سرویس کار پکیج بوتان

(4 امتیاز)

 سرویس کار پکیج بوتان


هواگیری پکیج بوتان

•پكيج تهويه مطبوع بي نياز از سيستم موتور خانه مركزيجهت تامين هواي گرم زمستاني ، هواي خنك تابستاني و آبگرم مصرفي در تمام فصول طراحيوساخته شده است ، پكيج تهويه مطبوع ، هواي گرم زمستاني وهواي خنك تابستاني را بطوريكنواخت از طريق كانال كولر در داخل ساختمان و از طريق سيستم شوفاژدر داخل حمامتوزيع مي نمايد


مزيتها و قابليتها


•كاركرد ايمن، مطمئن و آرام


•تامين گرمايشمطبوع از طريق عبور آب گرم از مبدل حرارتي


•تامين هواي خنك مرطوب در تابستان

 

 

 

 سرویس کار پکیج بوتان

 

•تامين آب گرم مصرفي فراوان در تمام فصول


•مجهز به سيستم كنترل فشار ودما


•قابليت استفاده از ترموستات محيطي


•مجهز به ***** تصفيه هوا


•سهولت در نصب وراه اندازي ، سرويس و نگهداري


•استقلال هر واحدمسكوني در تامين گرمايش ، سرمايش و آبگرم مصرفي


•صرفه جويي در مصرف سوخت و انرژي


•ايجاد شرايط مطلوب و بهداشتي


•سرعت عمل در گرمايش محيط


•مجهز به فنسانتريفوژ داراي سيستم كنترل سرعت پيوسته و فشار استاتيك بالا سرویس کار پکیج بوتان


•سرويس ونگهداري آسان با حذف تسمه وپولي

 

حرف های یک سرویس کار به شما :•الف ) زمستان :

 

آب شوفاژ كه داخل مبدل حرارتي گاز به آب گرم شده به سمت رادياتور روي قسمت كولر هدايت مي گردد وبا روشن شدن فن هواي گرم به داخل ساختمان دميده مي شود ، به محض باز شدن آب مصرفي ،آب شوفاژ به مبدل حرارتي آب به آب جهت گرم كردن آب مصرفي هدايت مي گردد و با سردشدن آب داخل رادياتور كولر ، فن خاموش مي گردد.


•ب ) تابستان :

به محض باز شدنآب مصرفي ، برنر وپمپ روشن و آب شوفاژ به مبدل آب به آب جهت گرم كردن آب مصرفيهدايت مي گردد و با بستن آب مصرفي ، پمپ و برنر خاموش مي گردد . هواي سرد نيز توسطكولر تهويه مطبوع تامين مي گردد.  •در اتصال گاز به دستگاه ، از قطعات و اتصالاتاستاندارد استفاده نماييد .


•از اتصال وسايل گاز سوز ديگر بهشير مصرف گاز خودداري نماييد .


•پس از اتمامكار نصب و راه اندازي ، اتصالات و قطعات مختلف مربوط به عبور گاز را جهت اطمينان ازعدم نشتي به وسيله كف صابون امتحان كنيد . 


•هنگام مسافرتهاي طولاني دستگاهرا خاموش ،دو شاخه برق دستگاه را از پريز مربوطه خارج نموده وشير مصرف گاز راببنديد.  سرویس کار پکیج بوتان 


•از تعمير دستگاه توسط افراد غير متخصص خودداري نماييد .


•از نصب دستگاه در مجاورت مايعات و موارد اشتعال زاخودداري نماييد .


•قبل از راه اندازي و بطور دوره اي ***** هوا رابازرسي و در صورت نياز تعويض نماييد.


