ابزارآلات مورد نیاز برای نصب و تعمیرپکیج

(10 امتیاز)

 

ابزارآلات مورد نیاز برای نصب و تعمیرپکیج

 

انواع آبگرمکن دیواری

ساختمان آب گرم کن های دیواری

باز و بسته کردن اجزای آب گرم کن گازسوز دیواری

 

دستورکار باز و بسته کردن اجزای آب گرم کن گاز سوز دیواری و ابزار و وسایل مورد نیاز

رویه آب گرم کن

کلاهک تعدیل

 

صفحۀ پشتی دستگاه

اصول باز و بسته کردن رویه، کلاهک تعدیل و صفحه پشتی

دستور کار باز و بسته کردن و سرویس کلاهک تعدیل و ابزار و وسایل مورد نیاز

 

مبدل گرمایی

دستور کار باز و بسته کردن و سرویس مبدل گرمایی و ابزار و وسایل مورد نیاز

رگولاتور آب در آب گرم کن های شمعک دار

 

دستور کار باز و بسته کردن و سرویس رگولاتور آب و ابزار و وسایل مورد نیاز ،‌مواد و تجهیزات مورد نیاز

سیستم گاز آب گرم کن های شمعک دار

رگولاتور گاز

سوپاپ اصلی گاز

 

ن و سرویس مجموعه شیر گاز ، ابزار و وسایل موردنیاز

مشعل

 

دستور کار باز و بسته کردن و سرویس مشعل، نازل مشعل و چند راهه و ابزار و وسایل مورد نیاز

 

شمعک

ابزارآلات مورد نیاز برای نصب و تعمیرپکیج

 

دستورکار باز و بسته کردن شمعک و فندک ، ابزار و وسایل مورد نیاز

دستورکار باز و بسته کردن و سروی س اجزای رگولاتور آب در آب گرم کن بدون شمعک ، وسایل و ابزار مورد نیاز و مواد و تجهیزات مورد نیاز:

روش عیب یابی و تعمیر آب گرم کن دیواری

دستور کار نمونه عیب یابی و تعمیر آب گرم کن گازسوز دیواری و وسایل و ابزار مورد نیاز

رسوب در آب گرم کن های دیواری

وسایل رسوب زدایی

رسوب زدایی ثقلی

دستور کار رسوب زدایی مبدل گرمایی آب گرم کن دیواری به روش ثقلی و ابزار و وسایل لازم: ابزارآلات مورد نیاز برای نصب و تعمیرپکیج

رسوب زدایی با پمپ

دستور کار رسوب زدایی مبدل گرمایی توسط پمپ و وسایل مورد نیاز

رسوب زدایی با دستگاه ویژه

دستور کار رسوب زدایی مبدل گرمایی توسط دستگاه ویژه و وسایل مورد نیاز

  

 

 

ابزارآلات مورد نیاز برای نصب و تعمیرپکیج

 

آب‌گرم‌کن وسیله‌ای است که معمولاً برای گرم‌کردن آب بکار گرفته می‌شود. در مصارف خانگی از آب گرم شده اغلب برای شستن ظروف و پوشاک، استحمام، غذاپزی و گرم کردن محیط منزل استفاده می‌شود. در مصارف صنعتی اغلب از آب‌گرم‌کن‌هایی استفاده می‌شود که توان تولید بخار فوق داغ را داشته باشد.

 

انواع ابگرمکن دیواری:

 

  1. آبگرمکن  زغالی

  2. آبگرمکن نفتی

  3. آبگرمکن گازی

  4. آیگرمکن خورشیدی

  5. آبگرمکن  برقی

آب گرم کن های گازسوز بر دو گونه آب گرم کن های آنی دیواری و آب گرم کن های مخزن دار می‌باشند

 

تعمیرکاران