سرویس کولر آبی

(3 امتیاز)

سرویس کولر آبی

اگر با شروع فصل تابستان نیت به راه اندازی کولر آبی خود دارید، سرویس آن را فراموش نکنید. سرویس کولر آبی که بهتر است سالانه انجام پذیرد در مدت زمان کوتاهی قابل انجام می شود. فقط کافیست موارد زیر را انجام دهید:  

١. اطمينان از عدم اتصال فاز به كولر و خاموش بودن آن

٢. تعويض پوشالها با توجه به سايز آن (قبل از جاگذارى بهتر است پوشالها خيس شود): پوشال مناسب کولر خود را با توجه به پلاک آن خریداری کرده و جایگزین نمایید.

سرویس کولر آبی


٣. زدودن گرد و غبار دينام و پمب و رو غنكارى آنها ( روغنكارى ٢ ياتاقان الكتروپمب ضرورى است): بر روی شفت های پره هایی که عامل هوادهی می باشند دو یاقان وجود دارد که با خشک شدن به مرور زمان شروع به صدا دادن می کند و در صورت خشک کار کردن از حرکت پره ها جلوگیری می کند و باید تعویض شوند.

سرویس کولر آبی

٤. آچاركشى و اطمينان از محكم بودن بيچ و مهره ها و اتصالات: پیچ و مهره های پایه های یاتاقان، الکتروموتور، بدنه و سایر تجهیزات را آچار کشی کنید.

٥. نظافت و شستن كف و ديواره هاى كولر: داخل کولر را به خوبی نظافت کنید، در صورت باقی ماندن رسوبات بزرگ و خرد پوشالها جلوی دهانه پمپ آب گیر کرده و امکان سوختن پمپ را بهمراه دارد.

٦. كنترل برزنت كانال براى نبودن درز: هر گونه درز در برزنت هوای خنک را به بیرون انتقال می دهد یا هوای گرم محیط را به داخل مکش می کند و بازدهی کولر را کاهش می دهد.

٧. كنترل شلنگ آب و تعويض آن در صورت خشك شدن يا درز داشتن و نظافت ناودان ها مسير آبرو در جهت هدايت بهينه آب

٨. كنترل سلامت موتورها (آب تخليه شده باشد) با روشن كردن كليدها

٩. گرفتن لقى بيش از حد موتور با واشر مخصوص

١٠. تميز كردن شناور ، تنظيم آن و كنترل عملكرد

١١. روشن كردن كولر و بازديد كامل  و اطمينان از كاركرد بينقص تمام قطعات


توجه مهم: در تمام مدت سرویس کولر آبی یا تعویض قطعات، ایمنی را رعایت کنید!!!
 
 
روش تنظیم تسمه کولر آبی

یکی از موارد بسیار مهم در کارکرد صحیح کولر و بهره گیری از حداکثر راندمان آن و افزایش طول عمر قطعات و ممانعت از لرزش و صدای بیهوده کولر، تنظیم استاندارد تسمه کولر است.

 

بر این اساس قبل از آموزش چگونگی تنظیم تسمه کولر، به مزایای آن اشاره می کنیم:

    بهره گیری از حداکثر راندمان کولر؛


    افزایش طول عمر کاسه نمد ها؛


    افزایش طول عمر تسمه؛


    جلوگیری از گرم شدن بیهوده موتور؛


    جلوگیری از صدای زوزه ممتد و لرزش های بعدی؛


    دور گرفتن راحت و سریعتر موتور؛


    جلوگیری از گریپاژ تسمه.

