فلوسویچ پکیج دیواری

(2 امتیاز)

فلوسویچ پکیج دیواری

 

در این مطلب قصد داریم در مورد فلوسوئیچ پکیج دیواری مطالبی را ارائه دهیم.

 

تشخیص باز شدن آب گرم مصرفی عملکرد داخلی با باز شدن آب گرم مصرفی تور بین فلو سویچ شروع به چرخش کرده و باز شدن آب گرم مصرفی را به برد اعلام می دارد.

 

 

فلوسویچ پکیج دیواری
فلوسویچ پکیج دیواری

 نحوه تست کردن فلوسویچ:می باست قطعه را از محل نصب بیرون آورده و با فوت کردن درون آن از چرخش توربین های آن مطمئن گردید در صورت معیوب بودن فلوسویچ در مود تابستانه با باز شدن آب گرم مصرفی علامت دوش بر روی صفحه نمایش  بردپکیج دیواری ظاهر نمی گردد و پکیج دیواری روشن نشده و آب گرم مصرفی، گرم نمی شود کابل میکرو سویچ فلو سویچ پکیج دیواری وظیفه در پکیج دیواری ارسال سیکنال به برد اصلی عملکرد داخلی کابل میکرو سویچ با چرخش توربین فلوسویچ کابل میکروسویچ فلوسویچ سیکنالی را به برد اعلام می کند.

و برد باز شدن شیر آب گرم مصرفی را تشخیص می دهد نحوه تست کردن کابل میکروسویچ کابل میکروسویچ را از جای خود باز کرده و به روی سطح فلوسویچ نو قرار می دهیم و با دمیدن در فلوسویچ اگر علامت دوش بر روی صفحه نمایش پکیج دیواری ظاهر گردد کابل سالم و گرنه معیوب استدر صورت معیوب کابل میکروسویچ در مود تابستانه با باز شدن آب گرم مصرفی علامت دوش بر روی صفحه نمایش پکیج دیواری  ظاهر نمی گردد و پکیج دیواری روشن نشده و آب گرم مصرفی، گرم نمی شود.

 

اگر قصد دارید در مورد ریز قطعات پکیج دیواری اطلاعاتی داشته باشید بر روی لینک کلیک کنید.

 


وظیفه در پکیج دیواری:

تشخیص باز شدن آب گرم مصرفی را به برد اعلام می کند عملکرد داخلی فلوسوییچ از یک توربین و یک سنسور تشکیل شده که با باز شدن آب گرم مصرفی توربین شروع به چرخش کرده و سنسور ها روی فلومتر این چرخش را به برد اعلام می کند و زمانی که آب گرم مصرفی بسته شود توربین از چرخش می افتد نحوه تست کردن فلوسوییچ فلومتر را از جای خود یبرون آورده و فوت کردن در داخل آن از چرخش توربین فلومتر اطمینان حاصل کرده سپس سیم سنسور فلومتر را به آن متصل کرده و پکیج دیواری را در مود تابستانه فرار می دهیم.

اگر با فوت و چرخش توربین پکیج دیواری در مود آب گرم مصرفی فعال گردد سنسور فلومتر نیز سالم می باشد در صورت معیوب بودن فلوسوییچ پکیج دیواری در مود تابستانه با بازشدن آب گرم مصرفی روشن نمی گردد و هیچ عکس العملی از خود نشان نمی دهد یا اینکه پکیج دیواری در مود تابستانه بدون باز کردن آب گرم مصرفی دائما روشن می ماند.

 

 

 

فلوسویچ پکیج دیواری
فلوسویچ پکیج دیواریمحل نصب فلوسوییچ:

در ورودی آب سرد مصرفی به پکیج دیواری و قبل از مبدل قرار می گیرد. مبدل صفحه ای انویه وظیفه در پکیج دیواری گرم کردن آب گرم مصرفی به کمک گردش آب گرم شوفاژعملکرد داخلی مبدل صفحه ای از دو مسیر مجزا و خلاف جهت تشکیل شده که در نقاط زیادی با هم برخورد نقطه ای آن را گرم می کند نحوه تست مبدل صفحه ای با بیرون آوردن مبدل صفحه ای از باز بودن هر دو مسیر عبور آب گرم و شوفاژ اطمینان حاصل کنید و رسوب احتمالی هر دو مسیر را با مواد رسوب گیر شستشو دهید.

 

در صورت معیوب بودن مبدل صفحه ای اگر پکیج دیواری در مود تابستانه روشن شود ولی آب مصرفی گرم نشود، مسیر آب شوفاژ مبدل صفه ای گرفته یا رسوب دارد ولی اگر آب سرد با فشار وارد پکیج دیواری می شود ولی آب گرم با فشار کم خارج گردد مسیر آب سرد مبدل صفحه ای مسدود شده است محل نصب مبدل صفحه ای معمولا بین دو بلوک رفت و برگشت قرار گرفته و دو بلوک را به هم متصل میکند مبدل صفحه ای مخصوص پکیج دیواری های دو مبدله می باشد که شعله آب شوفاژ را درمبدل اصلی گرم کرده و سپس آب گرم شده شوفاژ با چرخش پمپ بین مبدل اصلی و مبدل صفحه ای باعث گرم شدن آب گرم مصرفی می گردد مبدل دو منظوره وظیفه در پکیج دیواری گرم کردن آب گرم مصرفی و آب شوفاژ.عملکرد داخلی مبدل دو منظوره:

کاملا درون ½ تشکیل شده که برای اینکه رسوب آب مصرفی کمتر گردد لوله ½ و دو لوله ¾ از دو لوله قرار دارد شعله به آب شوفاژ ½ و آب مصرفی درون لوله ¾ قرار گرفته است آب شوفاژ درون لوله ¾ لوله برخورد کرده و آب شوفاژ گرمای خود را به آب مصرفی می دهد تا رسوب آب مصرفی کمتر گردد

نحوه تست مبدل دو منظوره گر فشار آب گرم مصرفی کم گردد یا فشار آب شوفاژ بدون باز کردن شیر پر کن دائما بالا رود نشان از خرابی مبدل دو منظوره می باشد در صورت معیوب بودن مبدل دو منظوره فشار آب گرم مصرفی کم می گردد یا اینکه فشار آب شوفاژ بدون باز کردن شیر پر کن دائما بالا می رود محل نصب مبدل دو منظوره  بالای محفظه احتراق و تشکلیل شعله قرار دارد.

 

اگر قصد دارید در مورد ریز قطعات پکیج دیواری اطلاعاتی داشته باشید بر روی لینک کلیک کنید.

 

تعمیرکاران