تعویض پولی کولر آبی

(3 امتیاز)

تعویض پولی کولر آبی

تعویض پولی کولر آبی یکی از اجزا مکانیکی کولرآبی که نقش تعیین کننده‌ای در حرکت و کیفیت چرخش پروانه کولرآبی دارد پولی کولر می‌باشد. پولی عموما از اجزائی است که به این راحتی آسیب نمی‌بیند و کمتر شاهد خرابی آن هستیم.

در اصل یک کولرآب دو پولی دارد. یک پولی کوچک‌تر که بر محور موتور نصب شده و یک پولی بزرگتر که همانگونه که توضیح داده شد بر روی محور پروانه نصب شده است. این دو پولی با استفاده از یک تسمه و با میزان فشار لازمی که باید در محکم بودن تسمه کولر به آنها اعمال شود دور موتور را به پروانه انتقال می‌دهند و باعث حرکت پروانه و نهایتا ایجاد باد خنک می‌شوند.

اما همانگونه که در مقاله تعمیر کولرآبی توضیح داده شد هرگاه سر و صدای کولر زیاد شود و یا هرگاه کولر، تسمه زیاد خراب کند و یا بر اثر ضربه، خرابی یاتاقان و ... به پولی آسیب وارد شود تنها راه تعمیر پولی کولرآبی تعویض آن می‌باشد.

تعویض پولی کولر آبی


تعویض پولی کولر آبی

تعویض پولی کولرآبی توسط همکاران ما

تعویض پولی پروانه

اندازه پولی‌ها در همه انواع کولرها یکسان نیست. در واقع حجم کولر و یا ظرفیت کولر هرچه بیشتر باشد باعث می‌‌شود که اندازه پولی بزرگتر باشد تا فشار بیشتر و دور بیشتری برای پروانه ایجاد کند.

اما در هر صورت روش تعویض پولی کولر در همه کولرها و همه اندازه‌ها تقریبا یکسان است.

برای تعویض پولی بزرگ یا پولی روی پروانه کولر باید ابتدا برق موتور و یا مولر را به کلی قطع کنیم. سپس باید دریچه سمت راست کولر که درست در محل قرار گرفتن پولی‌ها را باز کنیم.


تسمه انتقال دهنده نیرو بین پولی‌ها

سپس باید تسمه کولر را ابتدا از جا بیاندازیم. برای این کار خیلی ساده ضمن اینکه باید مراقب دستان خودتان باشید لبه تسمه را روی پولی قرار داده و در جهت حرکت تسمه پولی را نیم دور بچرخانید تا تسمه از جای خود خارج شود. تسمه را کنار بگذارید و در صورت نیاز به تعویض یک تسمه مشابه تهیه کنید تا بعدا به جای آن بر روی کولر تعبیه کنید.

پولی روی محور پروانه کولر بر روی یاتاقان نصب شده است. بنابراین بد نیست بدانید که این پولی در صورت خرابی یاتاقان و یا پروانه هم باید باز شود.

در هر صورت باید با استفاده از آچار آلن( آچارهای ال مانند شش ضلعی) و یا آچار تخت پیچ‌های نگهدارنده پولی را باز کنید. این پیچ‌ها ممکن است دو، یک و یا سه پیچ بسته به مدل کولر باشند.سرویس کولر ابی از این رو تفاوتی ندارد شما باید همه پیچ‌های اطراف پولی را باز کنید.

تعویض پولی کولر آبی
تعویض پولی کولر آبی


عموما پیچ نگهدارنده پولی نیاز به آچار آلن شماره 4 دارد ولی باز هم این موضوع قطعیت ندارد و ممکن است پیچ‌های بزرگتری انتخاب شوند.

وقتی پولی را شل کنید با استفاده از پولی‌کش می‌توانید پولی را بیرون بکشید. برای اینکه به محور پروانه آسیبی وارد نشود بهتر است از یک پولک فلزی که قطر آن کمی از قطر بیرونی پروانه کوچکتر باشد استفاده کنید و روی محور قرار دهید تا پولی‌کش به محور آسیب نزد.

با جمع کردن دسته پولی کش، پولی از جای خود خارج خواهد شد. البته در صورتیکه پولی‌کش ندارید می‌توانید با ضربات آرامی که به پشت پولی می‌زنید پولی را از جای خود خارج کنید. خیلی مراقب باشد که پولی آسیب نبید بخصوص اگر دوباره قصد دارید آن را نصب کنید. برای این کار از چکش‌های پلاستیکی استفاده کنید و یا با گذاشتن دستمال در جایی که می‌خواهید

ضربه بزنید شدت ضربات را بگیرید.

به همین سادگی پولی را خارج خواهید کرد. توصیه می‌کنیم در صورت نیاز به تعویض یاتاقان همین الان اقدام کنید و یا حتی اگر سرویس دوره‌ای کولر را انجام هم داده‌اید باز هم یاتاقان را در این وضعیت روغن کاری کنید.

