چگونه میتوان مبدل پکیج گرمایشی را رسوب گیری کرد؟

(3 امتیاز)

چگونه میتوان مبدل پکیج گرمایشی را رسوب گیری کرد؟

 

تاثیر رسوب در پکیج دیواری چیست؟

 
چگونه میتوان مبدل پکیج گرمایشی را رسوب گیری کرد؟رسوب زدایی پکیج دیواری و سرویس پکیج را جدی بگیرید با توجه به املاح موجود در آب با گذشت زمان و کارکرد پکیج مبدل حرارتی پکیج  رسوب گرفته و باعث آسیب رساندن به قسمت های دیگر پکیج شده و در نتیجه راندمان دستگاه کاهش می یابد.

 
آثار تجمع رسوب در پکیج دیواری:

    هنگامی که رسوب در لوله ها تجمع پیدا می کند  باعث مسدود شدن مسیر آب در لوله ها می شود در نتیجه آب به کندی حرکت می کند و تا قبل از رسیدن به محل مصرف آب مجددا سرد و خنک شده.


    هنگامی که رسوب در مخازن حرارتی تجمع پیدا می کند باعث می شود تا مخازن حرارتی ضخیم شوند در نتیجه دستگاه مجبور می شود انرژی و حرارت بیشتری استفاده کند تا آب گرم شود و این امر باعث سوختن و سوراخ شدن منبع می شود.


    راندمان کار سیستم کاهش می یابد.

 

چگونه میتوان مبدل پکیج گرمایشی را رسوب گیری کرد؟
چگونه میتوان مبدل پکیج گرمایشی را رسوب گیری کرد؟پ

 


    در طی رسوب گیری متوالی و استفاده متوالی از مواد شیمیایی جهت رسوب زدایی پکیج باعث سوراخ شدن لوله ها می شسوب زدایی یا شستشوی مبدل پکیج و آبگرمکن یک کار حساس تعمیر پکیج می باشد  برای این کار نیاز به یک پمپ مناسب برای این کار می باشد، نکات زیر خیلی مهم هستند توجه داشته باشید:

- از مواد شیمیایی با خورندگی بسیار کم استفاده نمایید،چگونه میتوان مبدل پکیج گرمایشی را رسوب گیری کرد؟ زیرا استفاده از اسید قوی باعث آسیب به مبدل پکیج می گردد.

- مشکل رسوباتی هستند که روی مبدل نشسته اند رسوبات گچی و آهکی که بر اثر داغ شدن آب در مبدل بوجود می آیند مانند گچ سماور و کتری به مرور زمان باعث فشار آمدن به جنس مسی مبدل شده و این فشار باعث ترک خوردن لوله های مسی مبدل می شود ،وقتی که اسید شویی انجام می شود و رسوبات برداشته می شود آن وقت است که ترکهای برجا ماند از فشار رسوبات باز شده وموجب سوراخ شدن مبدل می گردد

 

چگونه میتوان مبدل پکیج گرمایشی را رسوب گیری کرد؟

 

- نصب کردن اتصال مناسب شیلنگ خروجی از پمپ به ورودی مبدل و گذاشتن شیلنگ خروجی از مبدل داخل مخزن پمپ و اطمینان از محکم بودن اتصالات جهت رسوب زدایی پکیج و آبگرمکن می توانید از محلول رسوب زدای میتره با خاصیت ضد حورندگی استفاده نمایید.

برای رسوب زدایی مدار بسته پکیج و رادیاتورها و یا پیشگیری از رسوب و خوردگی و تولید گازهای ناشی از خوردگی گالوانیک محلول ویژه مداربسته گرمایش پکیج در بسته بندی یک لیتری و بیست لیتری ارائه می گردد .جهت رسوبزدایی یک پکیج با حدود صد پره رادیاتور آلومینیومی 900 سی سی محلول به آب سیستم بسته اضافه شده و پس از چهار روز کارکرد دستگاه آب سیستم تخلیه می گردد . 100 سی سی باقیمانده محلول را به جهت پیشگیری از خوردگی و رسوب به آب مدار بسته اضافه می کنیم و مدت ماندگاری اثر محلول یکسال می باشد .

 

چگونه میتوان مبدل پکیج گرمایشی را رسوب گیری کرد؟

 

تعمیرکاران