 سرویس کولر ابی

سرویس کولر ابیبه منظور تنظیم استاندارد کولر به شرح ذیل عمل کنید:

    از سالم بودن قطعات و استاندارد بودن همه آنها اطمینان حاصل کنید؛


    پیچ های موتور کولر را کاملا شل کنید؛


    فاصله بین دو پولی کوچک و بزرگ کولر را در نظر گرفته و وسط آن را در نظر بگیرید؛


    بوسیله انگشتان دستتان تسمه را در محل مشخص شده در بند 3 به هم نزدیک کنید؛

سرویس کولر آبی


نکته 1: فاصله دقیق نزدیک شدن تسمه به هم به اندازه قطر پولی کوچک است؛

نکته 2: در حالیکه دایم فاصله تسمه را با انگشتان دست به هم نزدیک می کنید تا فاصله مورد نظر و استاندارد اعلام شده در نکته 1 ایجاد شود باید دایم موتور را به صورت میلیمتری به چپ و یا به راست (جهت شل شدن یا سفت شدن تسمه) انتقال دهید؛

نکته 3: در هنگام فشردن تسمه با دو انگشت و تعیین دقیق جایگاه موتور به این مساله توجه کنید که موتور را در وضعیتی نهایتا باید قرار دهید که اولا تسمه به اندازه پولی کوچک به هم نزدیک شود ثانیا در زمان فشردن تسمه توسط انگشت سر موتور پایین نیاید (به عبارت دیگر در اثر فشار بیش از حد انگشت به تسمه شفت و پولی موتور به سمت پایین حرکت نکند). عدم

توجه به این مساله منجر به گرم شدن موتور و نهایتا منجر به عوارض بعدی ناشی از سفت بودن تسمه کولر خواهد شد.

به منظور راهنمایی بیشتر و شفاف شدن موضوع، شکل زیر را ارائه می کنیم:

نکته 4: در نهایت متوجه خواهید با استفاده از این روش جهت تنظیم تسمه کولر، در صورتیکه با دست تسمه را جهت حرکت پولی ها تکان دهید پولی ها مدت بیشتری به صورت خودکار تحریک شده و می چرخند. و یا در صورتیکه موتور را سریعا خاموش کنید ملاحظه خواهید کرد پولی ها دیر تر متوقف می شوند.

 

روش محاسبه سایز تسمه کولر آبی

حتما شما هم جهت تعویض و خرید تسمه استاندارد کولر با مشکل مواجه شده اید. تسمه کولر شما در اثر کارکرد زیاد و فرسودگی شدید قابلیت انطباق با تسمه نو را ندارد و نمی توانید دقیقا ساز تسمه استاندارد متناسب با کولر را تشخیص دهید. دایم به مرکز فروش تسمه مراجعه کرده اید و به دلیل نداشتن دقیق اندازه طول تسمه و عدم تخمین صحیح آن، دچار رفت و

آمد در هوای گرم و هزینه های اضافه شده اید.

حتما متوجه شده اید حتی با استفاده از نخ هم کمکی به شما نخواهد کرد. چرا که نخ دقیقا در کف پولی ها قرار می گیرد و این در حالی است که نشیمنگاه تسمه در پولی طرفین تسمه بر روی لبه های پولی است و همیشه فاصله ای بین تسمه و کف پولی وجود دارد که منجر به اشتباه در تعیین طول تسمه می شود. 

سرویس کولر ابی
سرویس کولر ابیدر رابطه مذکور علایم اختصاری به کار رفته به شرح ذیل است:

L: طول تسمه

D: فاصله مرکز پولی ها

A: قطر پولی بزرگ

B: قطر پولی کوچک

(واحدهای مورد نظر بر اساس میلی متر می باشد)

توجه: مساله بسیار مهمی که باید قبل از محاسبه فوق صورت بگیرد اندازه دقیق فاصله مرکز دو پولی (D) موجود در کولر است. قبل از اندازه گیری حتما باید پیچ های نگهدارنده و تثبیت کننده موتور کولر را شل کرده و موتور کولر را دقیقا در وسط شیارهای موجود در محل تثبیت قرارداد. این مساله منجر خواهد شد در تنظیم تسمه کولر قدرت مانور بیشتری داشته و بتوانیم به

صورت استاندارد آن را تنظیم کنیم.

تعمیرکاران