راهنمای سرویس و نگهداری کولر آبی

(1 امتیاز)

راهنمای سرویس و نگهداری کولر آبی


ابتدا برق اصلی کولر را قطع کنید. این کار را با زدن کلید اصلی انجام دهید. دقت کنید عدم قطع برق کولر خطرناک بوده و خطر برق گرفتگی دارد.

دریچه های کناری کولر را به صورت عمودی به طرف بالا بکشید تا از بدنه کولر جدا شود. دریچه های کولر را با آب بشویید.

اگر پوشال نیاز به تعویض داشت این کار را با جایگزین کردن پوشال جدید انجام دهید.

کف کولرآبی همیشه با جرم آب پوشیده شده. با استفاده از یک برس سیمی رسوب آب کف کولر را جدا کنید. دقت کنید در تشتک سوراخ و نشتی وجود نداشته باشد. چنانچه در تشتک روزن و سوراخ وجود داشت با یک سرویس‌کار کولرآبی تماس بگیرید تا مشکل را برطرف کند.

محل نصب کولرآبی باید کاملاً تراز باشد در غیر این صورت آب در یک سمت تشتک و کف کولر جمع می شود.

 

 

راهنمای سرویس و نگهداری کولر ابی
راهنمای سرویس و نگهداری کولر ابیشناور را بررسی کنید. شناوری که خراب باشد نمی تواند آب را تنظیم کند و آب کولر سر ریز می کند. شناور قابل تعمیر نیست و باید به طور کامل تعویض شود.

برای سرویس کولرآبی حتماً محل اتصال توربین هوا و بلبرینگ ها و یاتاقان را روغن کاری کنید. این کار یک‌بار در ابتدای فصل کافی است.

برای اینکه موتور کولر در هنگام کار گیرپاژ نکند عیب یابی کولر ابی حتماً تسمه گرداننده توربین به درستی تنظیم شود. تسمه پاره و یا پوسیده را تعویض کنید.

اگر موتور کولر هنگام روشن شده صدا ایجاد می کند می تواند از خوردگی واشر موتور باشد. با تعویض این واشر صدا قطع خواهد شد. در صورت ایجاد صدای ناهنجار کولر هنگام کارکردن، کولر را خاموش و با تعمیرکار کولر تماس بگیرید.

راهنمای سرویس و نگهداری کولر آبی

 

راهنمای سرویس و نگهداری کولر آبی
راهنمای سرویس و نگهداری کولر آبیتعمیر موتور کولرآبی کاری است تخصصی و باید توسط تعمیرکار دوره دیده و با تجربه انجام شود.

اجزای داخلی کولرآبی نیاز به تمیز کردن و روغن کاری دارد. پس از این کار دریچه های کناری کولر را ببندید.

به کمک فرد دیگری کولر را روشن کرده و به صدای کولر گوش دهید. مسیر عبور آب را بررسی کنید. گاهی خرده های پوشال موجب انحراف آب می شود. دقت کنید آب هرگز نباید روی پمپ آب با توربین هوا سرازیر شود.

 

راهنمای سرویس و نگهداری کولر آبی

تعمیرکاران