لوله کشی گاز ساختمان

(4 امتیاز)

نکات لوله کشی گاز ساختمانها

     
1-     در نقشه لوله کشی گاز میبایست محل, قطر دودکش و پنجره در پلان مشخص و رنگ بندی با سایزینگ لوله ها مطابقت داشته باشد. 

 
2-     کروکی, آدرس و زیربنای ملک دقیق و کامل در نقشه ها مشخص گردد.

 
3-     جهت شمال پلان از کوچه به سمت ورودی ملک ترسیم گردد. 

 
4-     با رعایت بند 3 در تمامی نقشه ها میبایست جهت شمال پلان و ایزومتریک نمایش داده شده باشد.

 
5-     نقشه های تهیه شده توسط مجری میبایست خوانا, بدون قلم خوردگی, پلان معماری مطابق با واقعیت و با مقیاس مناسب باشد.   

 
6-     انجام بازرسی نهایی پرونده های فاقد برگه پیش بازرسی مجاز نیست. 

 
7-     مقیاس نقشه ها 1/100 و بر روی کاغذ A3 باشد.

 

لوله کشی گاز ساختمان


 

 

لوله کشی گاز ساختمان
لوله کشی گاز ساختمان

 


لوله کشی گاز ساختمان ها
 

 

لوله کشی گاز ساختمان ها

  علمک  

 
1-     انجام بازرسی پرونده های فاقد علمک مجاز نیست.                               

 
2-     فاصله هوایی بین شیر قفلی ابتدایی لوله کشی ساختمان تا شیر قفلی سر علمک تا مصرف 25 متر مکعب در ساعت 50 سانتی متر لحاظ گردد.

 
3-     در صورت انشعاب دو یا چند رایزر از یک علمک فاصله افقی دو رایزر 12 سانتی متر رعایت گردد.  

 
4-     محور رایزر و علمک هم راستا باشد.  

 
5-     فاصله هوایی بین رایزر روی علمک تا دیوار پشت آن حداکثر 5 سانتیمتر باشد. لوله کشی گاز ساختمان ها 

 
 

لوله کشی گاز ساختمان
لوله کشی گاز ساختمان

        کنتور 
1-     روی دیوار همسایه نباشد.

 
2-     اجرای دیوار پشت کنتور الزامی است.

 
3-     برای هر واحد مسکونی یک کنتور مجزا اجرا گردد. لوله کشی گاز ساختمان

 
4-     جهت اجرای جا کنتوری با ظرفیت G10 به بالا بایستی با شرکت گاز هماهنگ شود.

 
5-     در ساختمانهایی که کنتور در راهروی ورودی قرار می گیرد, محل نصب کنتور توسط درب از واحد مسکونی تفکیک شده و تمهیدات لازم برای تهویه دائمی هوا پیش بینی گردد. لوله کشی گاز ساختمان

 

 

لوله کشی گاز ساختمان


 

        لوله
1-     در صورتیکه قطر لوله گاز بیشتر از قطر استاندارد اجرا گردد همانند اجرای لوله با قطر کمتر از قطر استاندارد لوله برش داده میشود.لوله کشی گاز ساختمان ها 

 
2-     اجرای شیر قفلی در ابتدای لوله کشی الزامی است.

 
3-     در عبور لوله گاز از چارچوب دربها که با خرابی قاب صورت می گیرد, پس از انجام لوله کشی تمهیدات لازم برای استحکام چارچوب (قاب) درب انجام پذیرد.

 
4-     حداکثر طول لوله اصلی از علمک تا کنتور 25 متر باشد.

 
5-     اجتناب از اجرای لوله به صورت بارفیکسی

 
6-     لوله بعد از کنتور بیرون ملک نباشد.

 
7-     عبور لوله از دیوارهای باربر با غلاف فلزی دو سایز بالاتر از لوله اجرا گردد و فضای بین لوله و غلاف با مواد عایقی مانند قیر پر شود. همچنین دو سر غلاف باید با استفاده از لاستیک, مسدود و درون غلاف جوش نباشد. لوله کشی گاز ساختمان

 
8-     شیر اصلی روی رایزر پایین رونده اجرا گردد.

 
9-     تعداد اتصالات پشت سر هم از دو عدد بیشتر نباشد.

 
10-   اجرای لوله رابط بین علمک تا کنتور به صورت روکار باشد.

 
11-   در صورتیکه اجرای قسمتی از مسیر لوله کشی به صورت توکار اجتناب ناپذیر باشد, میبایست بازرسی لوله کشی به صورت زیر صورت گیرد: لوله کشی گاز ساختمان

 
                              i.      پیش بازرسی 

 
                              ii.      پایان جوشکاری و نظارت مصالح

 
                             iii.      نوار پیچی و تست

 
 

 
 
 


 
لوله کشی گاز ساختمان ها 

12-   لوله, شیر آلات, اتصالات مجاز لوله کشی گاز مطابق استانداردهای ذکر شده در بند 4-4-17 مبحث 17 مقررات ملی ساختمان می باشد.

