تعمیر وسرویس پکیج در فرمانیه

(17 امتیاز)

تعمیر وسرویس پکیج در فرمانیه

عیب یابی پکیج دیواری آبگرم


عیب یابی پکیج دیواری آبگرم سریع و ساده

عیب یابی پکیج دیواری آبگرم


عیب 1 : سیستم گرمایش کار میکند ولی ردیاتور ها گرمای مطلوب را ندارند علت چیست؟ تعمیر وسرویس پکیج در فرمانیه1- کوتاه بودن ارتفاع شعله (به علت کم بودن فشار گاز ساختمان و یا تنظیم نبودن شیرگاز)


2- کم بودن ظرفیت حرارتی دستگاه نسبت به بار گرمایشی ساختمان


3- وجود هوا در مدار


4- نیمه باز بودن شیرهای رفت و برگشت دستگاه


5- ضعیف شدن فنر سوپاپ بای پاس یا رسوب گرفتن دریچه آب (سوپاپ نیمه باز مانده است)


6- استفاده از سوپاپ بای پاس نامناسب


7- کاهش دقت گرمایش


8- وجود اشکال در پمپ ( 1/دورپایین2/دبی کم3/شکستن پروانه پمپ4/وجود شن و ماسه در پمپ)


9- پایین بودن فشار در مدار گرمایش


10- رسوب گرفتن مبدل و ردیاتور ها


11- استفاده از ردیاتور های با جنس نا مرغوب


12- استفاده از دودکش نامناسب


13- وجود خرابی در شیر سه راهه (در نوع دو مبدله)


14- خرابی کلید حرارتی یا استفاده از کلید حرارتی نا مناسب


15- لوله کشی نامناسب مدار گرمایش (پیچ و خم های زیاد - سایز نامناسب )


16- جابجا بستن لوله های رفت و برگشت ردیاتور ها


17- خرابی پتاسیومتر گرمایش


18- نزدیکی بیش از حد رادیاتور به پکیج دیواری آبگرم ( بویژه در لوله کشی انشعابی ) تعمیر وسرویس پکیج در فرمانیه


19- خرابی برد کنترل

 

 

تعمیر وسرویس پکیج در فرمانیه
تعمیر وسرویس پکیج در فرمانیه

 

 

 

تعمیر وسرویس پکیج در فرمانیه


عیب 2 : سیستم آب گرم مصرفی گرمای مطلوب را ندارد . علت چیست ؟


1- کم بودن ارتفاع شعله


2- دقت نداشتن NTC مصرفی


3- رسوب گرفتن مبدل مصرفی


4- خرابی شیر سه راهه در نوع دومبدله


5- تحریک نشدن فلوسوئیچ در نوع تک مبدله


6- دودکش نامناسب


7- اشکال در لوله کشی آب مصرفی ساختمان


8- دبی و سردی بیش از حد آب سرد ورودی


9- خرابی پتاسیومتر آب مصرفی


10- خرابی سوپاپ بای پس در نوع دو مبدله


11- اشکال در پمپ در نوع دومبدله


12- خرابی برد کنترل


عیب 3 : آب مصرفی مناسب ولی سیستم گرمایش کار نمیکند. علت چیست؟

 

تعمیر وسرویس پکیج در فرمانیه


1- خرابی پمپ در نوع تک مبدله


2- خرابی یا گیر کردن فلوسوئیچ


3- بازماندن سوپاپ بای پس در نوع تک مبدله


4- خرابی شیر سه راهه در نوع دو مبدله


عیب 4 :پکیج دیواری آبگرم انفجاری روشن می شود. علت چیست؟1- تنظیم نبودن فاصله الکترود جرقه زن و مشعل


2- تنظیم نبودن فشار گاز


3- خرابی دودکش


4- ضعیف شدن جرقه ( عوامل ضعیف شدن جرقه : 1/ضعیف شدن برق شهری2/ ضعیف شدن ترانس جرقه زن 3/نشتی برق یا برق دزدی4/اکسید شدن الکترود جرقه زن تعمیر وسرویس پکیج در فرمانیه


5- استفاده از قطعات گاز شهری بجای گاز مایع


6- مسدود شدن سوراخ های مشعل در اطراف جرقه زن

 


عیب 5 : فشار آب در مدار گرمایش افت پیدا می کند. علت چیست؟

 


1- وجود نشتی در مدار گرمایش


2- وجود هوا در مدار گرمایش


عیب 6 :  آب مصرفی پکیج دیواری آبگرم دچار نوسانات می شود . علت چیست؟

 

 

تعمیر وسرویس پکیج در فرمانیه
تعمیر وسرویس پکیج در فرمانیه

 

 

تعمیر وسرویس پکیج در فرمانیه


1- زیاد بودن ارتفاع شعله


2- پایین آمدن دقت مصرفی


3- استفاده همزمان از چند شیر مصرفی


4- استفاده از پمپ فشار نامناسب در شبکه ساختمان


5- خرابی شیر سه راهه در نوع دو مبدله


6- کم بودن فشار آب ساختمان

تعمیر وسرویس پکیج در فرمانیه
تعمیر وسرویس پکیج در فرمانیه
تعمیرکاران