تعمیرات کولر آبی در تهران

(1 امتیاز)

تعمیرات کولر آبی در تهران

به منظور افزایش آگاهی شما کاربران عزیز در مطلب ذیل به طور مختصر از نحوه تعمیر کولر آبی و خرابی ناشی از قطعات اصلی دستگاه سخن خواهیم گفت.

کولرهای آبی که ازجمله دستگاه های سرمایشی محبوب در مناطقی با آب و هوای گرم و البته بدون رطوبت به خصوص شهر تهران می باشند که از طریق سیستم سرمایش تبخیری کار می کنند. معمولا هرساله و یا هر دوسال یکبار احتیاج به تعمیر دارند اما با سرویس مداوم ، شست شو ، تمیزکاری و تخلیه آب کولر می توان از تعمیرات مکرر و خرابی دستگاه جلوگیری کرد.

با سرویس کولر سالیانه کولر می توان موجب کاهش مصرف برق، آب و هدررفتن این دو انرژی مهم شد.

تعمیرات کولر آبی در تهران


تعمیر کولرآبی شامل تعمیر و تعویض انواع قطعات (الکتریکی، مکانیکی و ثابت) است. ازجمله این تعمیرات می توان به مواردی چند اشاره کرد

    تعویض سیم های فرسوده برای جلوگیری از خطرات برق گرفتگی.
    تعویض پوشال ها که عدم تعویض آنها باعث رشد قارچ ها و باکتری ها برروی پوشال شده و بوی بد و مهم تر از آن باعث ایجاد بیماری های تنفسی می شود(در تعویض پوشال ها باید به هم سایز بودن آن دقت کرد).
    تعویض الکتروموتور که درصورت چرخش نامناسب ها فن ها صورت می گیرد.
    روغن کاری یاتاقان ها هرچندوقت یکبار به بهبود عملکرد دستگاه کمک می کند.
    بررسی شناورها که در دستگاه نقش تنظیم فشار و ارتفاع آب را دارند و درصورت خرابی موجب سرازیر شدن آب می شوند.
    درصورت لرزش دستگاه برزنت ها باید بررسی شود.
    درصورت تولید صدای بیش از اندازه از کولر بررسی تسمه کولر و پولی ها باید انجام گیرد.
    در هر کولرآبی دو موتور دینام و پمپ آب وجود دارد که عملکرد نامناسب گردش هوا و آب می تواند ناشی از خرابی این دو باشد که درصورت نیاز تعویض و یا تعمیر می شود.

تعمیرات کولر آبی در تهران


نکته: قرارگرفتن کولر درسایه و دور از نورمستقیم خورشید باعث خنک شدن بیشتر محیط شده و نیز قرار گرفتن بدنه کولر بر روی چهارپایه فلزی و هم سطح بودن آن از لرزش آن جلوگیری می کند.

 

 

 

تعمیرات کولر آبی در تهران
تعمیرات کولر آبی در تهران

 


توجه: در تعمیر کولرهای آبی این نکته قابل ذکر است که استفاده از تکنسین های مجرب و متخصص خطرات احتمالی ازجمله خطر برق گرفتگی را کاهش داده، از ایجاد مشکلات بعدی جلوگیری می کند و اطمینان شما از تعمیر مناسب دستگاه را به همراه دارد.

 

 

تعمیرات کولر آبی در تهران
تعمیرات کولر آبی در تهران

 

 

 

تعمیرکاران