 
13-   برای کلیه ساختمانهای عمومی و خاص از لوله های بدون درز استفاده شود.

 
14-   تایید لوله کشی گاز ساختمان پیش از انجام نازک کاری, نصب درب و پنجره و شیشه و پیش از قابل سکونت شدن ساختمان غیر قابل قبول بوده و بازرسی ها و تأیید آن باید پس از انجام مراحل فوق و قابل سکونت شدن ساختمانها انجام گیرد.

 
15-   اگر در زمان اجرای لوله کشی گاز استفاده از ملک همسایه اجتناب ناپذیر باشد بایستی از همسایه رضایت محضری اخذ شود.

 

لوله کشی گاز ساختمان

 

1-     فاصله رایزر شیر H تا رایزر دودکش مربوطه میبایست بین 60 تا 80 سانتیمتر باشد.

 
2-     شیر انتهایی مصرف و دودکش مربوطه میبایست روی یک دیوار اجرا گردد.

 
3-     کلیه شیرهای مصرف در زمان بازرسی با درپوش دنده ای هوابند و در حالت باز باشد.

 
4-     نصب شیر قطع جریان گاز اضافی و شیر خودکار قطع گاز, حساس در مقابل زلزله در ساختمانهای خاص مثل بیمارستانها, موزه ها, کتابخانه ها و ... اجباری می باشد. 

 
5-     کلیه شیرها بگونه ای نصب گردند که در جهت عقربه های ساعت بسته و خلاف جهت عقربه ها باز گردند.

 
 

         دودکش
1-     اجرای دودکش میبایست به شکلی باشد که حداکثر تصویر افقی آن از یک و نیم متر تجاوز نکند. لوله کشی گاز ساختمان

 
2-     کلیه دودکشها با کلاهک H اجرا شود.

 
3-     ارتفاع دودکش از سقف حداقل یک متر باشد.

 
4-     دودکش در محل تقاطع با لوله گاز بوسیله پشم شیشه عایق گردد.

 
5-     در ساختمانهای بیش از یک طبقه, دودکش در طبقات بالا به صورت توکار و با مصالح ساختمانی محافظت گردد. لوله کشی گاز ساختمان

 
6-     در ساختمانهایی با سقف شیروانی بایستی دودکش از فضای شیروانی عبور کرده و به فضای آزاد راه داشته باشد.

 
 

لوله کشی گاز ساختمان
لوله کشی گاز ساختمان

 لوله کشی گاز ساختمان ها
وسایل گاز سوز

 

لوله کشی گاز ساختمان

 


1-     اجرای چهار وسیله گاز سوز در هر واحد مسکونی به استثنای آپارتمان هایی که بالکن آنها کمتر از 6 متراست, الزامیست.

 
2-     جهت اجرای لوله کشی گاز در هر واحد مسکونی وجود آشپزخانه با شرایط لازم (سینک ظرفشویی, لوله آب و فاضلاب) الزامیست.

 
3-     فضای نصب مورد نیاز وسایل گازسوز متداول خانگی به شرح زیر میباشد:

 
4-     آبگرمکن دیواری: در فضای درزبندی معمولی 141 مترمکعب (با فرض 3 متر ارتفاع 50 متر مربع) در غیر اینصورت هوای مورد نیاز احتراق از طریق دریچه دائمی به هوای آزاد به ابعاد حداقل 676 سانتیمتر مربع تامین گردد. لوله کشی گاز ساختمان

 
5-     آبگرمکن زمینی: در فضایی با درزبندی معمولی 85 متر مکعب (با فرض 3 متر ارتفاع 30 متر مربع) در غیر اینصورت هوای مورد نیاز احتراق از طریق دریچه دائمی به هوای آزاد به ابعاد حداقل 645 سانتیمتر مربع تامین گردد.

 
6-     اجاق گاز خانگی: در فضایی با درزبندی معمولی 40 متر مکعب (با فرض 3 متر ارتفاع 140 متر مربع) در غیر اینصورت هوای مورد نیاز احتراق از طریق دریچه دائمی به هوای آزاد به ابعاد حداقل 645 سانتیمتر مربع تامین گردد. لوله کشی گاز ساختمان

7   
  بخاری خانگی: در فضایی با درزبندی معمولی 34 متر مکعب (با فرض 3 متر ارتفاع 120 متر مربع) در غیر اینصورت هوای مورد نیاز احتراق از طریق دریچه دائمی به هوای آزاد به ابعاد حداقل 645 سانتیمتر مربع تامین گردد. برای ساختمانهایی با درز هوابند, هوای احتراق بایستی از خارج ساختمان و دریچه دائمی تامین شود

تعمیرکاران