باتاقان کولرآبی

پولی جدید را در جای پولی قبلی گذاشته و به آرامی و با استفاده از همان چکش پلاستیکی و یا دستمال پولی را تا انتها جا بزنید. نکته بسیار مهمی که باید در نظر داشته باشید این است که پولی یک خار دارد و باید در این مسیر وارد شود. برخی از پولی‌ها خار دارند و برخی از آنها شیار که در هر دو مورد باید خار و یا شیار درست در مقابل جایگاه خود قرار گرفته و جا زده

شوند، در غیر اینصورت باعث شکسته شده پولی خواهید شد.

سپس پیچ‌ یا پیچ‌های پولی را محکم کنید و کار تعویض پولی پروانه را به اتمام برسانید.

تعویض پولی کوچک کولرآبی

پولی کوچک‌تر کولرآبی بر روی شفت و یا محور موتور تعبیه شده است. معمولا در زمان‌های تعمیر کولرآبی که موتور آن خراب باشد نیاز است که این پولی باز شود ولی در هر صورت در مواقع دیگر هم ممکن است آسیب ببیند و نیاز به تعویض داشته باشد.

برای تعویض پولی کوچک هم می‌توانید موتور را باز کنید و هم بر روی کار پولی را تعویض کنید. توصیه ما این است که برای اینکه تنظیمات تسمه و کولر به هم نریزد روی کار پولی را باز کنید.

تعویض پولی کولر آبی

برای این کار باید برق کولر را قطع کنید و تسمه را باز کنید. سپس با استفاده از آچار آلن پیچ یا پیچ‌های کنار پولی را باز کنید و با استفاده از پولی کش و یا چکش پلاستیکی پولی را از جای خود خارج کنید. مراقب باشید که اگر پولی از نوع خاردار است خار آن را گم نکنید.

حالا بهتر است ابتدا شفت و یا محور موتور را روغن کاری کنید و سپس پولی جدید را درست در همان سمت مشابه و با استفاده از همان چکش پلاستیکی و یا با تعبیه دستمال بر زیر چکش به آرامی و درست در جهت خار و یا شیار پولی آن را تا انتها جا بزنید و سپس پیچ یا پیچ‌های پولی را محکم کنید و تسمه را بیاندازید.

نکته مهم این است که باید در تعویض پولی کولرآبی، پولی‌ها تا انتها و درست جا زده شوند. یکی از نشانه‌های درست جا رفتن پولی قرار گرفتن پیچ‌های پولی در راستای سوراخ‌های پیچ برای سفت شده هستند. از این رو اگر پیچ دقیقا مقابل سوراخ خود نبود یعنی پولی درست جا انداخته نشده است.

نکته دیگر اینکه اگر به دلیل خرابی پولی جای خار محور پروانه و یا موتور گشاد کرده باشد باید ابتدا محور موتور اصلاح و یا تعویض شود.یکی از اجزا مکانیکی کولرآبی که نقش تعیین کننده‌ای در حرکت و کیفیت چرخش پروانه کولرآبی دارد پولی کولر می‌باشد. پولی عموما از اجزائی است که به این راحتی آسیب نمی‌بیند و کمتر شاهد خرابی آن هستیم.

در اصل یک کولرآب دو پولی دارد. یک پولی کوچک‌تر که بر محور موتور نصب شده و یک پولی بزرگتر که همانگونه که توضیح داده شد بر روی محور پروانه نصب شده است. این دو پولی با استفاده از یک تسمه و با میزان فشار لازمی که باید در محکم بودن تسمه کولر به آنها اعمال شود دور موتور را به پروانه انتقال می‌دهند و باعث حرکت پروانه و نهایتا ایجاد باد خنک می‌شوند.

اما همانگونه که در مقاله تعمیر کولرآبی توضیح داده شد هرگاه سر و صدای کولر زیاد شود و یا هرگاه کولر، تسمه زیاد خراب کند و یا بر اثر ضربه، خرابی یاتاقان و ... به پولی آسیب وارد شود تنها راه تعمیر پولی کولرآبی تعویض آن می‌باشد.


تعویض پولی کولر آبی
تعویض پولی کولر آبیاندازه پولی‌ها در همه انواع کولرها یکسان نیست. در واقع حجم کولر و یا ظرفیت کولر هرچه بیشتر باشد باعث می‌‌شود که اندازه پولی بزرگتر باشد تا فشار بیشتر و دور بیشتری برای پروانه ایجاد کند.

اما در هر صورت روش تعویض پولی کولر در همه کولرها و همه اندازه‌ها تقریبا یکسان است.

برای تعویض پولی بزرگ یا پولی روی پروانه کولر باید ابتدا برق موتور و یا مولر را به کلی قطع کنیم. سپس باید دریچه سمت راست کولر که درست در محل قرار گرفتن پولی‌ها را باز کنیم.

تسمه انتقال دهنده نیرو بین پولی‌ها

سپس باید تسمه کولر را ابتدا از جا بیاندازیم. برای این کار خیلی ساده ضمن اینکه باید مراقب دستان خودتان باشید لبه تسمه را روی پولی قرار داده و در جهت حرکت تسمه پولی را نیم دور بچرخانید تا تسمه از جای خود خارج شود. تسمه را کنار بگذارید و در صورت نیاز به تعویض یک تسمه مشابه تهیه کنید تا بعدا به جای آن بر روی کولر تعبیه کنید.