•از عدم وجود نشتي در مسير دودكشاطمينان حاصل نماييد


هواگيري پمپ سيركولاسيون


با شروع فصل زمستان و راه اندازي سيستمشوفاژبلافاصله پس از پر شدن سيستم شوفاژاز آب ، عمل هوا گيري پمپ را انجام دهيد تااز ايجاد صدا و آسيب هاي ديگر به دستگاه جلوگيري شود . به منظور هوا گيري پمپ ابتدامي بايست پمپ را خاموش كنيد ، سپس پيچ هوا گيري جلوي پمپ را كمي باز نماييد تا هواكاملا خارج شود سپس پيچ را محكم نماييد .

 

 


(هنگام هواگيري احتياط كنيد كه آب گرم شوفاژ صدمه اي به دست شما نرساند.)


آزاد سازي محور پمپ سيركولاسيون


هنگامي كه دستگاه مدت زيادي خاموش استدقت كنيد كه پس از روشن شدن دستگاه ، محور پمپ سير كولاسيون عمل نمايد. براي اينمنظور پيچ جلوي پمپ (پيچ سياه رنگ ) را تا منتها اليه سمت چپ بگردانيد ، سپس آن رابه طرف خود بكشيد و مجددا به سمت چپ بگردانيد ، در صورت آزاد بودن محور پمپ بهراحتي گردش مي نمايد . در غير اينصورت پيچ سياه رنگ را چند بار به داخل فشار دهيد وبه سمت چپ بچرخانيد تا محور پمپ به راحتي گردش نمايد


قبل از نصب پكيج تهويه مطبوع گروه صنعتي اخگر به نكات ذيل توجه فرماييد :


•محل استقرار دستگاه با توجه به نقشه ابعادي ، موقعيتدود كش و كانال رفت و برگشت هوا طرح ريزي گردد.


•بهترين محل نصب پكيج تهويه مطبوع ،برروي تراس يا سقف ساختمان مي باشد( با محافظت در مقابل باد ،باران ، …)


•قبل از ورود گاز به پكيج تهويه مطبوع يك عدد شيرمصرف گاز ( شير توپي 90 درجه )نصب گردد.


•دودكش مستقل و مجهز به كلاهك h باشد


•دودكش تميزباشد و كوران طبيعيهوا داخل آن وجود داشته باشد .


•لوله هاي افقي دودكش كوتاه باشدو از بكاربردن پيچ وخم اضا في خودداري شود


•در صورتيكه پكيج در محيط سربسته نصب مي شود ، حجم فضاي محل نصب و ارتباط فضا به ميزان مطلوب با هوا ي آزادبسيار مهم است .  


•جهت مسيرهاي رفت وبرگشت هوا بايستي اصول فني مربوطهرعايت گردد.

 

•داخل لوله هاي شوفاژو آب مصرفي عاري از شن و ماسه وهر گونه ذرات اضافي مي باشد .

 

 

سرویس کار پکیج بوتان
سرویس کار پکیج بوتان

 

 

نحوه راه اندازي

 


قبل از راه اندازي دستگاه نكات ذيل را رعايت فرماييد :

 


•شير آب سرد مصرفي را باز نماييد .


•دوشاخه برق دستگاه را به شبكه برق منزل وصل كنيد.


•در پوش شير اتوماتيك هوا گيري ( ايرونت ) را كمي بازنماييد و هنگام كار دستگاه نيز به همين صورت باقي بماند.


•مبدل آب گرم مصرفيرا با باز كردن پيچ تنظيم روي آن هوا گيري نماييد .

 


•شير پر كن به گونهاي تنظيم گردد كه در هنگام راه اندازي دستگاه فشار نيم و در شرايط معمولي حداكثريك و نيمباشد.  


•به منظور تنظيم فشار دستگاه ،شاسي شير پر كن روي پانل را فشار دهيد و فشار دستگاه را تنظيم نماييد .


•در صورت استفاده از رادياتور داخل حمام در فصلزمستان ، والو رفت وبرگشت شوفاژ ، رادياتور حمام را باز نماييد . 

 

 سرویس کار پکیج بوتان

تعمیرکاران