، خوب چند سالی است که با افزایش نرخ دلار قطعات یدکی و هزینه سرویس و نگهداشت این دستگاهها نیز افزایش یافته ، آریستون از سال ۲۰۰۸ طرح گالیلو را اجرا کرد و نسل جدید پکیج های کمبی را با بهره گیری از تکنولوژی بردالکترونیک پیشرفته و مجهز به صفحه نمایش و سیستم کامفورت آبگرم بهداشتی و بکارگیری کامپوزیت به جای قطعات برنجی و امکان تشخیص کنترلگرهای حرارتی باسیم و بیسیم روانه بازار نمود ، …..

 

همزمان با ورود نسل جدید این پکیج ها به بازار ایران برخی ایرادات اون هم آشکار شد ازجمله خرابی برد،فلوسوییچ و پمپ،ولی در حال حاضر انصافا به جز قیمت بالای آن ، دانش پایین برخی تکنسینهای مجاز آن و نصب غلط ایرادی به خود دستگاه نمیتونم بگیرم ،….دارم سعی میکنم خلاصه گویی کنم ولی اگه مشتاق بودین میتونم موشکافانه تر بحث رو دنبال کنیم،. 

 


موضوع اینه که بعضی از تکنسینها قلق ها را نمیشناسن و میگن عیب از دستگاست،مثال میزنم ؛


١- بعضی ها به جای کنترل فشار گاز ورودی در همون ابتدای کار میرن شیر برقی گاز رو دست کاری میکنن و از اون پس فامیلیشون با مشتری شروع میشه

 

٢- به جای کنترل دبی آب ورودی ،خروجی گاز را تغییر میدن و …


٣- به وضعیت سیفونی شدن به عامل خرابی پمپ و جام شدن روتور نمی پردازن و دائم پمپ عوض میکنن و …..


بگزریم ؛ ایساتیس پیچیدگی آریستون رو نداره و حساسیت پرشر سوییچ آب ، برد و پمپ و پرشر هوا ی اون کمتره ضمن اینکه قیمت قطعات اون توی رنج بوتان هست ،


از بعد کیفیت ایساتیس مشکلاتش رو تو این چند ساله به سرعت حل کرده و تونسته رضایت مشتریاشو ارتقا بده،


راهنمای نصب پکیج دیواری شرایط مورد نیاز محل نصب دستگاه : حجم فضای محل نصب دستگاه :

 

محل نصب دستگاه باید کلیه شرایط مورد نیاز دودکش را دارا باشد .


به ازاء هر کیلو وات توان دستگاه به ۱ متر مکعب فضا نیاز است.

 

به طور مثال دستگاهی که ۲۴ کیلو وات توان دارد به ۲۴ متر مکعب فضا نیاز دارد.

 


در صورتی که حجم محل نصب دستگاه کمتر از حد مورد نیاز دستگاه باشد، باید فضای محل نصب دستگاه را به اتاق مجاور و یا فضای آزاد ارتباط داد که می توان بوسیله بریدن بالا و پایین درب اتاق به اندازه ۵ سانتیمتر و یا قراردادن هواکش های مشبک در بالا وپایین درب فضای محل نصب دستگاه را به اتاق مجاور به صورت دائماً باز ارتباط داد.

 

نکته مهم :

 

در صورتی که فضای محل نصب دستگاه کمتر از حد مورد نیاز دستگاه باشد و نیاز بود که فضای محل نصب دستگاه به اتاق مجاور و یا هوای آزاد ارتباط داده شود حتماً باید نوع ارتباط دائماً باز باشد.
به طور مثال نمی توان از پنجره های قابل باز و بسته شدن و یا فن استفاده نمود، زیرا ممکن است که پنجره بدلیلی بسته شود و یا فن خراب شود و اکسیژن اتاق توسط دستگاه مصرف شود و باعث خفگی افرادی که در آن اتاق هستند بشود.

 

اکسیژن مور د نیاز دستگاه :


علاوه بر اینکه به ازاء هر کیلو وات توان دستگاه به ۱ متر مکعب فضا نیاز است، فضای اتاق محل نصب دستگاه نیز باید به محیط هوای آزاد بیرون از اتاق محل نصب دستگاه یک دریچه یا پنجره دائماً باز ارتباط داشته باشد تا اکسیژن مورد نیاز دستگاه از محیط بیرون از اتاق محل نصب دستگاه تامین گردد و هم در صورت نشتی احتمالی، گاز در محیط اتاق جمع نشود.

 


محل هایی که نمی توان دستگاه را در آنجا نصب نمود :

 

هرگز نباید دستگاه دودکش دار را در مکان هایی زیر ۸ متر مکعب یا فضاهای بسیار کوچک نصب نمود.


هرگز نباید دستگاه ها را در دستشویی، توالت، حمام ، رختکن، زیرزمین و امثال آن نصب نمود.


هرگز نباید دستگاه ها را در مکان هایی که احتمال خطر آتش سوزی دارند مانند : انبار کاغذ، تینر، رنگ و امثال آن نصب نمود.


هرگز نباید دستگاه ها را در محل هایی که در آن گاز های اسیدی موجود می باشد ( مانند بالای ماشین لباسشویی و …….) که باعث خوردگی اجزاء داخلی دستگاه شود نصب نمود.

 

پرسش های متداول درباره مشکلات پکیج ها

 

Page 4 of 9
تعمیرکاران