پولی روی محور پروانه کولر بر روی یاتاقان نصب شده است. بنابراین بد نیست بدانید که این پولی در صورت خرابی یاتاقان و یا پروانه هم باید باز شود.

در هر صورت باید با استفاده از آچار آلن( آچارهای ال مانند شش ضلعی) و یا آچار تخت پیچ‌های نگهدارنده پولی را باز کنید. این پیچ‌ها ممکن است دو، یک و یا سه پیچ بسته به مدل کولر باشند. از این رو تفاوتی ندارد شما باید همه پیچ‌های اطراف پولی را باز کنید.

عموما پیچ نگهدارنده پولی نیاز به آچار آلن شماره 4 دارد ولی باز هم این موضوع قطعیت ندارد و ممکن است پیچ‌های بزرگتری انتخاب شوند.

وقتی پولی را شل کنید با استفاده از پولی‌کش می‌توانید پولی را بیرون بکشید. برای اینکه به محور پروانه آسیبی وارد نشود بهتر است از یک پولک فلزی که قطر آن کمی از قطر بیرونی پروانه کوچکتر باشد استفاده کنید و روی محور قرار دهید تا پولی‌کش به محور آسیب نزد.

با جمع کردن دسته پولی کش، پولی از جای خود خارج خواهد شد. البته در صورتیکه پولی‌کش ندارید می‌توانید با ضربات آرامی که به پشت پولی می‌زنید پولی را از جای خود خارج کنید. خیلی مراقب باشد که پولی آسیب نبید بخصوص اگر دوباره قصد دارید آن را نصب کنید. برای این کار از چکش‌های پلاستیکی استفاده کنید و یا با گذاشتن دستمال در جایی که می‌خواهید

ضربه بزنید شدت ضربات را بگیرید.

به همین سادگی پولی را خارج خواهید کرد. توصیه می‌کنیم در صورت نیاز به تعویض یاتاقان همین الان اقدام کنید و یا حتی اگر سرویس دوره‌ای کولر را انجام هم داده‌اید باز هم یاتاقان را در این وضعیت روغن کاری کنید.

پولی جدید را در جای پولی قبلی گذاشته و به آرامی و با استفاده از همان چکش پلاستیکی و یا دستمال پولی را تا انتها جا بزنید. نکته بسیار مهمی که باید در نظر داشته باشید این است که پولی یک خار دارد و باید در این مسیر وارد شود. برخی از پولی‌ها خار دارند و برخی از آنها شیار که در هر دو مورد باید خار و یا شیار درست در مقابل جایگاه خود قرار گرفته و جا زده

شوند، در غیر اینصورت باعث شکسته شده پولی خواهید شد.

سپس پیچ‌ یا پیچ‌های پولی را محکم کنید و کار تعویض پولی پروانه را به اتمام برسانید.

پولی کوچک‌تر کولرآبی بر روی شفت و یا محور موتور تعبیه شده است. معمولا در زمان‌های تعمیر کولرآبی که موتور آن خراب باشد نیاز است که این پولی باز شود ولی در هر صورت در مواقع دیگر هم ممکن است آسیب ببیند و نیاز به تعویض داشته باشد.

برای تعویض پولی کوچک هم می‌توانید موتور را باز کنید و هم بر روی کار پولی را تعویض کنید. توصیه ما این است که برای اینکه تنظیمات تسمه و کولر به هم نریزد روی کار پولی را باز کنید.

برای این کار باید برق کولر را قطع کنید و تسمه را باز کنید. سپس با استفاده از آچار آلن پیچ یا پیچ‌های کنار پولی را باز کنید و با استفاده از پولی کش و یا چکش پلاستیکی پولی را از جای خود خارج کنید. مراقب باشید که اگر پولی از نوع خاردار است خار آن را گم نکنید.

حالا بهتر است ابتدا شفت و یا محور موتور را روغن کاری کنید و سپس پولی جدید را درست در همان سمت مشابه و با استفاده از همان چکش پلاستیکی و یا با تعبیه دستمال بر زیر چکش به آرامی و درست در جهت خار و یا شیار پولی آن را تا انتها جا بزنید و سپس پیچ یا پیچ‌های پولی را محکم کنید و تسمه را بیاندازید.

نکته مهم این است که باید در تعویض پولی کولرآبی، پولی‌ها تا انتها و درست جا زده شوند. یکی از نشانه‌های درست جا رفتن پولی قرار گرفتن پیچ‌های پولی در راستای سوراخ‌های پیچ برای سفت شده هستند. از این رو اگر پیچ دقیقا مقابل سوراخ خود نبود یعنی پولی درست جا انداخته نشده است.

نکته دیگر اینکه اگر به دلیل خرابی پولی جای خار محور پروانه و یا موتور گشاد کرده باشد باید ابتدا محور موتور اصلاح و یا تعویض شود.

تعویض پولی کولر آبی
تعویض پولی کولر آبی
تعمیرکاران